Hoà tan hết m gam Al2SO43vào nước được dung dịch X. Cho 360 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được 2a gam kết tủa (TN1). Mặc khác, nếu cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được a gam kết tủa (TN2). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là:

A. 18,81

B. 15,39

C. 20,52

D. 19,665

Đang xem: Hòa tan hết m gam al2(so4)3 vào nước được dung dịch a

Đáp án A

Từ giả thiết suy ra : Ở TN2 đã có hiện tượng hòa tan kết tủa. Còn ở TN1 thì có thể có hiện tượng hòa tan kết tủa hoặc chưa. Ta đặt :

*

● Nếu cả TN1 và TN2 đều có hiện tượng hòa tan kết tủa, áp dụng bảo toàn điện tích cho các dung dịch sau phản ứng, ta có :

*

*

*

thỏa mãn

Suy ra :

*

● Nếu TN1 chưa có hiện tượng hòa tan kết tủa, áp dụng bảo toàn điện tích cho các dung dịch sau phản ứng, ta có :

*

*

*

(loại)

*

Xem thêm: Cách Thêm Ảnh Vào Bài Viết Đã Đăng Trên Facebook, Thêm Ảnh Vào Bài Viết Đã Đăng Trên Fanpage

*

*

Xem thêm:

Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App VietJack. Hỏi đáp miễn phí với gia sư. Thi online với hàng nghìn bộ đề chuẩn.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *