Khấu hao tài sản cố định tiếng anh là gì

Khấu hao tài sản thắt chặt và cố định (tiếng Anh: Depreciation of Fixed Assets) là việc phân chia một biện pháp có khối hệ thống giá trị phải thu hồi của tài sản cố định và thắt chặt (TSCĐ) vào ngân sách chi tiêu sản xuất kinh doanh trong suốt thời hạn sử dụng bổ ích của TSCĐ.

Bạn đang xem: Khấu hao tài sản cố định tiếng anh là gì


*

Hình minh họa

Khấu hao tài sản cố định (Depreciation of Fixed Assets)

Định nghĩa

Khấu hao gia tài cố định trong giờ Anh là Depreciation of Fixed Assets.Khấu hao tài sản thắt chặt và cố định là việc phân bổ một giải pháp có khối hệ thống giá trị phải thu hồi của tài sản cố định (TSCĐ) vào túi tiền sản xuất sale trong suốt thời gian sử dụng có lợi của TSCĐ.

Các thuật ngữ liên quan

Giá trị cần khấu hao (giá trị bắt buộc thu hồi): Là nguyên giá bán của TSCĐ hữu hình ghi trên báo cáo tài chính, trừ đi quý giá thanh lí mong tính của tài sản đó.

Giá trị thanh lí: Là giá bán trị ước tính thu được khi hết thời hạn sử dụng hữu ích của tài sản, sau khoản thời gian trừ đi giá cả thanh lí ước tính.


Thời gian thực hiện hữu ích: Là thời hạn mà TSCĐ hữu hình phát huy được tính năng cho sản xuất, gớm doanh, được tính bằng:

- thời hạn mà doanh nghiệp dự trù sử dụng TSCĐ hữu hình, hoặc:

- số lượng sản phẩm, hoặc những đơn vị tính tương tự mà doanh nghiệp dự trù thu được từ việc sử dụng tài sản.

Mục đích

Mục đích của khấu hao gia sản cố định là nhằm mục đích bù đắp những hao mòn TSCĐ và tịch thu số vốn thắt chặt và cố định đã đầu tư lúc đầu để tái phân phối giản đối kháng hoặc mở rộng TSCĐ.

Ý nghĩa

- Về ghê tế, khấu hao gia tài cố định được xem như là một khoản giá thành sản xuất sale và được xem vào chi phí sản phẩm trong kì.

Xem thêm: Bí Thư Chi Bộ Cộng Sản Đầu Tiên Ở Việt Nam Được Thành Lập Vào Tháng 3/1929 Tại Hà Nội Là Ai?

Tuy nhiên, không giống với những loại chi phí khác, khấu hao là khoản túi tiền được phân bổ nhằm mục tiêu thu hồi vốn đầu tư ứng trước để sinh ra TSCĐ, chính vì thế không khiến cho dòng tiền mặt ném ra trong kì.

Số tiền khấu hao tịch thu được tích lũy lại hình thành đề xuất quĩ khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp. Quĩ khấu hao này dùng làm tái cung cấp giản đối kháng hoặc không ngừng mở rộng các TSCĐ của công ty khi không còn thời hạn sử dụng.

Trong quy trình kinh doanh, doanh nghiệp bao gồm quyền chủ động sử dụng số chi phí khấu hao một bí quyết linh hoạt, hiệu quả nhưng phải đảm bảo hoàn trả đúng hạn.

Số chi phí khấu hao này lúc doanh nghiệp gồm nhu cầu chi tiêu để tái cung ứng giản đối kháng hoặc mở rộng TSCĐ của doanh nghiệp.

- Về nguyên tắc, việc khấu hao gia sản cố định phải đảm bảo an toàn phù phù hợp với mức độ hao mòn của TSCĐ cùng thu hồi vừa đủ số vốn cố định đầu tư ban sơ vào TSCĐ.

Điều này không chỉ đảm bảo tính đúng đắn của chi phí khấu hao trong chi tiêu sản phẩm, đánh giá đúng hiệu quả sản xuất marketing của doanh nghiệp, mà còn góp thêm phần bảo toàn được vốn nuốm định, đáp ứng nhu cầu yêu cầu chũm thế, thay đổi hoặc upgrade TSCĐ của doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài thiết yếu doanh nghiệp, NXB Tài chính)


*