Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ

Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC gồm nhiều chuyển đổi so với những quy định cũ. Ví dụ như số đông khoản sút trừ lệch giá sẽ không phải hạch toán qua tài khoản trung gian nữa mà lại trực tiếp ghi bớt vào TK 511.

Bạn đang xem: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1. Kết cấu tài khoản doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản 511

a. Nội dung thông tin tài khoản doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ:

Tài khoản 511 dùng để làm phản ánh doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ của chúng ta trong một kỳ kế toán tài chính của hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Kết cấu:

Bên Nợ:

Các khoản ưu đãi giảm giá hàng bán, khuyến mãi thương mại, hàng bán bị trả lại tạo nên trong kỳKết chuyển lợi nhuận trong kỳ sang tài khoản xác định tác dụng kinh doanh.

Bên Có:

Khi doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong kỳ.

Tài khoản 511 không tồn tại số dư cuối kỳ.

Xem thêm: 2022 Rồi Có Nên Mua Điện Thoại Trung Quốc Nào Tốt Nhất, 2022 Rồi Có Nên Mua Điện Thoại Trung Quốc Không

c. Tài khoản cấp 2:

Tài khoản 511 theo tin tức 133 bao gồm 4 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá: tài khoản này dùng để phản ánh lợi nhuận và lệch giá thuần của cân nặng hàng hoá được xác đị nh là đã chào bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này hầu hết dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, đồ tư, lương thực,...Tài khoản 5112 - doanh thu bán thành pham: tài khoản này dùng để làm phản ánh lợi nhuận và doanh thu thuần của cân nặng sản phẩm (thành phẩm, cung cấp thành phẩm) được xác minh là đã cung cấp trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Thông tin tài khoản này chủ yếu dùng cho những ngành cấp dưỡng vật hóa học như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,...Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: thông tin tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của cân nặng dịch vụ vẫn hoàn thành, đã cung cấp cho quý khách hàng và được khẳng định là đã phân phối trong một kỳ kế toán. Tài khoản này đa số dùng cho các ngành marketing dị ch vụ như: giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ thương mại du lịch, kiểm toán….Tài khoản 5118 - doanh thu khác: thông tin tài khoản này dùng để làm phản ánh về lệch giá nhượng bán, thanh lý bđs đầu tư, những khoản trợ cấp, trợ giá ở trong phòng nước...

*

2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ đa phần liên quan cho doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ.

a. Doanh nghiệp lớn tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Khi doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ:

+ Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 131, 111, 112…

gồm TK 5111

tất cả TK 333

+ giá chỉ vốn:

Nợ TK 632

có TK 155, 156…

Khi doanh nghiệp chiết khấu thương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán ra cho khách hàng:

Nợ TK 511

Nợ TK 333

gồm TK 131,111,112…

Doanh nghiệp thừa nhận hàng buôn bán bị trả lại từ khách hàng hàng:

+ Ghi sút doanh thu:

Nợ TK 511

Nợ TK 333

gồm TK 131, 111, 112

+ Ghi giảm ngay vốn:

Nợ TK 156, 155,…

gồm TK 632

Doanh nghiệp bán sản phẩm theo cách tiến hành trả chậm, trả góp:

+ Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 131:

có TK 511: Theo giá bán trả ngay lập tức 1 lần

có TK 333:

có TK 3387: Phần chênh lệch giữa giá bán trả góp so với giá bán trả ngay lập tức 1 lần.

+ Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632

gồm TK 155, 156…

+ Cuối mỗi kỳ, kết chuyển lợi nhuận chưa thực hiện:

Nợ TK 3387

bao gồm TK 515

+ Khi nhận được tiền trả góp mỗi kỳ, ghi nhận:

Nợ TK 111, 112

có TK 131

Cuối kỳ kế toán, kết gửi doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ vào kỳ quý phái tài khoản xác minh kết quả chuyển động sản xuất gớm doanh:

Nợ TK 511

bao gồm TK 911

b. Doanh nghiệp lớn tính thuế GTGT theo phương thức trực tiếp

Khi buôn bán sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ:

+ Ghi nhấn doanh thu

Nợ TK 131, 111, 112: Tổng giá chỉ thanh toán

gồm TK 511: Tổng giá bán thanh toán

+ Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632

có TK 155, 156….

Khi doanh nghiệp chiết khấu thương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán ra cho khách hàng:

+ Ghi sút doanh thu:

Nợ TK 511

tất cả TK 131, 111, 112

+ Ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá vốn:

Nợ TK 155, 156…

bao gồm TK 632

Khi doanh nghiệp đồng ý hàng trả lại từ khách hàng hàng

+ Ghi giảm doanh thu:

Nợ TK 511

Nợ TK 333

bao gồm TK 131, 111, 112

+ Ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá vốn:

Nợ TK 156, 155,…

gồm TK 632

Cuối kỳ, kêt chuyển doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ trong kỳ sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 511

bao gồm TK 911

Trên trên đây kế toán Lê Ánh vẫn hướng dẫn các bạn cách hạch toán doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ - tài khoản 511 theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi bài bác viết

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt độc nhất thị trường

(Được huấn luyện và giảng dạy và tiến hành bởi 100% những kế toán trưởng từ bỏ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)