Kế toán thuế là gì

Kế toán thù thuế - địa điểm không thể thiếu vào doanh nghiệp lớn. Vậy kế toán thù thuế là gì, các bước của kế toán thuế, phần nhiều tài năng cần phải có nhằm thay đổi một kế toán thuế chăm nghiệp… sẽ được so với qua bài viết sau đây.

I. Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về knhị báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thù thuế là công việc của kế toán thù, là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước và đóng sứ mệnh như là cầu nối giữa doanh nghiệp với bên nước. Kế toán thuế bao gồm: Thuế giá bán trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế trước bạ, thuế tài nguim.

Bạn đang xem: Kế toán thuế là gì

*
Kế tân oán thuế

II. Công việc của kế toán thuế

1. Công việc định kỳ cơ mà một kế toán thù thuế phải làm

a. Công việc mặt hàng ngày

Tập hợp hóa đơn, chứng từ tạo ra của doanh nghiệp để theo dõi và quan sát cùng hạch toán thù

khi doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ gớm tế như mua bán hàng hóa, đầu tư, vay mượn nợ, cho vay… thì công việc của kế toán thuế là thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan để có tác dụng căn cứ cho việc kê knhì thuế với hạch toán. Sau Khi tiến hành kê knhì thuế thì kế toán thù thuế tiếp tục xử lý, kiểm tra độ hợp lý, hợp pháp và xử lý ngay các trường hợp kê knhị sai. Cuối thuộc là lưu trữ những hóa đơn, chứng từ đó đảm bảo ko bị rách rưới nát, cháy hỏng...

b. Công việc mặt hàng tháng

Lập report tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn đơn vị, phân loại theo thuế suất. Lập report tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn cửa hàng theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ. Lập tờ knhì thuế thu nhập cá thể theo từng tháng Lập báo cáo thực trạng sử dụng hóa đơn hàng tháng (với doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng) Lập tờ khai những loại thuế không giống nếu tất cả

c. Công việc hàng quý

Lập tờ khai thuế tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hàng quý doanh nghiệp ko phải lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý. Căn cứ kết quả sản xuất, sale, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp quý. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý tạo nên nghĩa vụ thuế.

Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (nếu doanh nghiệp kê knhì thuế GTGT theo quý) Lập report tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Hàng quý, kể cả doanh nghiệp mới thành lập đều phải nộp báo cáo thực trạng sử dụng hóa đơn. Nếu trong kỳ ko sử dụng hóa đơn thì vẫn phải lập cùng ghi số lượng hóa đơn bằng 0. Lập tờ knhị thuế thu nhập cá nhân theo quý (nếu doanh nghiệp kê knhì theo quý) Nếu trong quý doanh nghiệp ko gây ra khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì ko phải kê knhị thuế. Doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý với toàn bộ người lao động đều thuộc diện khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến thì số thuế thu nhập cá thể của quý được xác định bằng tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo biểu lũy tiến của từng tháng cộng lại.Ví dụ: cửa hàng kế toán thù Bình Minh kê khai thuế GTGT theo quý, kê knhì thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cũng theo quý, bao gồm tạo ra như sau: Tháng 1 bao gồm 5 nhân viên phải nộp thuế TNCN, số tiền phải nộp: 1.000.000 Tháng 2 có 4 nhân viên cấp dưới phải nộp thuế TNcông nhân, số tiền phải nộp: 800.000 Tháng 3 có 6 nhân viên cấp dưới phải nộp thuế TNcông nhân, số tiền phải nộp: 1.500.000 Vậy số tiền thuế TNcông nhân phải nộp quý I là: 1.000.000 + 800.000 + 1.500.000 = 3.300.000

d. Công việc đầu năm

Kê knhì và nộp thuế môn bài đầu năm, hạn nộp là ngày 31/1. Nếu doanh nghiệp trong khoảng thời gian nửa năm đầu năm phải nộp thuế môn bài bác cả năm. Nếu thành lập trong khoảng thời gian nửa năm cuối năm, tức là từ 1/07 đến cuối năm thì phải nộp thuế môn bài xích nửa năm. Nộp tờ knhị thuế GTGT, thu nhập cá nhân mon 12 hoặc quý IV năm trước. Nếu kê knhì theo tháng thì hạn nộp là 20/1, nếu kê knhì theo quý thì hạn nộp là 30/1. Nộp tờ knhị thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV năm trước. Nộp báo cáo thực trạng sử dụng hóa đơn quý IV năm trước.

