Hướng dẫn sử dụng photoshop cs2 9.0 bằng tiếng việt

Tự học tập Photoshop vẫn là 1 một câu hỏi cạnh tranh rồi, tuy vậy để thao tác làm việc thành thục những câu lệnh phức tạp, toàn là ngôn từ giờ đồng hồ Anh thì lại càng khó khăn rộng. Đối với chúng ta không thực hiện nhuần nhuyễn nước ngoài ngữ thì quả thực chính xác là một rất hình