HỢP ĐỒNG CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ

Khi bạn muốn Cho Thuê nhà Căn hộ thông thường cư thì bạn cần phải có tác dụng gì? Sau đây umakarahonpo.com xin được chia sẽ cho bạn 5 lưu ý lúc bạn cho mướn căn hộ tầm thường cư nhé.

Bạn đang xem: Hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư

Kiểm tra chất lượng căn hộ và tân trang lại mang đến thật đẹpTìm hiểu mức giá mướn trung bình bên trên thị trườngLựa chọn kênh đăng tin cho thuê phù hợpCó thể liên hệ dịch vụ thuê mướn nhà qua đại lý môi giới

*

Chúng tôi xin phân chia sẽ với bạn 1 mẫu Hợp đồng thuê căn hộ phổ biến cư mới nhất 2020 để bạn tham khảo. Rất ước ao những thông tin này chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích cho bạn. Nếu bạn dịch vụ cho thuê nhà phố nguyên căn thì bạn bao gồm thể tham khảo thêm về bài xích viết Mẫu Hợp đồng thuê công ty Nguyên căn mới nhất năm 2020

Tải mẫu Hợp đồng mướn căn hộ phổ biến cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—o0o—

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ tầm thường CƯ

Số: …../HĐTCH-2020

– Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 cùng Luật nhà ở số 56/2005/QH11 của Nước Cộng hoà xóm hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005,

– Căn cứ những văn bản pháp luật khác bao gồm liên quan,

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên,

Hôm nay, ngày … mon … năm 2020, tại địa chỉ số số ………, Tp. Hồ Chí Minh, công ty chúng tôi gồm:

BÊN cho THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là bên A):

Ông (bà):…………………………………………………Ngày sinh: ……………………….

– CMND (hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân) số:………………………………….

Cấp ngày ……/……/……… Nơi cấp: ……………………………………………

– Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

Và BÊN THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là bên B):

Ông (bà):…………………………………………………Ngày sinh: ……………………….

– CMND (hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân) số:………………………………….

Cấp ngày ……/……/……… Nơi cấp: ……………………………………………

– Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

(Được gọi là mặt khi nói đến một bên và được gọi là các Bên lúc nói chung cả nhì bên).

Xét rằng:

– mặt B sau khoản thời gian đã kiếm tìm hiểu với hiểu rõ các vấn đề tương quan đến Dự án, mong muốn ký kết Hợp đồng mướn căn hộ với mặt A để đảm bảo việc ký kết với thực hiện Hợp đồng thuê căn hộ thuộc Dự án.

– những Bên thống nhất thực hiện Hợp Đồng trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng quyền với lợi ích hợp pháp của nhau.

Theo đó, sau thời điểm đã đàm phán với thỏa thuận, những Bên thống nhất ký kết Hợp đồng mướn căn hộ tại Dự án (sau đây được gọi tắt là “Hợp Đồng”), với nội dung và những điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A cho bên B thuê ……………………………….Tại:…………………………………………….Để sử dụng vào mục đích: …………………………………………………………………….

1.2. Quyền sở hữu của bên A đối với căn hộ theo …………………………………….., cụ thể như sau:

a) Địa chỉ căn hộ: ………………………………………………………………………………….

b) Căn hộ số: ………………………………………………………………………………………

c) Số tầng nhà phổ biến cư: ………………………………………………………………………. ……

d) Tổng diện tích sàn căn hộ là: …………… m2; diện tích đất gắn liền với căn hộ là: ………. M2 (sử dụng chung là: ……… m2; sử dụng riêng rẽ là: ………. M2).

e) Trang thiết bị gắn liền với căn hộ: ……………………………………………………..

f) Nguồn gốc sở hữu: ……………………………………………………………………………

g) Những hạn chế về quyền sở hữu căn hộ (nếu có): …………………………………………………………..

ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

2.1. Giá cho mướn nhà ở là ……………………… đồng Việt Nam/01 tháng (hoặc 01 năm).(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………).

Giá dịch vụ cho thuê này đã bao gồm ngân sách chi tiêu bảo trì, quản lý vận hành bên ở và các khoản thuế mà bên A phải nộp đến Nhà nước theo quy định.

