Hỗn Hợp Khí X Gồm N2 Và H2 Có Tỉ Khối So Với He Là 1 8

Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là


Phương pháp giải

+) Áp dụng sơ đồ gia dụng mặt đường chéo cánh, sau đó lựa chọn (n_N_2 = 1,,mol,,;,,n_H_2)

+) Tính ntất cả hổn hợp khí sau phản nghịch ứng

+) Áp dụng định hình thức bảo toàn khối lượng ta gồm : mX = mY ( Leftrightarrow ) nX.(overline M _X) = nY.(overline M _Y)

+) Hiệu suất phản bội ứng tính theo N2 do H2 dư


*

Chọn (n_N_2 = 1,,mol,,;,,n_H_2 = 4,,mol)

Pmùi hương trình bội nghịch ứng hoá học:

N2 + 3H2 ( mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ) 2NH3 (1)

bđ: 1 4 0 mol

pư: x 3x 2x mol

dư: 1x 43x 2x mol

Theo (1) ta thấy : ntất cả hổn hợp khí sau làm phản ứng = (1–x) + (4–3x) + 2x = 5 – 2x

Áp dụng định hình thức bảo toàn khối lượng ta bao gồm :

mX = mY ( Leftrightarrow ) nX.(overline M _X) = nY.(overline M _Y) ( Leftrightarrow )(frac mn_ mX mn_ mY = fracoverline M _Yoverline M _X = frac2.41,8.4 = frac55 - 2x Rightarrow x = 0,25)

Hiệu suất phản bội ứng tính theo N2 bởi H2 dư : H =(frac0,251.100\% = 25\% )

Đáp án cần chọn là: d


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm n2 và h2 có tỉ khối so với he là 1 8


Câu hỏi liên quan


Tính bazơ của NH3 là do


Tính chất hóa học của NH3 là


Tính chất hóa học của NH3 là


Cho quỳ tím vào dung dịch NH3 1M, quỳ tím chuyển lịch sự màu sắc gì ?


Cho vài giọt quỳ tím vào hỗn hợp NH3 thì dung dịch rời thành


Khí NH3 làm cho quì tím ẩm chuyển thanh lịch màu


Cho vài ba giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung di chuyển thành


Hiện tượng xẩy ra lúc mang lại giấy quỳ thô vào trong bình đựng khí amoniac là


NH3 bộc lộ tính bazơ trong làm phản ứng


Khí NH3 có lẫn tương đối nước. Hóa chất dùng để triển khai khô khí NH3 là


Chất hoàn toàn có thể sử dụng có tác dụng thô khí NH3 là


Chất như thế nào có thể cần sử dụng để làm thô khí NH3?


Cặp muối nào tính năng cùng với hỗn hợp NH3 dư đầy đủ chiếm được kết tủa ?


Cho bội phản ứng tổng hòa hợp NH3 trong công nghiệp: N2+ 3H2$oversett^0,xtleftrightarrows$ 2NH3 ∆H = – 92 KJ

Hiệu suất của bội phản ứng giữa N2 với H2 chế tạo ra thành NH3 tăng nếu


Cho cân bằng hóa học sau vào bình kín:

 (N_2(k) + 3H_2(k) ightleftarrows 2NH_3(k);,,Delta H = - 92KJ/mol)

Trong các yếu hèn tố:

(1) Thêm một lượng N2 hoặc H2.

(2) Thêm một lượng NH3.

(3) Tăng ánh sáng của phản ứng.

(4) Tăng áp suất của phản bội ứng.

(5) Dùng thêm chất xúc tác.

Có từng nào yếu tố khiến cho tỉ khối của hỗn hợp khí trong bình đối với H2 tăng lên?


Cho phản bội ứng tổng hòa hợp sau : 

*

Yếu tố không hỗ trợ tăng năng suất làm phản ứng là:


Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch cất FeCl3, CuCl2, AlCl3, ZnSO4, MgCl2 chiếm được kết tủa Y. Thành phần của Y gồm


Cho NH3 dư vào dung dịch hóa học làm sao tiếp sau đây, thu được kết tủa?


Có 4 dung dịch muối bột riêng biệt biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH dư, rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số hóa học kết tủa nhận được là


Sục khí NH3 mang lại dư vào hỗn hợp làm sao tiếp sau đây nhằm thu được kết tủa?


Nhận biết hỗn hợp AlCl3 và ZnCl2 người ta dùng Hóa chất nào dưới đây ?


Cho pmùi hương trình hoá học tập của phản bội ứng tổng vừa lòng amoniac:

N2 (k) + 3H2 (k) $oversett^0,xtleftrightarrows$2NH3 (k)

khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, vận tốc làm phản ứng thuận


Trong phòng phân tích, khí NH3 được điều chế bởi cách


Các hóa học khí pha chế vào chống xem sét thường được thu theo cách thức đẩy bầu không khí (giải pháp 1, giải pháp 2) hoặc đẩy nước (giải pháp 3) nhỏng hình mẫu vẽ sau đây:

*

Có thể cần sử dụng bí quyết nào trong 3 biện pháp bên trên nhằm thu khí NH3?


Phản ứng như thế nào dưới đây dùng làm pha chế NH3 trong phòng thí nghiệm?


Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo nên “sương trắng” . Chất này còn có công thức phân tử là :


Dung dịch (đặc) như thế nào sau đây khi tiếp xúc cùng với hỗn hợp NH3 đặc sẽ tạo nên thành sương white ?


Điều chế NH3 tự hỗn hợp có N2 với H2 (tỉ lệ 1 : 3). Tỉ khối các thành phần hỗn hợp trước đối với hỗn hợp sau bội phản ứng là 0,6. Hiệu suất bội phản ứng là


Trong một bình bí mật đựng 10 lkhông nhiều nitơ cùng 10 lkhông nhiều hiđro sống nhiệt độ 0oC cùng 10 atm. Sau làm phản ứng tổng đúng theo NH3, lại gửi bình về 0oC. Biết rằng bao gồm 60% hiđro tđê mê gia bội nghịch ứng, áp suất trong bình sau bội phản ứng là :


Hỗn hợp X bao gồm N2 và H2 gồm $overlineM_X=12,4.$ Dẫn X trải qua bình đựng bột Fe rồi nung rét hiểu được năng suất tổng thích hợp NH3 đạt 40% thì chiếm được hỗn hợp Y. $overlineM_Y$ có mức giá trị là


Cho hỗn hợp có N2, H2 cùng NH3 tất cả tỉ khối hận đối với hiđro là 8. Dẫn tất cả hổn hợp trải qua H2SO4 sệt, dư thì thể tích khí sót lại một nửa. Thành phần Tỷ Lệ (%) theo thể tích của mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp theo lần lượt là :


Sau quá trình tổng phù hợp NH3 từ H2 với N2 $(n_H_2:n_N_2=3:1)$, áp suất trong bình sụt giảm 10% đối với áp suất lúc đầu. Biết ánh nắng mặt trời của phản ứng duy trì ko thay đổi trước và sau phản bội ứng. Phần trăm theo thể tích của N2, H2, NH3 vào hỗn hợp khí nhận được sau phản bội ứng lần lượt là :


Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian vào bình kín (bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tất cả NH3 là


X là tất cả hổn hợp khí H2 cùng N2 có tỉ khối hận đối với oxi bởi 0,225. Dẫn X vào trong bình gồm xúc tác bột sắt, làm cho nóng thì nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỷ kăn năn đối với oxi bằng 0,25. Tính năng suất tổng vừa lòng NH3


Hỗn hợp X tất cả N2 với H2 gồm tỉ kăn năn khá đối với H2 là 3,6. Cho hỗn hợp X vào bình bí mật với xúc tác tương thích rồi triển khai phản nghịch ứng tổng hợp NH3 thấy chiếm được hỗn hợp Y gồm N2, H2 với NH3. Biết tỉ khối khá của Y đối với H2 bởi 4. Hiệu suất bội phản ứng tổng thích hợp NH3 trong phản nghịch ứng trên là


Đun rét trong điều kiện thích hợp hỗn hợp A có N2 với H2 gồm tỉ kân hận so với H2 là 3,6 chiếm được tất cả hổn hợp B (biết tỉ kân hận của B so với H2 là 30/7). Hiệu suất phản nghịch ứng là


Điều chế amoniac bằng phương pháp nung tất cả hổn hợp A bao gồm N2 và H2 gồm tỉ khối hận đối với H2 là 2,625. Đun lạnh hỗn hợp A trong điều kiện tương thích được hỗn hợp B (biết tỉ khối của B đối với H2 là 2,8). Hiệu suất phản bội ứng là


Dẫn 6,72 lkhông nhiều N2 (đktc) làm phản ứng cùng với 16,8 lít H2 (đktc) trong ĐK tương thích chiếm được các thành phần hỗn hợp B gồm dA/B = 17/21. Hiệu suất làm phản ứng là


Cho tất cả hổn hợp khí A có 0,2 mol N2; 0,9 mol H2 phản nghịch ứng trong điều kiện tương thích nhận được các thành phần hỗn hợp B biết dA/B =51/55. Hiệu suất phản ứng là


Một bình bí mật rất có thể tích là 0,5 lít cất 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2, nghỉ ngơi nhiệt độ (toC). Lúc sinh sống tâm trạng cân đối bao gồm 0,2 mol NH3 tạo ra thành. Hằng số cân đối KC của phản ứng tổng vừa lòng NH3 là :


Dẫn 2,24 lít NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung lạnh chiếm được chất rắn A và khí B. Ngâm chất rắn A trong hỗn hợp HCl 2M dư. Tính thể tích hỗn hợp axit vẫn tsay mê gia bội nghịch ứng ? Coi hiệu suất quá trình phản bội ứng là 100%.


Dẫn 2,24 lkhông nhiều khí NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam bột CuO nung nóng nhận được hóa học rắn X và khí Y. Thể tích khí Y hình thành là:


Cho NH3 dư vào 100ml dung dịch gồm CuSO4 1M ; ZnCl2 0,5M, AgNO3 1M với AlCl3 1M. Khối lượng kết tủa sau phản ứng là


Thêm NH3 đến dư vào dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,01 mol FeCl3 ; 0,2 mol CuCl2. khi các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, cân nặng kết tủa chiếm được là :


Dung dịch X cất những ion sau: Al3+, Cu2+, SO42- cùng NO3-. Để kết tủa hết ion SO42- bao gồm trong 250 ml dung dịch X bắt buộc 50 ml hỗn hợp BaCl2 1M. Cho 500 ml dung dịch X chức năng với dung dịch NH3 dư thì được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500 ml hỗn hợp X được 37,3 gam các thành phần hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NO3- là :


Tìm phát biểu không tương xứng cùng với bội phản ứng này

(N_2 + 3H_2 ightleftarrows 2NH_3,,,,,,,,,,,,,Delta H = - 92kJ)


Đốt cháy hổn định hòa hợp gồm 6,72 lkhông nhiều khí Oxi và 7 lít khí amoniac (đo sống cùng ĐK ánh sáng cùng áp suất). Sau bội phản ứng thu được team các chất là:


Trong phòng thử nghiệm, nhằm test đặc thù của khí X người ta vẫn tiến hành thí điểm nhỏng hình mẫu vẽ bên dưới đây:

*

Khí X là:


Hình vẽ bên miêu tả hiện tượng của xem sét thử tính tan của khí A trong nước. Khí A hoàn toàn có thể là khí làm sao trong những khí sau:

*


Trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn có thể chứng minh năng lực hài hòa tốt nhất có thể trong nước của một số trong những chất khí theo hình vẽ:

*

Thí nghiệm trên được áp dụng cùng với những khí nào sau đây


Thành phần của hỗn hợp NH3 gồm:


Phát biểu làm sao tiếp sau đây không đúng: 


Phát biểu như thế nào sau đây sai?


Nhận định đúng về đặc điểm NH3 là


Một học sinh đã điều động chế với thu khí NH3 theo sơ đồ dùng tiếp sau đây, nhưng công dụng phân tách không thành công. Lí vì chưng bao gồm là:

*


Các chất khí điều chế trong phòng thử nghiệm thường được thu theo cách thức đẩy không khí (giải pháp 1, giải pháp 2) hoặc đẩy nước (giải pháp 3) như hình mẫu vẽ sau đây:

*

Có thể sử dụng cách làm sao vào 3 biện pháp bên trên để thu khí NH3?


Phản ứng nào dưới đây NH3 không vào vai trò hóa học khử?


Trong các phản nghịch ứng sau:

1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4;

2) 4NH3 + 3O2 → 2N2+ 6H2O;

3) 2NH3 + Cl2 → N2 + 6HCl;

4) 3NH3 + 3H2O + Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 + 3NH4NO3;

5) 2NH3 → N2 + 3H2;

Số làm phản ứng trong những số đó NH3 thể hiện tính khử là


Cho các phản nghịch ứng sau:

(1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4.

Xem thêm: Đăng Ký Gói C50 Vinaphone Miễn Phí 50 Sms Và 50 Phút Chỉ 5

(2) 4NH3 + 3O2 →2N2 + 6H2O.

(3) 2NH3 + 3Cl2 →N2 + 6HCl.

(4) 3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 +3NH4NO3.

(5) 4NH3 + 5O2 →4NO + 6H2O.

(6) 2NH3 + 3CuO →3Cu + 3N2 + 3H2O

Các bội nghịch ứng trong đó NH3 bao gồm tính khử


Cho những phản ứng sau; NH3 biểu đạt tính khử trong bội phản ứng:


Cho phản nghịch ứng: N2 (k) + 3H2 (k) ( ightleftarrows ) 2NH3 (k). Nếu nghỉ ngơi tâm lý cân bằng mật độ NH3 là 0,30 mol/l, N2 là 0,05 mol/l cùng của H2 là 0,10 mol/l thì hằng số cân bằn của bội nghịch ứng là


NH3 có thể phản bội ứng được với toàn bộ các hóa học vào nhóm nào dưới đây (những ĐK coi nlỗi có đủ)


Cho sơ thiết bị phản bội ứng sau:

*

X, Y, Z, T tương ứng là


Trong phân tử NH3 cất liên kết:


Trong công nghiệp, người ta điều chế khí amoniac từ


Nung lạnh bình bí mật cất a mol tất cả hổn hợp NH3 cùng O2 ( gồm xúc tác Pt) để chuyển tổng thể NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, rung lắc đông đảo thu được 1 lkhông nhiều dung dịch HNO3 có pH = 1, còn sót lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của a là


Cho x mol N2 với 12 mol H2 vào trong bình bí mật. Tại thời gian cân đối thấy gồm 6 mol NH3 chế tác thành. Biết năng suất bình thường của bội phản ứng là 75%. Tìm x?


Cho 4 mol N2 với 16 mol H2 vào bình bí mật. Tại thời điểm cân đối thu được x mol hỗn hợp khí. Biết năng suất của phản ứng tổng hòa hợp NH3 là 70%. Tính x?


Cho 0,84 lkhông nhiều N2 cùng 4,2 lít khí H2 vào bính bí mật nung rét vào điều kiện thích hợp chiếm được V lkhông nhiều NH3 (những khí hầu hết đo ở đktc). Biết hiệu suất phản ứng là 32%. Giá trị của V là


Cho 3,36 lkhông nhiều N2 và 16,8 lkhông nhiều khí H2 vào bính kín nung lạnh trong điều kiện tương thích nhận được V lít NH3 (các khí hầu như đo ngơi nghỉ đktc). Biết công suất bội nghịch ứng là 25%, quý hiếm của V là


Cho 2a mol N2 và 3a mol H2 vào bình bí mật nung nóng với điều kiện phù hợp thu được V lít NH3 (đktc) biết công suất làm phản ứng là 35%. Mối tương tác giữa V cùng a là


 Một bình kín cất 4 mol khí N2 với 10 mol khí H2 tất cả áp suất là 200atm. khi đạt tâm lý thăng bằng thì áp suất vào bình là 180 atm, ánh nắng mặt trời trong bình được giữ không đổi. Tính hiệu suất của phản nghịch ứng tổng phù hợp NH3 trên.


