Hòa tan m gam hỗn hợp feo fe(oh)2 feco3 fe3o4 trong đó fe3o4 chiếm 1/4 tổng số mol hỗn hợp

Bạn đang xem: NEW kết hợp M Gam tất cả hổn hợp Feo Fe(Oh)2 Feco3 Fe3O4 vào Đó Fe3O4 chiếm 1/4 toàn bô Mol lếu láo Hợp trên Duy Pets

Hòa chảy m gam hỗn hợp X có FeO, sắt (OH) 2, FeCO3, Fe3O4 (số mol Fe3O4 bởi nửa số mol láo hợp) bởi dung dịch HNO3 dư nhận được 15,68 lít NO với CO2 bao gồm tỉ khối khá của các thành phần hỗn hợp Hợp chất so cùng với hiđro là 18. Làm cất cánh hơi dung dịch thu được (m + 284,4) gam muối khan. Quý giá của m là

MỘT. 75,6

B. 201,6

so cùng với 151,2

D. 302.4

*
*
*

Hòa chảy m gam hỗn hợp X gồm FeO, fe (OH) 2, FeCO3, Fe3O4 (số mol Fe3O4 bởi 1/8 số mol láo lếu hợp) bởi dung dịch HNO3 dư thu được 1792 lít khí tất cả NO, NO2 cùng CO2 với tỉ trọng số mol khớp ứng là 5:: 1: 2. Làm cất cánh hơi dung dịch thu được (m + 32,08) gam muối khan. Phần trăm khối lượng của fe (OH) 2 trong X?

MỘT. 22,06%.

Bạn đang xem: Hòa tan m gam hỗn hợp feo fe(oh)2 feco3 fe3o4 trong đó fe3o4 chiếm 1/4 tổng số mol hỗn hợp

B. 35,29%.

Hiển thị: phối hợp m gam các thành phần hỗn hợp feo fe (oh) 2 feco3 fe3o4 trong số ấy fe3o4 chiếm phần 1/4 tổng số mol của lếu hợp

so cùng với 22,12%.

D. 22,08%.

Hòa tan m gam hỗn hợp bao gồm FeO, sắt (OH) 2, FeCO 3 cùng Fe 3 O 4 (trong đó Fe 3 O 4 bởi 1/3 tổng số mol hỗn hợp) trong hỗn hợp loãng (dư), thu được 8, 96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO 2 cùng NO (sản phẩm khử duy nhất của N + 5) tất cả tỉ khối đối với H là 18,5. Số mol HNO3 đã phản ứng là

MỘT.2.0.

B.3.8.

so với3.2.

D.1.8.

Chia hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe3O4, fe (OH) 3 và FeCO3 thành hai phần bởi nhau. Hoà rã phần 1 trong lượng dư hỗn hợp HCl, thu được 1568 lít (dktc) các thành phần hỗn hợp khí bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 10 với dung dịch đựng m gam muối. Hoà tan hoàn toàn phần nhị trong dung dịch đựng 0,57 mol HNO3 nhận được 41,7 gam hỗn hợp những muối (không chứa muối amoni) với 2,016 lít (đvC) các thành phần hỗn hợp hai khí (gồm NO). Cực hiếm Mgần với mức giá trị hơncái làm sao sau đây?

MỘT. 27.

B. 29.

so với ba mươi mốt.

D. 25.

Hòa tung m gam lếu láo hợp có FeO, sắt (OH) 2, FeCO3 cùng Fe3O4 (trong kia Fe3O4 chỉ chiếm 1/3 toàn bô mol lếu hợp) trong hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 8,96 lít (đktc) Un tất cả hổn hợp khí CO2 và NO (sản phẩm khử tốt nhất của N + 5) bao gồm tỉ khối đối với H2 là 18,5. Số mol HNO3 đang phản ứng là:

MỘT.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Nhân Vật Anh Thanh Niên Trong Lặng Lẽ Sa Pa Lớp 9

1.8.

so với 3.8.

D.3.2.

Hòa tung m gam lếu láo hợp gồm FeO, fe (OH) 2, FeCO3 và Fe3O4 (trong kia Fe3O4 chỉ chiếm 1/3 tổng cộng mol láo hợp) trong dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 8,96 lít (đktc) Un hỗn hợp khí CO2 và NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N + 5) gồm tỉ khối đối với H2 là 18,5. Số mol HNO3 vẫn phản ứng là:

MỘT. 1.8.

B.2.0.

so với3.2.

D.3.8.

Hòa tan hết 16,32 gam tất cả hổn hợp X có FeO, sắt (OH) 2, FeCO3, Fe3O4 bởi 740 ml dung dịch HNO3 1M (dư) nhận được 1792 lít khí bao gồm NO, NO2 và CO2 gồm tỉ lệ số mol tương ứng là 5: 1: 2. Dung dịch sau phản bội ứng rất có thể hòa tan buổi tối đa 7,28 gam fe mà không tồn tại khí bay ra. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong X?

MỘT. 28,43%

B.42,65%

so với56,86%

D.35,54%

Hỗn hòa hợp X có Fe, FeO, FeCO3, CrO, CuO, Al2O3. Hoà tung m gam tất cả hổn hợp X yêu cầu 832,2 gam dung dịch HCl 10% nhận được 4,48 lít hỗn hợp khí có tỉ khối đối với hiđro là 13,6. Mang đến m gam các thành phần hỗn hợp X làm phản ứng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 7 168 lít tất cả hổn hợp khí (dktc) (sản phẩm khử tốt nhất là NO) với dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được 212,68 gam muối khan. Xác suất tổng khối lượng của Fe với FeCO3 vào X là:

MỘT. 27,76%

B. 28,16%

so với 24,52%

D. 25,84%

Trộn X cất Mg, Fe, Cu, FeO, Fe2O3, Fe3O4 với CuO, trong những số ấy oxi chiếm phần 3,5% khối lượng. Đun rét m gam X với 0,448 lít co ở thể khí một lượt thu được hóa học rắn Đúng và hỗn hợp khí Z tất cả tỉ khối hơi / khối lượng hiđro là 16. Hòa tan trọn vẹn Đúng vào dung dịch chứa 1,3 mol HNO3 được dung dịch HÀNG TRIỆU cất 84,72 gam muối và 2,688 lít hỗn hợp khí UỐNG cất NO cùng N2. Để biết UỐNG tất cả tỉ khối hơi so với hiđro là 89/6. Hiểu được thể tích của những khí đầy đủ đo sinh sống dtc. Quý giá của m là

MỘT. 19,2

B.

12,8

D. 32.0

Trộn X cất Mg, Fe, Cu, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cùng CuO, trong đó oxi chiếm 3,5% khối lượng. Đun rét m gam X cùng với 0,448 lít co ở thể khí một lần thu được chất rắn Đúng và tất cả hổn hợp khí Z gồm tỉ khối tương đối / khối lượng hiđro là 16. Hòa tan hoàn toàn Đúng trong dung dịch chứa 1,3 mol HNO3 được hỗn hợp HÀNG TRIỆU đựng 84,72 gam muối cùng 2,688 lít hỗn hợp khí UỐNG chứa NO và N2. Để biết UỐNG tất cả tỉ khối hơi đối với hiđro là 89/6. Hiểu được thể tích của các khí hầu hết đo nghỉ ngơi dtc. Quý hiếm của m là