e. Công việc cuối năm

Lập báo cáo thuế đến tháng cuối năm và report thuế quý IV Lập report quyết tân oán thuế thu nhập cá nhân năm Lập report quyết toán thù thuế thu nhập doanh nghiệp năm Lập report tài chính năm gồm: Bảng cân đối kế tân oán, report kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minch report tài chính, bảng cân đối số tạo ra tài khoản.

2. Trách nhiệm công việc của kế tân oán thuế

Cần phải trực tiếp làm cho việc với cơ quan lại thuế mỗi Lúc gồm yêu thương cầu cần thiết. Kiểm tra cùng với đối chiếu về hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp. Hàng tháng kế toán thuế cần phải lập báo cáo tổng hợp về thuế GTGT đầu ra của toàn công ty và phân loại theo thuế suất. Hàng tháng kế toán cần lập report tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn đơn vị theo đúng tỉ lệ phân bổ đầu ra đã được khấu trừ . Theo dõi về việc report thực trạng nộp ngân sách cùng với những tồn đọng ngân sách tốt hoàn thuế của cửa hàng . Kế tân oán thuế cùng phối hợp với kế toán tổng hợp để bao gồm thể đối chiếu số liệu báo cáo thuế của những cơ sở giữa report với quyết toán thù thuế. Lập hồ sơ về ưu đãi đối với các dự án đầu tư mới cùng với việc đăng ký kết đơn vị phát sinh mới hoặc là điều chỉnh giảm Lúc bao gồm gây ra. Lập hồ sơ về việc hoàn thuế mỗi Lúc khi tất cả phát sinh . Lập report tổng hợp thuế mang lại doanh nghiệp theo định kỳ hoặc là đột xuất. Kiểm tra hóa đơn đầu vào cũng như đánh số thứ tự để dễ truy vấn tìm cùng với việc phân phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp Khi bao gồm đề xuất biện pháp xử lý. Hàng mon kế toán thù thuế cần phải lập chứng từ về report thuế. Kiểm tra cùng report về tình trạng sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo mang đến cục thuế. Lập bảng thống kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT và VCNB theo thời gian tuyệt là thứ tự số quyển ko để thất thoát giỏi hư hỏng. Kiểm tra cùng với đối chiếu về biên bản trả, nhận sản phẩm để bao gồm thể điều chỉnh lệch giá báo cáo thuế kịp thời mỗi Khi gồm phát sinh . Cập nhật kịp thời tất cả những thông báo về Luật thuế thuộc với việc soạn thông tin những nghiệp vụ về quy định của Luật thuế bao gồm liên quan đến hoạt động sản xuất sale của doanh nghiệp để cơ sở biết thực hiện. Lập kế hoạch về thuế giá trị gia tăng thuộc với thu nhập doanh nghiệp và nộp ngân sách. Cập nhật và quan sát và theo dõi về việc giao nhận hoá đơn bao gồm: mở sổ giao cùng ký kết nhận. Theo dõi thực trạng giao nhận hoá đơn của các đơn vị cơ sở. Hàng mon, quý, năm sẽ report về tình trạng sử dụng hóa đơn vào kỳ. Cập nhật cùng thiết lập giấy báo công nợ của những đơn vị cơ sở. Đề xuất hướng xử lý tất cả các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc là tkhô nóng hủy theo đúng quy định của Luật thuế hiện hành. Lúc cung cấp số liệu bao gồm liên quan đến nghiệp vụ vị mình phụ trách rưới thì cần phải tất cả sự đồng ý của BGĐ hoặc là Kế tân oán Trưởng.