Từ 34 tấn NH3 phân phối 160 tấn HNO3 63%. Hiệu suất của phản ứng pha chế HNO3 là:


Cho 6 mol N2 cùng trăng tròn mol H2 vào bình kín đáo. Tại thời gian thăng bằng chiếm được 18 mol hỗn hợp khí. Hiệu suất của bội phản ứng tổng phù hợp NH3 bên trên.


Cho 12 lít hỗn hợp N2 và H2 (tỉ kân hận đối với H2 bằng 3,6) nung vào bình kín đáo cùng với xúc tác thích hợp một thời gian thu được 10,56 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí. Các khí được đo làm việc thuộc ĐK. Hiệu suất phản ứng là


Nung hỗn hợp đựng 2,24 lkhông nhiều N2; 8,96 lít H2 vào điều kiện phù hợp. Phản ứng dứt thu được hỗn hợp chứa 9,856 lít tất cả hổn hợp khí (những khí đông đảo đo sinh hoạt đktc). Hiệu suất phản bội ứng là


Cho 10,08 lít N2 tác dụng cùng với đôi mươi,16 lkhông nhiều H2 (những khí đo sinh hoạt đktc) trong ĐK thích hợp. Phản ứng chấm dứt nhận được hỗn hợp đựng 26,88 lkhông nhiều mol hỗn hợp khí. Hiệu suất phản bội ứng là


Cho hỗn hợp N2 và H2 vào trong bình bội nghịch ứng bao gồm nhiệt độ không đổi. Sau thời hạn bội phản ứng, áp suất khí trong bình sút 5% đối với áp suất ban sơ. Biết ti lệ số mol của nitơ đang bội phản ứng là 10%. Thành phần Phần Trăm về số mol của N2 và H2 trong tất cả hổn hợp đầu?


Cho các thành phần hỗn hợp N2 cùng H2 vào trong bình phản nghịch ứng có ánh sáng ko thay đổi. Sau một thời hạn bội nghịch ứng, áp suất khí trong bình sút 20% đối với áp suất lúc đầu. Biết tỉ trọng số mol của nitơ sẽ phản nghịch ứng là 1/2. Thành phần phần trăm về số mol của N2 cùng H2 trong hỗn hợp đầu là


Cho những oxit kyên ổn loại: CuO, FeO, Al2O3, Na2O, PbO, CaO. Số oxit NH3 có thể khử được:


Cho NH3 dư lần lượt vào những dung dịch: CuSO4, AgNO3, Zn( NO3 )2, AlCl3, FeSO4, NaBr, MgCl2. Có bao nhiêu dung dịch tạo phức với NH3 ?

 


Cho 6,72 lít khí N2 công dụng với 13,44 lkhông nhiều khí H2 cùng với điều kiện phù hợp thu được V lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí (biết H% = 20%). Biết các khí được đo sống điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V là


Cho 17,92 lít hỗn hợp N2, H2 nung trong điều kiện tương thích sau đó 1 thời hạn thu được 13,888 lít các thành phần hỗn hợp khí với hiệu suất 30% tính theo N2. Biết những khí hầu như được đo làm việc ĐK tiêu chuẩn. Thể tích N2 trong các thành phần hỗn hợp thuở đầu là


Nung tất cả hổn hợp X có N2 cùng H2 (biết tỉ khối của X so với H2 bởi 6,2). Sau bội phản ứng nhận được các thành phần hỗn hợp Y trong số ấy amoniac chiếm 25% thể tích. Hiệu suất phản nghịch ứng là


*

*

Cơ quan chủ quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vì Sở tin tức cùng Truyền thông.