KHI NUÔI CÁ THÍ NGHIỆM TRONG HỒ MỘT NHÀ SINH VẬT HỌC THẤY RẰNG

*

Khi nuôi cá phân tách trong hồ , một bên sinh đồ dùng học thấy rằng: giả dụ mỗi đơn vị diện tích của phương diện hồ có n bé cá thì trung bình mỗi con cá sau vụ thu hoạch trọng lượng :P(n)=(360-10n)n (gam). Hỏi buộc phải thả từng nào con cá bên trên một đơn vị diện tích s của mặt hồ để sau vụ thu hoạch đã đạt được sản lượng lớn số 1 ?


*

Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một bên sinh học thấy rằng: nếu như trên mỗi đơn vị diện tích của phương diện hồ có n nhỏ cá thì trung bình mỗi nhỏ cá sau đó 1 vụ khối lượng P(n) = 360 − 10n (gam). Hỏi cần thả từng nào con cá trên một đối chọi vị diện tích để trọng lượng cá sau đó 1 vụ thu được không ít nhất?

A. 12

B. 18

C. 36

D. 40


*

Khi nuôi cá thử nghiệm trong hồ , một đơn vị sinh vật dụng học thấy rằng: ví như mỗi mét vuông của khía cạnh hồ tất cả n bé cá thì trung bình mỗi con cá sau vụ thu hoạch trọng lượng :T = 500-200n (gram).Bác Nam sau thời điểm nuôi vụ đầu tiên, với diện tích của hồ nước là 150m2 thì cân nặng trung bình của nhỏ cá là 200 gram.Hãy tính số lượng cá 


Một bắt tay hợp tác xã nuôi cá phân tách trong hồ. Fan ta thấy rằng nếu như trên mỗi đơn vị diện tích s của mặt hồ bao gồm n bé cá thì vừa phải mỗi con cá sau đó 1 vụ trọng lượng P ( n ) = 480 - đôi mươi n ( g a m ) . Hỏi bắt buộc thả bao nhiêu cá bên trên một 1-1 vị diện tích của mặt hồ nhằm sau một vụ thu hoạch được không ít gam cá nhất?

A. 12.

Bạn đang xem: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ một nhà sinh vật học thấy rằng

B. 24.

C. 6.

D. 32.

Xem thêm: How To Fix: Bluestacks Engine Won'T Start? Here'S How To Fix It


Chọn A.

Sau một vụ, vừa đủ số cá trên mỗi 1-1 vị diện tích mặt hồ cân nặng:

*

Bảng trở thành thiên:

*

Trên mỗi 1-1 vị diện tích s của phương diện hồ, đề nghị thả 12 bé cá thì sau đó 1 vụ thu hoạch được rất nhiều gam cá nhất.


Một hợp tác và ký kết xã nuôi cá thử nghiệm trong hồ. Bạn ta thấy rằng nếu trên mỗi đối kháng vị diện tích s của phương diện hồ bao gồm n con cá thì vừa đủ mỗi con cá sau đó 1 vụ trọng lượng P(n)=480-20n. Hỏi buộc phải thả từng nào cá bên trên một đơn vị diện tích s của phương diện hồ để sau một vụ thu hoạch được không ít gam cá nhất?

A. 12

B.  24

C.  6

D.  32


Khi nươi cá phân tích trong hồ, một đơn vị sinh vật dụng học thấy rằng nếu trên mỗi 1-1 vị diện tích s của khía cạnh hồ tất cả n nhỏ cá thì vừa phải mỗi nhỏ cá sau 1 vụ tăng số cân nặng là P(n) = 480 - 20n (gam).

a/ Thả 5 bé cá bên trên 1 đối kháng vị diện tích mặt hồ nước thì sau 1 vụ vừa đủ mỗi nhỏ cá sẽ tạo thêm bao nhiêu gam?b/ ý muốn mỗi nhỏ cá tăng thêm 200 gam sau 1 vụ thì nên thả từng nào con cá trên 1 đơn vị diện tích?


bạn Đỗ Minh Quang sao nói bạn ý đần !!! tốt thì có tác dụng xem

Bài giải :

Một đơn vị diện tích s: Thả A=n(480−20n)

