Hiệu hai số là 16,8. nếu cộng thêm vào mỗi số 1,4 đơn vị thì số lớn sẽ gấp ba lần số bé.số lớn là:

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hiệu của nhì số là 16,8, trường hợp cộng thêm vào mỗi số 1,4 đơn vị thì số lớn vẫn vội vàng 3 lần số bé xíu. Tìm nhị số kia.

Bạn đang xem: Hiệu hai số là 16,8. nếu cộng thêm vào mỗi số 1,4 đơn vị thì số lớn sẽ gấp ba lần số bé.số lớn là:


*

nếu như cộng thêm vào từng hàng đầu,4đơn vị thì hiệu sẽ không còn thayđổi

Hiệu số phần cân nhau là : 3 - 1 = 2 ( phần )

Số bé xíu sau khi thêm là : 16,8 : 2 = 8,4

Số nhỏ bé lúcđầu là : 8,4 - 1,4 = 7

Số to lúcđầu là : 16,8 + 7 = 23,7

T nha bạn


*

Khi thêm vào đó mỗi tiên phong hàng đầu,4 đơn vị thì hiệu vẫn ko biến đổi.Nên ta có

Số nhỏ nhắn là: 16,8 : (3-1) - 1,4 =7

Số phệ là: 16,8 + 7 =23,8

ĐS: số bé xíu 7

số lớn:23,8


Hiệu nhì số là 16,8 . Nếu cộng thêm vào mỗi hàng đầu,4 đơn vị thì số mập đã vội vàng 3 lần số bé nhỏ . Hai số sẽ là ?


Nếu cộng thêm vào mỗi số 1,4 đơn vị chức năng thì hiệu 2 số không đổi khác vẫn chính là 16,8.

Số nhỏ nhắn ban đầulà: 16,8 :(3-1)xsolo,4=7

Số to ban đầu là: 16,8+7=23,8

Đáp số:Số bé:7

Số lớn:23,8

Nếu thấy đúng thì k cho doanh nghiệp nha!!!


Vì hiệu của 2 số kia luôn luôn ko thay đổi =>số béo = 16.8:(3-1)*3 -1,4=23,8

số bé xíu = 23,8 - 16,8 = 7

Chắc luôn đóbản thân thử lại rồi!

(Có gì đừng bi ai nghe mình giải vắn tắt wá)


hiệu nhì số là 16,8. Nếu cộng thêm vào từng hàng đầu,4 đơn vị chức năng thì số Khủng đã cấp 3 lần số bé

vấn đáp mang đến tôi với


hiệu hai số là 16,8 , giả dụ thêm vào đó vào từng số 1,4 đơn vị thì số Khủng đã cấp 3 lần số bé xíu . Tìm nhị số đó ?

tk mk mk tk lại


Nếu thêm vào đó vào từng tiên phong hàng đầu,4 đơn vị chức năng thì hiệu của chúng không thay đổi phải hiệu của nhì sốthời điểm sau là 16,8 .

Số bé xíu lúc sau là :

16,8 : ( 3 - 1 ) x 1 = 8,4

Số nhỏ xíu ban đầu là :

8,4 - 1,4 = 7

Số Khủng luc đầu là :

7 + 16,8 = 23,8

Đáp số : 7 với 23,8


Nếu thêm vào đó vào từng hàng đầu,4 đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi đề xuất hiệu của nhì sốthời gian sau là 16,8 .

Xem thêm: Bộ Tài Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Của Đảng Và Nhà Nước Ta

Số bé nhỏ cơ hội sau là :

16,8 : ( 3 - 1 ) x 1 = 8,4

Số nhỏ nhắn thuở đầu là :

8,4 - 1,4 = 7

Số béo luc đầu là :

7 + 16,8 = 23,8

Đáp số : 7 với 23,8


- Vì cả hai số mọi được cộng nên hiệu nhị số không thay đổi .

Số bé sau khoản thời gian cộng là :

16,8 : ( 3 +1 ) = 4,2

Số nhỏ nhắn ban đầu là :

4,2 - 1,4 = 2,8

Số phệ là :

2,8 + 16,8 = 19 ,6

ĐS : 2,8 và 19,6


bài 1 : hiệu nhị số là 16,8. ví như thêm vào đó vào từng số 1,4 đơn vị chức năng thì số mập gấp 3 lần số bé xíu .tra cứu hai số đó

bài bác 2 : hiệu của nhì số là 1 trong những,4. ví như tăng một số lên 5 lần và giữ nguyên số tê thì được 2 số tất cả hiệu là 145,4. kiếm tìm 2 số


bài xích 1 : hiệu nhị số là 16,8. nếu như cộng thêm vào từng hàng đầu,4 đơn vị chức năng thì số bự cấp 3 lần số bé bỏng .kiếm tìm hai số đó

bài xích 2 : hiệu của hai số là 1 trong,4. nếu như tăng một số lên 5 lần với giữ nguyên số kia thì được 2 số tất cả hiệu là 145,4. tìm kiếm 2 số


bài bác 1 :

giải

lúc thêm vào đó mỗi tiên phong hàng đầu,4 đơn vị chức năng thì hiệu vẫn không đổi khác.

Số bé bỏng là: 16,8 : (3-1) - 1,4 =7

Số Khủng là: 16,8 + 7 =23,8


bài xích 1 :

giải

lúc cộng thêm từng tiên phong hàng đầu,4 đơn vị thì hiệu vẫn ko đổi khác.

Số nhỏ bé là: 16,8 : (3-1) - 1,4 =7

Số Khủng là: 16,8 + 7 =23,8


ví như cộng thêm từng tiên phong hàng đầu,4 đơn vị chức năng thì hiệu của chúng ko cố gắng đỏi

Hiện nay , số bé xíu là : 16,8 : (3 - 1 ) = 8,4

Số nhỏ nhắn là : 8,4 - 1,4 = 7

Số béo là : 16,8 + 7 = 23,8