3. Quyền hạn của kế tân oán thuế vào doanh nghiệp

Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc tkhô hanh hủy theo quy định của Luật thuế hiện hành. Nhận xét đánh giá chỉ Khi có chênh lệch số liệu giữa report thuế với quyết tân oán. Các công việc không giống có liên quan đến thuế. Mối liên hệ công tác của kế toán thù thuế Trực thuộc Phòng Kế toán thù – Tài Vụ Công ty: nhân sự chỉ đạo, cắt cử, điều hành trực tiếp của Phụ trách phòng. Lúc cung cấp số liệu tương quan đến nghiệp vụ vì bản thân phụ trách đều phải gồm sự đồng ý của Ban Giám Đốc hoặc kế tân oán trưởng. Quan hệ với các đơn vị nội bộ thuộc cửa hàng trong phạm vi trách rưới nhiệm của bản thân đảm nhiệm xong xuôi tốt công tác làm việc. Nhận hoặc trao đổi lên tiếng với kế toán thù cơ sở nội bộ.

III. Những kỹ năng cần gồm để trở thành một kế toán thuế siêng nghiệp

1. Có năng lực chuyên môn cao

Làm bất cứ công việc làm sao cũng cần năng lực, doanh nghiệp cần người làm cho được việc chứ ko cần người đến chú ý việc. Đặc biệt là với kế toán thù thuế là công việc chuyên môn cao đề nghị cần năng lực cao. Điều này dễ quan sát thấy nhất trải qua tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học siêng ngành tài chính kế toán. Tất nhiên nếu không phải dạng “cài đặt bằng” thì những kỹ năng lập báo cáo và trình diễn báo cáo kế toán, khả năng thống kê, phân tích tài chủ yếu, khả năng lập cùng so với báo cáo kế toán… đều đã được giảng dạy vào hệ thống trường đại học về khiếp tế.

2. Thành thạo tin học văn phòng và Tiếng Anh

*

Thành thạo tin học văn phòng

Đây là nhì chìa khoá kim cương của mọi ngành nghề chứ ko riêng biệt gì nghề kế tân oán. Bạn phải thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng đặc biệt là Excel sử dụng để tính tân oán, Power Point để thuyết trình với những phần mềm chuyên về kế toán. Tiếng Anh của bạn cũng phải đủ để bao gồm thể giao tiếp với các đối tác xuất xắc thành viên trong chủ thể là người nước kế bên cùng đọc các tài liệu, viết các báo cáo tài chủ yếu kế toán thù.

3. Khả năng tư duy tốt

Kế tân oán thuế là công việc luân phiên quanh các con số phải khả năng tư duy tốt là kỹ năng cần thiết. Các bảng biểu, phxay tính phức tạp… đôi lúc làm cho kế tân oán thuế còn phải đau đầu không biết giải quyết thế nào đề nghị khả năng tư duy tốt mới tất cả thể trụ lâu dài hơn được.

4. Cẩn thận với trung thực

Công việc của kế toán thuế là xử lý các nhỏ số liên quan đến tiền bạc cần chỉ cần không nên sót một chút ít thôi là bạn tất cả thể tạo ra những hậu quả khôn lường mang đến doanh nghiệp của bản thân. Bạn phải cực kỳ cẩn thận vào từng bước, cẩn thận từ những bước tính toán thù mang lại đến những chi tiết nhỏ như viết số cụ thể, dễ đọc. Dấu “chấm” cùng dấu “phẩy” đảo chỗ cho nhau vào một bé số là giá trị của nó đã thế đổi rất nhiều rồi. Bên cạnh đó, đức tính trung thực là yếu tố thật sự rất quan lại trọng với ngành nghề này bởi vì dễ dàng có tác dụng “lậu” để mưu cầu lợi ích riêng rẽ. Các doanh nghiệp cực kỳ đề cao đức tính này Khi tuyển dụng.

