Hội Nghị Lần Thứ Nhất Ban Chấp Hành Trung Ương

*

Quang chình ảnh hội nghị. (ảnh: TTXVN)

Theo TTXtoàn nước, hội nghị vẫn tiến hành thai Bộ Chính trị có 18 bạn hữu. Đồng chí Nguyễn Phụ Trọng liên tiếp được tín nhiệm bầu làm cho Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Bí thư bao gồm một số trong những bạn bè Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị cắt cử tyêu thích gia Ban Bí thỏng cùng 5 bạn hữu được bầu tại Hội nghị. Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 19 đồng chí; bạn hữu Trần Cđộ ẩm Tú liên tục được thai làm cho Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Bạn đang xem: Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thỏng cùng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

I- BỘ CHÍNH TRỊ

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thỏng, Chủ tịch nước;

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ;

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí tlỗi Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội;

5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Sở trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

6. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án quần chúng buổi tối cao;

7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team dân chúng Việt Nam;

8. Đồng chí Đinc Tiến Dũng, Sở trưởng Bộ Tài chính;

9. Đồng chí Phan Vnạp năng lượng Giang, Thứ đọng trưởng Sở Quốc phòng, Tổng Tsay đắm mưu trưởng Quân đội dân chúng Việt Nam;

10. Đồng chí Tô Lâm, Sở trưởng Bộ Công an;

11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;

12. Đồng chí Trần Tkhô nóng Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

13. Đồng chí Phạm Bình Minc, Phó Thủ tướng mạo nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thỏng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị nước nhà TP HCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương;

16. Đồng chí Võ Văn uống Ttận hưởng, Trưởng Ban Tuim giáo Trung ương;

17. Đồng chí Phan Đình Trộc, Trưởng Ban Nội chủ yếu Trung ương;

18. Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Xem thêm: Bao Lâu Thì Cắt Tóc Máu Cho Trẻ Sơ Sinh Những Điều Cần Biết, Xem Ngày Cắt Tóc Cho Trẻ Sơ Sinh

II- BAN BÍ THƯ

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số trong những bè bạn Ủy viên Sở Chính trị được Sở Chính trị cắt cử tsi mê gia Ban Bí tlỗi với 5 bạn hữu được bầu trên Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

1. Đồng chí Đỗ Văn uống Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

2. Đồng chí Bùi Thị Minch Hoài, Phó Chủ nhiệm trực thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn uống chống Trung ương Đảng;

4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh hao tra Chính phủ;

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân nhóm quần chúng. # Việt Nam

III- Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII bao gồm 19 đồng chí; bè bạn Trần Cẩm Tú liên tiếp được bầu có tác dụng Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.