Hợp Đồng Đặt Cọc Tiền

*

...các loại khủng hoảng pháp lý, vắt thời cơ có tác dụng nhiều...

Bạn đang xem: Hợp đồng đặt cọc tiền


*
Sơ trang bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁPhường LUẬT
*

*
Mẫu phù hợp đồng

HỢPhường. ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm ni, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………….…………………………

Chúng tôi có có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..…….

CMND số: ………………………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp cho ………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): ……………………………………………………… Năm sinh:…………...…………………………….

CMND số: ………………………….…… Ngày cấp ……………….. Nơi cung cấp ……………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Hai mặt đồng ý thực hiện bài toán đặt cọc theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

Xem thêm: Quy Trình Xét Giải Viện Hàn Lâm Nhật Bản Cho Người Mới Đến Của Năm

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: ................., Tính từ lúc ngày ….. mon …… năm ……

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, ngôn từ thỏa thuận hợp tác (cam kết) của các bên về vấn đề đảm bảo an toàn giao kết hoặc thực hiện đúng theo đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A tất cả các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc thực hiện nhiệm vụ dân sự đang thỏa thuận hợp tác trên Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A khước từ giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc ko đạt được) thì Bên A bị mất gia tài đặt cọc;

c) Các thỏa thuận hợp tác không giống ...

4.2. Bên A bao gồm các quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nhiệm vụ trả chi phí đến Bên B vào ngôi trường phù hợp 2 Bên giao kết hoặc tiến hành nhiệm vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại và download gia tài đặt cọc và một lượng tiền tương tự quý giá gia sản đặt cọc (trừ trường đúng theo tất cả thỏa thuận hợp tác khác) vào trường thích hợp Bên B khước từ Việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận hợp tác khác ...

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Bên B tất cả những nhiệm vụ sau đây:

a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ nhằm tiến hành nghĩa vụ trả chi phí trong trường phù hợp 2 Bên giao ước hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại gia sản đặt cọc cùng một khoản tiền tương tự giá trị gia tài đặt cọc cho Bên A (trừ ngôi trường vừa lòng tất cả thỏa thuận khác) trong ngôi trường đúng theo Bên B lắc đầu Việc giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc ko đạt được);

c) Các thỏa thuận hợp tác khác ...

5.2. Bên B có các quyền sau đây:

a) Snghỉ ngơi hữu gia tài đặt cọc trường hợp Bên A lắc đầu giao kết hoặc triển khai nhiệm vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được).

b) Các thỏa thuận hợp tác không giống ...

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà lại phát sinh ttinh ranh chấp, những mặt với mọi người trong nhà thương lượng giải quyết và xử lý trên vẻ ngoài tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau; vào trường vừa lòng ko giải quyết và xử lý được, thì 1 trong hai bên có quyền khởi khiếu nại nhằm những hiểu biết Toàn án nhân dân tối cao tất cả thẩm quyền giải quyết theo qui định của điều khoản.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và mặt B Chịu trách nát nhiệm trước lao lý về số đông lời cam đoan sau đây:

7.1. Việc giao ước Hợp đồng này hoàn toàn từ nguyện, không trở nên lừa dối hoặc xay buộc;

7.2. Thực hiện đúng cùng đầy đủ tất cả những thỏa thuận hợp tác đang ghi trong Hợp đồng này;

7.3. Các cam đoan không giống...

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai mặt hiểu rõ quyền, nghĩa vụ với công dụng phù hợp pháp của bản thân mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên vẫn trường đoản cú hiểu lại hòa hợp đồng này, đang phát âm với gật đầu đồng ý tất cả những luật pháp đang ghi vào hòa hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày …… mon ……. năm …… mang lại ngày …… mon ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bạn dạng, mỗi bên duy trì một bạn dạng và có mức giá trị như nhau.

BÊN A BÊN B

(Ký, lăn tay cùng ghi rõ bọn họ tên) (Ký, điểm chỉ cùng ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú:

(1) Mô tả cụ thể về gia sản đặt cọc (khoản chi phí hoặc kim khí quý, xoàn hoặc đồ dùng có giá trị khác).Riêng so với các gia tài là bất động sản thì cần phải tuân theo những quy định của quy định về đặt cọc.