Hoán Vị Gen Thường Có Tần Số Nhỏ Hơn 50 Vì

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hoán vị gen thông thường sẽ có tần số bé dại hơn 50% vì.Bạn đang xem: hoán vị gen thông thường có tần số bé dại hơn 50 vì

A.các gene trên 1 nhiễm sắc đẹp thể có xu hướng chủ yếu đuối là liên kết.

Bạn đang xem: Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50 vì

B.chỉ có những gen ở ngay sát nhau hoặc sinh hoạt xa trung khu động mới xẩy ra hoán vị gen.

C.các gen trong tế bào đa phần di truyền chủ quyền hoặc links gen hoàn toàn.

D. Hoán vị gen xảy ra còn phụ thuộc vào giới, loài và điều kiện môi trường sống


*

Đáp án C

Trong hoạn gen, do tần số thiến gen xấp xỉ từ 0% mang đến 50%. Tần số hoán vi gen của sinh đồ vật không bao giờ vượt quá 1/2 do các gene trên và một NST có xu thế chủ yếu hèn là liên kết (chỉ 2 vào 4 cromatit của cặp NST bà bầu mới có trao đổi chéo cánh và không phải tế bào nào cũng có thể có trao thay đổi chéo)

Những phát biểu nào dưới đây đúng về hoạn gen?

I. Sự trao đổi chéo không cân nặng giữa 2 trong 4 crômatit của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng trong bớt phân là nguyên nhân dẫn mang lại hoán vị gen.

II. Tần số hoán vị gen được xem bằng tỉ trọng % số giao tử với alen hoạn trong tổng số giao tử được chế tạo thành.

III. Xu hướng chủ yếu của các gen trên cùng 1 nhiễm sắc đẹp thể là liên kết nên tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.

IV. Xét 2 cặp gen link (Aa với Bb), trao đổi chéo cánh có thể xảy ra ở ngẫu nhiên cá thể nào tuy nhiên hoán vị gen chỉ xảy ra ở cơ thể dị phù hợp tử hai cặp gen.

A. III, IV.

B.I, II.

C. I, IV.

D.II, III.

Lớp 0 Sinh học 1 0

Trong những phát biếu sau về hiện tại tượng link gen, gồm bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) hiện tượng links gen thịnh hành hơn so với hoạn gen.

(2) link gen chỉ xẩy ra ở cả thể cái, không xảy ra ở cá thể đực.

(3) Tính trạng di truyền link gen hoàn toàn cho công dụng khác nhau vào phép lai thuận nghịch.

(4) Số team gen link tối đa thông qua số nhiễm dung nhan thể vào bộ đơn bội của loài.

(5) link gen hạn chế biển dị tổ hợp.

(6) thiến gen bảo vệ sự di truyền chắc chắn của từng nhóm tính trạng được nguyên tắc bởi các gen bên trên một NST.

(7) hoán vị gen làm cho tăng số biến dạng tổ hợp, tạo ra nhóm gen liên kết quý, là cơ sở để lập bạn dạng đồ di truyền.

A.2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Sinh học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(a) Số nhóm gen links tương ứng với số đội tính trạng dt liên kết.

(b) Tần số hoán vị gene phản ánh khoảng cách tương đối giữa hai ren trên nhiễm sắc thể theo đối sánh nghịch.

(c) links gen và hoán vị gen phần nhiều làm tăng số biến tấu tổ hợp.

(d) Tần số hoán vị giữa 2 gene luôn bé dại hơn 50% cho dù giữa hai gen có xẩy ra bao nhiêu dàn xếp chéo.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Cho các nhận định về quy điều khoản di truyền liên kết như sau:

(1) các gen vị trí 1 NST hay di truyền thuộc nhau. Các gen thường di truyền với mọi người trong nhà được gọi là liên kết với nhau.

(2) Số team gen links của một loài thường bằng số lượng NST trong cỗ NST đơn bội.

(3) những gen trên cùng một NST chưa phải lúc nào thì cũng di truyền thuộc nhau.

(4) Trong công tác giống, có thể dùng bỗng biến chuyển đoạn để chuyển số đông gen có ích vào thuộc NST.

(5) Tần số hoạn gen được xem bằng tỉ lệ phần trăm số thành viên có tái tổ hợp gen.

(6) Ở một số trong những loài, trao đổi chéo chỉ xẩy ra ở một giới.

