Khi Gặp Biển Nào Xe Đạp Không Được Đi Vào

bài toán nắm rõ các biển báo giao thông, hiểu chân thành và ý nghĩa các biển báo để giúp đỡ người tham gia giao thông vận tải chấp hành đúng luật, hướng đến bảo vệ bình an bản thân và bạn khác.

Trong hệ thống biển báo giao thông vận tải đường bộ Việt Nam bao gồm tất cả 6 nhóm biển báo bao gồm:

Nhóm biển báo cấmNhóm biển báo nguy hiểmNhóm biển báo hiệu lệnhNhóm biển báo chỉ dẫnNhóm biển báo phụVạch kẻ đường

Ngoài ra còn 2 đội biển báo khác là: nhóm biển báo trên cao tốc với nhóm biển báo hiệp định GMS.

Bạn đang xem: Khi gặp biển nào xe đạp không được đi vào

Biển báo cấm

Biển báo cấm biểu thị những điều cầm nhưng người tham gia giao thông phải chấp hành. Nếu không tuân theo các loại biển báo cấm, đây được xem như là hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Đặc điểm của biển báo cấm: Biển cấm hình tròn, nền trắng, viền kế bên màu đỏ, hình vẽ bên phía trong màu đen. Cũng có một số biển cấm đặc biệt như:

Biển Cấm đi ngược chiềuDừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên trong màu trắng.Biển Cấm dừng với đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe cộ ngày lẻ, Cấm đỗ xe ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ bên trong màu đỏ với trắng.Biển Hết cấm vượt, Hết hạn chế tốc độ tối đa, Hết tất cả các lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình phía bên trong màu đen.

Biển báo cấm tất cả tất cả 40 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 101 đến 140 trong hệ thống những loại biển báo giao thông.

*
Image caption

Biển báo Đường cấm P.101

Biển báo Đường cấm: Cấm những loại phương tiện di chuyển cả 2 hướng (ngoại trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102

Biển báo Cấm đi ngược chiều: Cấm những loại phương tiện đi vào chiều đặt biển (ngoại trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm xe ô tô P.103

Biển báo Cấm xeô tô: Cấm những loại xe cộ cơ giới đi vào, trừ xe vật dụng 2 bánh, xe cộ gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ phải P.103b: Cấm các loại xe cộ cơ giới rẽ phải, trừ xe thứ 2 bánh, xe gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ trái P.103c: Cấm những loại xe cộ cơ giới rẽ trái, trừ xe lắp thêm 2 bánh, xe pháo gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe thứ P.104

Biển báo Cấm xe máy: Cấm những loại xe đồ vật đi vào (ngoại trừ xe thiết bị được ưu tiên theo quy định). Biển không áp dụng với người dắt xe máy.

*

Biển báo Cấm xe ô tô và xe lắp thêm P.105

Biển báo Cấm xe ô tô và xe cộ máy: Cấm các loại xe cộ cơ giới với xe thứ đi vào, ngoại trừ xe gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe pháo tải P.106

Biển báo Cấm xe pháo tải: Cấm xe pháo tải, xe trang bị kéo, các xe máy chuyên cần sử dụng đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe pháo tải P.106b: Cấm xe cộ tải tất cả khối lượng chuyên chở lớn hơn giá bán trị ghi vào biển báo đi vào.

Biển báo Cấm xe tải P.106c: Cấm xe pháo tải chở mặt hàng nguy hiểm đi vào.

*

Biển báo Cấm xe khách với xe tải P.107

Biển báo Cấm xe pháo khách và xe tải: Cấm những loại xe xe hơi chở khách, xe cộ tải, xe máy kéo, xe máy thiết kế chuyên dụng đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe khách P.107a: Cấm những loại ô tô chở khách đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định). Ko cấm xe buýt. Vào trường hợp cấm xe khách theo số chỗ ngồi sẽ bao gồm biển phụ bên dưới.

Biển báo Cấm xe xe taxi P.107b: Cấm xe taxi đi vào. Vào trường hợp cấm xe xe taxi theo giờ sẽ tất cả biển phụ bên dưới.

