Hòa Tan Hoàn Toàn 2 45 Gam Hỗn Hợp X Gồm 2 Kim Loại Kiềm Thổ

bạn đang xem: Hòa tan trọn vẹn 2 45 gam tất cả hổn hợp x bao gồm 2 kim loại kiềm thổ

Hòa tan hoàn toàn 2,45g tất cả hổn hợp X có hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M thu được hỗn hợp Y chứa các chất tan gồm nồng độ mol bởi nhau. Hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ đó là


Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 2 45 gam hỗn hợp x gồm 2 kim loại kiềm thổ

*

*

Thi online trên tiện ích umakarahonpo.com. Cài đặt ngay!

Đáp án A

Gọi A, B là kí hiệu của 2 kim loại.X là kí hiệu thông thường của 2 kim loại

Do hỗn hợp sau bội phản ứng gồm nồng độ mol cân nhau nên

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Liên Minh Huyền Thoại Không Vào Được Trận Đấu, Trang Chủ Chính Thức

*

TH1: Nếu hỗn hợp chỉ cất 2 muối

A+2HCl→ACl2+H2

a 2a a a

B+ 2HCl→BCl2+H2

a 2a a a

nHCl = 0,2 × 1,25 = 0,25

⇒ 4a = 0,25 ⇒ a = 0,0625 mol


*

*

= 40 (Ca)

Vậy 2 kim loại là Be với Ca

LỚP 12 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ ( PHẦN 2) - CÁC BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ M - Livestream TOÁN thầy HƯNG

BUỔI 03-LÝ 12-ÔN TẬP VÀ XỬ LÝ cấp tốc CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀ DĐĐH - Livestream LÝ thầy VƯỢNG

Sục khí clo vào dung dịch chứa NaBr cùng NaI mang lại phản ứng trọn vẹn thì chiếm được 1,17 gam NaCl. Số mol tất cả hổn hợp NaBr với NaI tất cả trong dung dịch đầu là :

Hoà tan trọn vẹn 104,25 gam các thành phần hỗn hợp X có NaCl với NaI vào nước được hỗn hợp A. Sục khí clo dư vào hỗn hợp A. Dứt thí nghiệm, cô cạn dung dịch, nhận được 58,5 gam muối hạt khan. Khối lượng NaCl gồm trong các thành phần hỗn hợp X là :

Hoà chảy 9,14 g các thành phần hỗn hợp Cu, Mg, Al bởi một số lượng vừa dùng dd HCl được 7,84 lít khí H2­ (đktc) với 2,54 g rắn Y và dd Z. Cô cạn dd Z thu được cân nặng muối khan là:

Hoà tan V lít khí HCl (đktc) vào 185,4 gam dung dịch HCl 10% thu được hỗn hợp HCl 16,57%. Quý giá của V là

Hoà chảy 11,2 lít khí HCl (đktc) vào m gam hỗn hợp HCl 16%, thu được dung dịch HCl 20%. Cực hiếm của m là :