Đến đây hoàn toàn có thể dùng 2 cách:

Cách 1: thực hiện BĐT

Ta có 20n=480−20n⇔n=12

Vậy nhằm thu được sản lượng lớn nhất thì n12Amaxn12


Một người nuôi cá phân tách trong một cái hồ. Qua theo dõi, tín đồ đó thấy rằng. Nếu trên từng 1 m 2 diện tích s của mặt hồ gồm n con cá thì vừa đủ mỗi bé cá sau đó 1 vụ có khối lượng P(n)=480 -20n (gam). Hỏi để sau một vụ tín đồ đó thu hoạch được không ít cá nhất thì yêu cầu thả từng nào con cá trên  1 m 2 diện tích s mặt hồ

 

A. N=12

B. N=15

C. N=21

D. N=51


Khi nuôi cá nghiên cứu trong hồ nước , một đơn vị sinh vật học thấy rằng: ví như mỗi 1-1 vị diện tích s của khía cạnh hồ có n bé cá thì trung bình mỗi con cá sau vụ thu hoạch khối lượng :P(n)=480-20n. Hỏi cần thả bao nhiêu con cá bên trên một 1-1 vị diện tích s của mặt hồ nhằm sau vụ thu hoạch có được sản lượng mập nhất


Lời giải:

Một đối kháng vị diện tích s: Thả $n$ con

Sau thu hoạch, mỗi nhỏ nặng (480-20n)

Do đó, sau thu hoạch, một đối kháng vị diện tích s sẽ thu hoạch được số cân nặng cá là:

(A=n(480-20n))

Đến đây hoàn toàn có thể dùng 2 cách:

Cách 1: thực hiện BĐT

Ta có (20A=20n(480-20n)). Áp dụng BĐT Cauchy:

(20Aleq left (frac20n+480-20n2 ight)^2=57600)

(Leftrightarrow Aleq 2880). Lốt bằng xảy ra khi (20n=480-20nLeftrightarrow n=12)

Vậy nhằm thu được sản lượng lớn số 1 thì (n=12)

Cách 2: thực hiện đạo hàm, xét bảng đổi mới thiên ta cũng nhận được (A_maxLeftrightarrow n=12)


Đúng 0

comment (1)

:"( Ai góp em được không ạ? Cảm ơn không hề ít :(

1. Một vỏ hộp phô mai hình trụ có 2 lần bán kính đáy 12,2cm và chiều cao 2,4cm. Biết rằng 8 miếng phô mai được xếp nằm sát phía bên trong hộp, hỏi thể tích một miếng phô mai là bao nhiêu?2. Mang đến phương trình x2 - (2m-1)x +4 = 0 (1)

a/ tìm kiếm m để phương trình luôn có 2 nghiệm x1,x2

b/ Tìm quý hiếm của m dể 2 nghiệm x1,x2 của phương trình (1) thỏa: x12 + (2m-1)x2 + 8 - 17m = 0

3. Một tam giác vuống bao gồm cạnh huyền bởi 6cm. Độ dài hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2cm. Tính diện tích s của tam giác vuông đó?4. Năm ngoái, giá chỉ 1 chiếc xe đạp điện là 160 000, giá chỉ của dòng mũ bảo hiểm đi xe cộ đạp là 40 000. Năm nay, giá bán của chiếc xe đạp điện tăng 5% cùng giá dòng mũ tăng 10%. Hỏi tổng giá của xe đạp điện và mỹ bảo hiểm tăng lên bao nhiêu %?5. Lúc nươi cá thí điểm trong hồ, một bên sinh thiết bị học thấy rằng nếu trên mỗi 1-1 vị diện tích của phương diện hồ tất cả n bé cá thì mức độ vừa phải mỗi nhỏ cá sau 1 vụ tăng số cân nặng là P(n) = 480 - 20n (gam).

a/ Thả 5 nhỏ cá bên trên 1 1-1 vị diện tích mặt hồ thì sau 1 vụ mức độ vừa phải mỗi bé cá sẽ tăng thêm bao nhiêu gam?b/ mong muốn mỗi con cá tạo thêm 200 gam sau 1 vụ thì nên thả từng nào con cá trên 1 đơn vị chức năng diện tích?