*

Biển báo Cấm xe pháo rơ-mooc P.108

Biển báo Cấm xe pháo rơ-mooc: Cấm những loại xe pháo cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách – thiết bị kéo – xe vật dụng kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại xe hơi sơ-mi-rơ-mooc với xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe sơ-mi-rơ-mooc P.108a: Cấm những loại xe pháo sơ-mi-rơ-mooc, xe kéo rơ-mooc đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm máy kéo P.109

Biển báo Cấm vật dụng kéo: Cấm những loại trang bị kéo, đồ vật kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.

Xem thêm: Công Thức Tính Số Loại Kiểu Gen, Toàn Bộ Công Thức Sinh Học 12

*

Biển báo Cấm xe cộ đạp P.110

Biển báo Cấm xe pháo đạp: Cấm xe cộ đạp đi vào. Ko áp dụng cấm người dẫn xe pháo đạp.

Biển báo Cấm xe cộ đạp P.110B: Cấm xe cộ đạp thô. Ko áp dụng cấm người dẫn xe pháo đạp thô.

Biển báo Cấm xe trang bị P.111

Biển báo Cấm xe máy: Cấm các loại xe cộ máy, xe cộ gắn sản phẩm công nghệ đi vào. Không áp dụng cấm người đi xe cộ đạp.

Biển báo Cấm xe 3 bánh gồm động cơ P.111b: Cấm xe cộ 3 bánh tất cả gắn động cơ như xe xích lô, xe cộ lam, xe cộ lôi máy…

Biển báo Cấm xe pháo 3 bánh không động cơ P.111b: Cấm xe 3 bánh ko gắn động cơ như xe pháo xích lô, xe pháo lôi đạp…

*

Biển báo Cấm người đi bộ P.112

Biển báo Cấm người đi bộ: Cấm người đi bộ đi vào.

Biển báo Cấm xe người kéo/đẩy P.113

Biển báo Cấm xe người kéo/đẩy: Cấm xe pháo thô sơ, xe vày người đẩy/kéo đi vào. Không áp dụng cấm xe cộ nôi trẻ em, phương tiện chuyên sử dụng của người khuyết tật.

*

Biển báo Cấm xe súc vật kéo P.114

Biển báo Cấm xe cộ súc vật kéo: Cấm xe sử dụng súc vật kéo hay chở trên lưng đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe pháo P.115

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe: Cấm những loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) gồm tải trọng toàn bộ xe pháo vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe P.116

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) tất cả tải trọng toàn bộ xe phân bổ trên một trục xe vượt quá trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều cao xe P.117

Biển báo Hạn chế chiều cao xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) gồm chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe pháo P.118

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) tất cả chiều ngang vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe P.119

Biển báo Hạn chế chiều dài xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) có chiều lâu năm vượt quá trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, sản phẩm kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe ô tô, lắp thêm kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc: Cấm những loại xe pháo cơ giới kéo mooc, xe pháo sơ-mi-rơ-mooc có chiều nhiều năm vượt quá trị số ghi trên biển (kể cả xe ưu tiên) đi vào.

*

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe P.121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhì xe: những xe xe hơi phải di chuyển giải pháp nhau một khoảng tối thiểu ghi bên trên biển.

*

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải: Cấm xe các loại xe cơ giới/thô sơ rẽ trái hoặc phải (trừ xe ưu tiên theo quy định). Không áp dụng cấm tảo đầu xe.

*

Biển báo Cấm quay đầu xe cộ P.124

Biển báo Cấm tảo đầu xe: Cấm các loại xe quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe xe hơi quay đầu P.124b: Cấm xe xe hơi quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm rẽ và quay đầu xe cộ P.124c/d: Cấm những loại xe pháo rẽ trái/phải với quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ với quay đầu xe P.124e/f: Cấm xe ô tô rẽ trái/phải với quay đầu trái/phải theo chiều mũi tên trên biển.

*

Biển báo Cấm vượt P.125

Biển báo Cấm vượt: Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe ưu tiên theo quy định), nhưng được phép vượt xe trang bị 2 bánh, xe gắn máy.