Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ số

cùng umakarahonpo.com tò mò ngay các kiến thức trong bài học kinh nghiệm nhân số có hai chữ số cùng với số gồm một chữ số của chương trình học toán lớp 3.

Bạn đang xem: Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ sốmột trong những bài học cơ phiên bản nhất trong công tác toán lớp 3 là nhân số tất cả hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số. Sau bài học kinh nghiệm này, trẻ em sẽ cố kỉnh được quy tắc tiến hành phép nhân không nhớ và gồm nhớ.

1. Nhân số gồm hai chữ số cùng với số có một chữ số (không nhớ)

1.1. Phép tắc nhân số gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số (không nhớ)

*

1.2. Ví dụ vắt thể

Một số ví dụ như về phép nhân số tất cả hai chữ số với số gồm một chữ số (không nhớ)

*

2. Nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (có nhớ)

2.1. Quy tắc Nhân số bao gồm hai chữ số với số bao gồm một chữ số (có nhớ)

*

2.2.

Xem thêm: Vì Sao Sản Xuất Nông Nghiệp Ở Châu Âu Đạt Hiệu Quả Cao ?

Ví dụ cầm cố thể

Một số ví dụ như về phép nhân số gồm hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (có nhớ):

*

3. Bài xích tập áp dụng nhân số tất cả hai chữ số cùng với số gồm một chữ số

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 21 x 4

b) 33 x 2

c) 52 x 4

d) 18 x 3

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 134 - 14 x 6

b) 15 x 5 + 452

c) 42 x 3 + 56 x 4

d) 55 x 5 - 36 x 3

Bài 3: Tìm y

a) y : 5 = 56

b) y : 3 = 23 + 87

c) y : 4 = 32

d) y : 7 = 67 -33

Bài 4: Khối lớp 3 được xếp thành 4 hàng, mỗi sản phẩm 18 học tập sinh. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5: Một lọ hoa có 24 bông hoa, hỏi 5 lọ hoa như vậy có bao nhiêu bông hoa?

3.2. Đáp án

Bài 1:

*

Bài 2:

a) 134 - 14 x 6

= 134 - 84

= 50

b) 15 x 5 + 452

= 75 + 452

= 527

c) 42 x 3 + 56 x 4

= 126 + 224

= 350

d) 55 x 5 - 36 x 3

= 275 - 108

= 167

Bài 3:

a)

y : 5 = 56

y = 56 x 5

y = 280

b)

y : 3 = 23 + 87

y : 3 = 133

y = 133 x 3

y = 399

c)

y : 4 = 32

y = 32 x 4

y = 128

d)

y : 7 = 67 -33

y : 7 = 34

y = 34 x 7

y = 238

Bài 4:

Khối lớp 3 có số học sinh là:

18 x 4 = 72 (học sinh)

Đáp số 72 học sinh

Bài 5:

5 lọ hoa gồm số hoa lá là:

24 x 5 = 120 (bông hoa)

Đáp số: 120 bông hoa

4. Bài xích tập thực hành nhân số bao gồm hai chữ số với số gồm một chữ số

4.1. Đềbài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 54 x 4

b) 32 x 5

c) 18 x 7

d) 35 x 4

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 23 x 9

b) 18 x 8

c) 42 x 3

d) 75 x 2

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 546 - 45 x 3

b) 23 x 6 + 54 x 2

c) 76 x 2 - 18 x 4

d) 1000 - 50 x 6

Bài 4: search y

a) y : 3 = 45

b) y : 6 = 100 - 34

c) y : 2 = 23 + 67

d) y : 8 = 54 + 16

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 216

b) 160

c) 126

d) 140

Bài 2:

a) 207

b) 144

c) 126

d) 150

Bài 3:

a) 411

b) 246

c) 80

d) 700

Bài 4: search y

a) y = 15

b) y = 396

c) y = 180

d) y = 560

Bài 5: 168 phiếu

Ở bài viết trên, umakarahonpo.com sẽ hướng dẫn nhỏ xíu làm thân quen với phép nhân số gồm hai chữ số với số bao gồm một chữ số, hãy thuộc làm bài bác tập thực hành để cố gắng chắc con kiến thức không chỉ có thế nhé!