5. Chịu được áp lực công việc cao

Công việc kế toán thuế là những công việc luôn chân luôn luôn tay luôn luôn đầu óc, nhất là vào gần cuối mon giỏi cuối năm, Lúc nhưng công ty phải tổng kết thu tiêu, lương bổng mang đến nhân viên… thì họ càng phải vắt chân lên cổ mà chạy thì mới kịp công việc. Vậy yêu cầu, bạn phải có sức khỏe với tinh thần tốt để gồm thể theo được việc có tác dụng kế toán thù. Khả năng chịu được áp lực cao, đặc biệt là vào các ngày nhạy cảm này thì lúc vào có tác dụng việc mới không bị “sốc văn hóa”.

Xem thêm: Bí Quyết " Tìm Điện Thoại Bị Mất Qua Sim ", Tìm Lại Điện Thoại Di Động Bị Mất

6. Biết quản lý thời gian

Với khối lượng công việc nhiều mà nặng thế này yêu cầu bạn phải là người biết quản lý, sắp xếp thời gian hiệu quả để ngừng công việc đúng tiến độ mà lại không hao tổn sức lực nhiều, ko để có những khoảng thời gian ăn hại. Cuộc sống không chỉ có xoay xung quanh công việc đúng không làm sao, ai cũng còn có bạn btrằn, gia đình với nhiều mối quan lại hệ bao bọc không giống.

7. Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo

Có được khả năng này thì bạn sẽ dễ dàng hòa đồng với mọi người trong cửa hàng hơn, tất cả thể hợp tác tốt với các thành viên vào phòng, ban của bạn với tạo thiện cảm và có thể là thuyết phục được những đối tác marketing. Kỹ năng này sẽ góp bạn tiến xa hơn trên nhỏ đường thăng tiến.

V. Mức lương vừa phải của kế tân oán thuế

*

Mức lương vừa đủ của kế toán thù thuế

Lương của ngành nghề làm sao cũng vậy, không có một mức duy nhất áp dụng cho toàn bộ nhân viên cấp dưới. Với kế tân oán thuế, mức lương phụ thuộc vào năng lực của người kế tân oán, đồ sộ, tình trạng tài chủ yếu của đơn vị, tính chất, khối lượng công việc mà lại bạn được giao và cả vị trí địa lý. Không tất cả câu trả lời đúng đắn cho câu hỏi : Lương của kế toán thù thuế là bao nhiêu?Mới ra trường chưa khiếp nghiệm thì xin được việc làm cũng là điều cạnh tranh khăn rồi chứ chưa nói gì đến tiền lương là bao nhiêu. Mới đi làm thì khoảng 2 đến 3 triệu, gồm ghê nghiệm một chút ít khoảng 4 đến 5 triệu, kế toán cứng hơn nữa ( trên 5 năm) thì khoảng 6 đến 8 triệu và những bé số như 1 đến 2000 đô cũng là lương của kế toán.

VI. Cơ hội nghề nghiệp và lộ trình thăng tiến trong ngành kế toán thù thuế

Nghề kế tân oán thuế có cơ hội nghề nghiệp rộng mở cùng lộ trình thăng tiến rất ví dụ từ kế toán bộ phận, kế toán tổng hợp, kế toán thù trưởng cùng giám đốc tài chính.

Kế toán bộ phận

Giai đoạn này là giai đoạn tích lũy kinh nghiệm cùng vận dụng những bài bác học vào trường vào các tình huống trong thực tế doanh nghiệp. Thường từ 1-3 năm đầu sau thời điểm ra trường vị còn thiếu ghê nghiệm cùng trình độ chuyên môn còn yếu buộc phải đảm nhiệm ở một mảng nhất định như kế toán bán hàng, kế toán kho, kế tân oán tiền lương… Đảm nhiệm vị trí này bạn sẽ hiểu biết cơ bản về chính sách, pháp luật, thông tư, nghị định hiện hành về doanh nghiệp, những chế độ thiết yếu sách: Luật doanh nghiệp, bảo hiểm buôn bản hội, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá bán trị gia tăng, xuất nhập khẩu…Đây là giai đoạn khởi đầu nhưng cũng là giai đoạn quan tiền trọng nhất trong nấc thang sự nghiệp của một kế toán thù.