2.2. Các chi tiêu sử dụng điện, nước, điện thoại và những dịch vụ khác do bên B giao dịch cho bên cung cấp điện, nước, điện thoại và những cơ quan cung cấp dịch vụ khác.

2.3. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức: …………………..

2.4. Thời hạn thanh toán: bên B trả tiền thuê nhà vào ngày ………. Sản phẩm tháng.

Xem thêm: Nhìn Lại Đội Hình Tiêu Biểu Uefa Năm 2016: La Liga Thống Trị

ĐIỀU 3: THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN VÀ THỜI HẠN THUÊ NHÀ Ở

3.1. Thời điểm giao nhận đơn vị ở là ngày ……….. Tháng ………. Năm ………….

3.2. Thời hạn thuê mướn nhà ở là ………. Năm (……… tháng), kể từ ngày ………… tháng ……….. Năm ………… đến ngày ……. Tháng …… năm …………

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của mặt A:

a) yêu thương cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thỏa thuận đã cam kết;

b) yêu cầu mặt B tất cả trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng với bồi thường thiệt hại vày lỗi của mặt B gây ra (nếu có);

c) yêu thương cầu bên B thanh toán đủ số tiền thuê căn hộ (đối với thời gian đã thuê) với giao lại căn hộ trong số trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ trước thời hạn;

d) Bảo trì, cải tạo căn hộ;

e) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khi bên B tất cả một trong các hành vi sau đây:

– ko trả tiền thuê căn hộ theo thỏa thuận vào hợp đồng liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không tồn tại lý do thiết yếu đáng;

– Sử dụng căn hộ không đúng mục đích như đã thoả thuận;

– Cố ý làm hư hỏng căn hộ mang đến thuê;

– Sửa chữa, cải tạo, đổi căn hộ đang mướn hoặc đến người không giống thuê lại căn hộ đang thuê mà không tồn tại sự đồng ý của mặt A căn hộ;

– làm cho mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người bao quanh đã được mặt A hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ bố mà vẫn ko khắc phục.

f) yêu cầu mặt B trả lại công ty khi chấm dứt hợp đồng mướn theo quy định tại những khoản 1, 2, 4 và khoản 6 Điều 7 của hợp đồng này;

g) những quyền không giống do hai bên thỏa thuận (nhưng không được trái quy định pháp luật và đạo đức làng mạc hội):

………………………………………………………………………………………………

4.2. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao căn hộ với trang thiết bị gắn liền với căn hộ (nếu có) cho bên B đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

b) thông báo cho bên B biết những quy định về quản lý sử dụng căn hộ;

c) Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định căn hộ vào thời hạn thuê;

d) Trả lại số tiền thuê căn hộ mà mặt B đã trả trước trong trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng mướn căn hộ trước thời hạn;

e) Bảo trì, quản lý căn hộ thuê mướn theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở;

f) Hướng dẫn, đề nghị bên B thực hiện đúng các quy định về quản lý nhân khẩu;

g) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mướn căn hộ thì phải thông báo cho bên B biết trước không nhiều nhất một tháng, trừ trường hợp những bên có thoả thuận khác.

h) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê công ty ở vi phạm quy định tại mục g khoản 4.2 Điều này, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

i) các nghĩa vụ không giống do hai bên thỏa thuận:………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của bên B:

a) Nhận căn hộ và trang thiết bị gắn liền với căn hộ (nếu có) theo đúng thỏa thuận tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

b) yêu thương cầu bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng về căn hộ;

c) yêu thương cầu mặt A trả lại số tiền thuê căn hộ mà bên B đã nộp trước trong trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ trước thời hạn;

d) Được đổi căn hộ đang thuê với người không giống hoặc cho thuê lại (nếu bao gồm thỏa thuận);

e) Được tiếp tục mướn theo những điều kiện thoả thuận với bên A trong trường hợp có thay đổi về chủ sở hữu căn hộ;

f) mặt B bao gồm quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê căn hộ khi mặt A bao gồm một trong các hành vi sau đây:

– ko sửa chữa căn hộ lúc căn hộ bao gồm hư hỏng nặng;