(7) khoảng cách tương đối thân 2 ren trên phiên bản đồ di truyền tỉ lệ nghịch với tần số hoán vị gen.

Số đánh giá và nhận định sai là

A.2

B.4

D.

Xem thêm: Cách Tắt Các Ứng Dụng Khi Khoi Dong May Tinh, Tắt Các Ứng Dụng Khởi Động Cùng Windows

3

Lớp 0 Sinh học 1 0

Khi nói tới liên kết gen với hoán vị gene có những phát biểu sau

(1) Xét trên cục bộ cơ thể, nếu như có những gen links với nhau sẽ không xảy ra hiện tượng lạ biến dị tổ hợp.

(2) những gen ở trên cùng một NST luôn di truyền cùng mọi người trong nhà tạo thành team gen liên kết.

(3) Sự thiến gen xảy ra ở kì đầu bớt phân I thân 2 cromatit chị em.

(4) Tần số hoán vị gene chỉ được xác minh nhờ phép lai phân tích.

Số phạt biểu bao gồm nội dung đúng là:

A. 1

B.3

C.2

D.0

Lớp 0 Sinh học 1 0

Có bao nhiêu trường hòa hợp sau đây hoàn toàn có thể tạo được 4 một số loại giao tử với tỉ trọng 3 : 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân ở những trường hợp đều xảy ra bình thường?

(1) 4 tế bào sinh tinh bao gồm kiểu gene A B a b trong giảm phân đều xẩy ra hoán vị gen.

(2) khung hình đực bao gồm kiểu gen A B a b xẩy ra hoán vị ren với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh tất cả kiểu gen AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b D e d E đầy đủ không xảy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh có kiểu ren A B a b , trong những số ấy chỉ có 3 tế bào links hoàn toàn.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Sinh học 1 0

Có bao nhiêu trường hợp sau đây rất có thể tạo được 4 nhiều loại giao tử với tỉ lệ thành phần 3 : 3: 1: 1 nếu quy trình giảm phân ở những trường thích hợp đều xẩy ra bình thường?

(1) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b trong giảm phân đều xẩy ra hoán vị gen.

(2) khung người đực bao gồm kiểu gene A B a b xảy ra hoán vị ren với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh bao gồm kiểu gen AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh bao gồm kiểu ren A B a b D e d E phần nhiều không xảy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh bao gồm kiểu gen A B a b , trong những số đó chỉ tất cả 3 tế bào link hoàn toàn

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Có từng nào trường phù hợp sau đây có thể tạo được 4 một số loại giao tử với tỉ lệ thành phần 3 : 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân ở các trường hợp đều xẩy ra bình thường?

(1) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gene A B a b trong bớt phân đều xẩy ra hoán vị gen.

(2) khung người đực tất cả kiểu gen A B a b xẩy ra hoán vị gen với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh tất cả kiểu gene AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh bao gồm kiểu ren A B a b D e d E đầy đủ không xảy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh tất cả kiểu gen A B a b , trong số đó chỉ gồm 3 tế bào links hoàn toàn.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Có bao nhiêu trường hòa hợp sau đây hoàn toàn có thể tạo được 4 các loại giao tử với tỉ lệ thành phần 3 : 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân ở các trường hợp đều xảy ra bình thường?

(1) 4 tế bào sinh tinh gồm kiểu gen A B a b trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.

(2) cơ thể đực gồm kiểu ren A B a b xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh bao gồm kiểu ren AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh bao gồm kiểu gene A B a b D e d E phần đông không xẩy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh bao gồm kiểu ren A B a b , trong số ấy chỉ bao gồm 3 tế bào links hoàn

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Biết một gen quy định một tính trạng, ren trội là trội trả toàn. Trong các phép lai sau đây, gồm mấy phép lai đến đời con gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1?

(1) A b a B × A b a B , link gen hoàn toàn.

(2) A b a B × a b a b , hoán vị gen xảy ra với tần số 25%.

(3) A B a b × A b a B , link gen trả toàn.

(4) ♀ A B a b × A b a B ♂, hoán vị gen xảy ra ở con cái với tần số 18%, ở bé đực không xảy ra hoán vị gen.

(5) ♀ A B a b × A b a B ♂, hoạn gen xảy ra ở con cái với tần số 20%, ở bé đực không xẩy ra hoán vị gen.

A. 3

B.2

C.4

D.5

Lớp 0 Sinh học 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

chuyên mục: kiến thức và kỹ năng thú vị