Kế toán tổng hợp

Cấp bậc này bạn đã gồm kinh nghiệm làm việc từ 3 đến 5 năm, có trình độ trình độ chuyên môn vững đá quý hiểu biết về pháp luật. Để có tác dụng ở vị trí kế toán tổng hợp yêu thương cầu của bạn phải tất cả khả năng tổng hợp bao hàm những hoạt động kế toán thù của doanh nghiệp, tất cả thể phối hợp số liệu từ các bộ phận để lập ra báo cáo tài bao gồm.

Kế tân oán trưởng

Kế tân oán trưởng tất cả vai trò là người đứng đầu và chịu trách nát nhiệm cao nhất bộ phận kế tân oán của một doanh nghiệp. Kế toán trưởng bao gồm nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo công việc của những kế toán thù viên thế nào cho hợp lý nhất cùng có tác dụng nhiệm vụ tsay mê mưu cho ban lãnh đạo hoặc giám đốc tài bao gồm về tài chính, kế tân oán của doanh nghiệp.

Giám đốc tài chủ yếu

Đạt đến vị trí Giám đốc tài chính chắc chắn bạn là người rất tất cả năng lực, bạn cần tất cả khả năng tổ chức, lên kế hoạch, dự đoán, phân phối nguồn lực tài chính của doanh nghiệp cho các bộ phận trong doanh nghiệp nhằm sử dụng nguồn lực hiệu quả cùng tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tất nhiên đi kèm với đó là nhiệm vụ không hề đơn giản với hơi vất vả. Đây tất cả thể coi là nấc thang cao nhất nhưng mà một kế toán trong một doanh nghiệp có thể hướng tới vào sự nghiệp của mình.

VII. Học thực hành kế toán thù thuế ở đâu?

Trong một khóa học thực hành kế tân oán thuế gồm: tra cứu hiểu về kế tân oán thuế, xử lý hóa đơn, kê knhị lệ phí tổn môn bài xích, kê knhị thuế GTGT, kê knhị - quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kê knhị - quyết tân oán thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, vào từng phần học bạn sẽ được phân tách sẻ những vướng mắc ko kể thực tế và giải pháp xử lý những trường hợp đó.Vậy học kế tân oán thuế thực hành ở đâu? Địa chỉ học kế toán thuế tại Hà Nội:

Cơ sở Cầu Giấy: Nhà B11- Số 9A ( Tòa đơn vị Richland) Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) Chung cư 96 Định Công, Số 96 Định Công, Thanh hao Xuân, Hà Nội. Cơ sở Tkhô cứng Xuân: Phòng 3A (Tầng 3) Chung cư 39, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh khô Xuân, Hà Nội. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 (Tầng 5) Nhà B13, Ngõ 461 Nguyễn Văn Linch, Sài Đồng, Long Biên. Cơ sở Hà Đông: Phòng 10-A2, Tầng 10, Tòa bên Westa 104 Trần Phú, P.. Mỗ Lao, Hà Đông.

Địa chỉ học kế tân oán thuế tại Tp. Hồ Chí Minh:

Cơ sở Q3 - TP Hồ Chí Minh: Phòng 9.04 (Tầng 9) Chung cư Green Building số 540/1 - Đường Cách mạng mon 8, Phường 11, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh. Cơ sở Q. Thủ Đức - TPhường Hồ Chí Minh: Phòng 1604 (Tầng 16) Chung cư Mỹ Long, Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM.

Nói bắt lại, bài xích viết đã triển knhị các nội dung về nghề kế toán thù thuế như kế toán thuế là gì, công việc kế tân oán thuế, nhiệm vụ của kế tân oán thuế, những kỹ năng kế toán thuế cần, mức lương của kế toán thù thuế, cơ hội thăng tiến của kế tân oán thuế với học kế toán thuế thực hành.