– Tăng giá dịch vụ thuê mướn căn hộ bất hợp lý hoặc tăng giá nhưng không thông báo cho bên B biết trước theo thoả thuận;

– lúc quyền sử dụng căn hộ bị hạn chế vày lợi ích của người thứ ba.

g) các quyền khác do phía hai bên thỏa thuận……………………………………………………………………………

5.2. Nghĩa vụ của bên B:

a) Trả đủ tiền thuê căn hộ theo đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng;

b) Sử dụng căn hộ đúng mục đích; có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng vị mình gây ra;

c) Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng căn hộ;

d) ko được chuyển nhượng hợp đồng mướn căn hộ hoặc đến người không giống thuê lại, trừ trường hợp được mặt A đồng ý;

e) Chấp hành những quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn trật tự trong khu vực vực cư trú;

f) Giao lại căn hộ và thanh toán đủ cho mặt A số tiền thuê căn hộ còn thiếu vào trường hợp chấm dứt hợp đồng nêu tại các khoản 1, 2, 4 và khoản 6 Điều 7 của hợp đồng này.

g) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê căn hộ thì phải thông báo cho bên A biết trước ít nhất một tháng, trừ trường hợp những bên gồm thoả thuận khác.

h) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ vi phạm quy định tại mục g khoản 5.2 Điều này, nếu khiến thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

i) những nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của nhì bên……………………………………………………………..

ĐIỀU 6: QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ CĂN HỘ

6.1. Trường hợp mặt A chết mà lại thời hạn mướn căn hộ vẫn còn thì bên B được tiếp tục mướn đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê căn hộ đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Trường hợp không có người thừa kế theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu nhà nước và bên B được tiếp tục mướn đến hết hạn hợp đồng.

6.2. Trường hợp bên A chuyển quyền sở hữu căn hộ đang thuê mướn mà thời hạn mướn căn hộ vẫn còn thì bên B được tiếp tục mướn đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu mới căn hộ tất cả trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng mướn căn hộ đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên gồm thoả thuận khác.

6.3. Khi mặt B chết mà lại thời hạn thuê căn hộ vẫn còn thì người đã cùng ở với mặt B được tiếp tục mướn đến hết hạn hợp đồng thuê căn hộ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ chung CƯ

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện khi tất cả một trong các trường hợp sau:

7.1. Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn mà các bên không thỏa thuận ký kết tiếp; trường hợp vào hợp đồng không xác định thời hạn thì hợp đồng chấm dứt sau sáu tháng, kể từ ngày bên A thông báo cho mặt B biết việc chấm dứt hợp đồng.

7.2. Những bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

7.3. Căn hộ dịch vụ thuê mướn không còn;

7.4. Căn hộ thuê mướn hư hỏng nặng tất cả nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong quần thể vực đã tất cả quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc gồm quyết định phá dỡ của cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền.

7.5. Mặt B chết mà không tồn tại người đang cùng sinh sống;

7.6. Khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

8.1. Mặt A cam kết căn hộ cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành thiết yếu của cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải tỏa); cam kết căn hộ đảm bảo chất lượng, bình yên cho mặt B.

8.2. Mặt B đã tìm hiểu kỹ các thông tin về căn hộ thuê.

8.3. Việc ký kết kết hợp đồng này giữa các bên là trọn vẹn tự nguyện, ko bị xay buộc, lừa dối. Trong quy trình thực hiện hợp đồng, nếu cần nắm đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì những bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng tất cả chữ cam kết của nhì bên, phụ lục hợp đồng có mức giá trị pháp luật như hợp đồng này.

8.4. Những bên thuộc cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận vào hợp đồng.

8.5. Các cam kết khác (phải phù hợp với quy định của pháp luật với không trái đạo đức làng hội): ……………..

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp những bên gồm tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì phía 2 bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Vào trường hợp các bên ko thương lượng được thì tất cả quyền yêu cầu tandtc giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

10.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ……… tháng …….. Năm …………

10.2. Hợp đồng này được lập thành …..bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …. Bản, …. Bản lưu tại cơ quan lại công chứng hoặc chứng thực (nếu có) với …. Bản lưu tại cơ quan lại thuế