Hỗn hợp khí x gồm n2 và h2 có tỉ khối so với he bằng 1 8


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Để pha trộn 2 lít NH3 từ N2 cùng H2 với năng suất 25% thì thể tích N2 nên dùng nghỉ ngơi cùng đk là:


A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm n2 và h2 có tỉ khối so với he bằng 1 8

8 lít


B. 2 lít


C. 4 lít


D. 1 lít


Câu 2:


Một các thành phần hỗn hợp A bao gồm hai khí N2 với H2 theo tỉ lệ thành phần 1:3. Sản xuất phản ứng thân H2 cùng với N2 đã cho ra NH3. Sau phản ứng thu được tất cả hổn hợp khí B gồm tỉ khối: dA/B = 0,6. Tính năng suất phản ứng tổng phù hợp NH3.


A. 80%


B. 50%


C. 20%


D. 75%


Câu 3:


Cho 30 lít N2; 30 lít H2 trong điều kiện tương thích sẽ tạo ra thể tích NH3 (cùng điều kiện) khi hiệu suất phản ứng đạt 30% là:


A. 16 lít


B.

Xem thêm: Phân Tích Tình Cảm Bà Cháu Trong Tiếng Gà Trưa Của Xuân Quỳnh

đôi mươi lít


C. 6 lít


D. 10 lít


Câu 4:


Một tất cả hổn hợp N2 với H2 được lấy vào trong bình phản ứng có nhiệt độ được duy trì không đổi. Sau thời hạn phản ứng, áp suất của các khí trong bình giảm 5% đối với áp suất thời gian đầu. Biết rằng xác suất số mol N2 đang phản ứng là 10%. Tính thành phần xác suất số mol N2 với H2 trong hỗn hợp đầu.


A. %VN2 = 25%; % VH2 = 75%


B. %VN2 = 30%; % VH2 = 70%


C. %VN2 = 22,5%; % VH2 = 77,5%


D. %VN2 = 20%; % VH2 = 80%


Câu 5:


Nhiệt phân một lượng AgNO3 được chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ Y vào trong 1 lượng dư H2O, thu được hỗn hợp Z. Cho toàn cục X vào Z, X chỉ tan 1 phần và bay ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần tram cân nặng của X sẽ phản ứng là


A. 25%


B. 60%


C. 70%


D. 75%


Bình luận


phản hồi

bởi sao nY lại yêu cầu trừ đi 2mol n2 bội phản ứng ạ?


Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại umakarahonpo.com


*

links
thông tin umakarahonpo.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


umakarahonpo.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


umakarahonpo.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


umakarahonpo.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
umakarahonpo.com