Đang xem: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực culông

umakarahonpo.comôn Lý – Lớp 11

Câu hỏi: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểumakarahonpo.com trong chân không giảumakarahonpo.com xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

A  tăng 4 lần B  tăng 2 lần. C  giảumakarahonpo.com 4 lần.D giảumakarahonpo.com 2 lần.

Xem thêm:

Phương pháp giải:

 Công thức tính lực điện Cu lông (F = kfrac{{left| {{q_1}{q_2}}
ight|}}{{{r^2}}})

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

+ Ta có F tỷ lệ với (frac{1}{{{r^2}}} o ) khi r giảumakarahonpo.com 2 lần thì F tăng 4 lần.

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Xem thêm:

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu umakarahonpo.comiễn phí

Cho phép umakarahonpo.com.coumakarahonpo.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu umakarahonpo.comiễn phí.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *