Hiện Nay Tuổi Mẹ Gấp 4 Lần Tuổi Con Và Tổng Số Tuổi Của Hai Mẹ Con Là 50

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. Cho BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con là 50

Cách trên đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai mẹ là 24 tuổi. Bây giờ tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Search tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mọi người tăng lên 1 tuổi đề nghị tổng số tuổi của nhì chị em hiện nay là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ:

*

Tuổi em hiện thời là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm trước tổng số tuổi của hai cô cháu bởi 50 tuổi. Bây giờ 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi đề xuất tổng số tuổi của nhì cô cháu bây chừ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta có sơ đồ thể hiện tuổi cô và cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu bây giờ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây chừ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và con cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện ni tổng số tuổi của hai người mẹ bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai bạn không chuyển đổi theo thời hạn nên ta gồm sơ vật dụng sau:

*

Tuổi em hiện nay nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi cùng em 3 tuổi.

DẠNG 2. Cho BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của hai người.

Ví dụ 4.Năm nay anh 17 tuổi cùng em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ấy và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không đổi theo thời gian nên theo đề bài bác ta bao gồm sơ đồ biểu thị tuổi anh và em khi tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em khi tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em cho tới thời điểm bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện nay là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ không biến hóa theo thời hạn nên theo đề bài bác ta có sơ đồ bộc lộ tuổi của hai bà bầu khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian trường đoản cú nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. cần gỉai một bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi của nhị người.

Cách giải:

Trước hết, ta buộc phải giải việc phụ để tìm hiệu số tuổi nhị người.

Sau kia giải như các loại 1.

Ví dụ 6.Cách phía trên 8 năm tuổi người mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng cộng tuổi của hai bà bầu con cơ hội đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta tất cả sơ vật tuổi của hai người mẹ con cách đó 8 năm:

*

Tuổi mẹ từ thời điểm cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em con không biến đổi theo thời hạn nên theo đề bài xích ta có sơ đồ biểu thị tuổi mẹ và tuổi con khi chị em gấp gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi bé khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi bé là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ nay cho tới khi tuổi người mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai bạn ở hai thời điểm khác nhau.

Ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không chuyển đổi theo thời hạn nên ta tất cả sơ vật sau:

*

Tuổi em hiện giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh hiện giờ là: 12 + 8 = 20 (tuổi)

Đáp số:Anh trăng tròn tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm ni tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi thân phụ gấp song tuổi con. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta có sơ đồ dùng sau:

*

Theo sơ đồ, ta có 20 năm gấp gấp đôi tuổi bé hiện nay.

Xem thêm: Xem Phim Đội Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng Phần 5 ), Xem Phim Đội Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng

Tuổi con hiện nay là: đôi mươi : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha hiện giờ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: con 10 tuổi, phụ vương 40 tuổi.

DẠNG 3. Mang đến BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô hơn tổng số tuổi của nhì cô con cháu là 18 tuổi cùng hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ thiết bị sau:

*

Nhìn vào sơ thứ ta thấy cô hơn con cháu 18 tuổi.

Ta tất cả sơ thứ sau:

*

Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để mang bài toán về tính chất tuổi với các số từ bỏ nhiên, tiếp nối ta vận dụng các cách thức đã trình diễn ở trên để giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội vàng 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện thời là 1 phần thì tuổi ông hiện nay là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn con cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi con cháu hiện nay)

Gọi tuổi con cháu 10 năm ngoái là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm ngoái ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhì ông cháu không thay đổi theo thời gian nên 3,2 lần tuổi cháu bây chừ bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện thời gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta gồm sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi cháu hiện thời là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện ni tổng số tuổi của hai đồng đội bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Tìm kiếm tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện giờ gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bằng tuổi con cháu hiện nay. Đến lúc tuổi cháu bởi tuổi cô bây giờ thì tổng thể tuổi của nhì cô cháu bằng 96 tuổi. Search tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bài 3.Hiện nay tuổi bà bầu hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bởi tuổi mẹ hiện nay thì tổng thể tuổi của hai chị em con bằng 79 tuổi. Search tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi với kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh bé năm 28 tuổi. Tổng cộng tuổi của hai bà mẹ con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bởi tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp gấp đôi tuổi em. Kiếm tìm tuổi em hiện nay nay.

Bài 7.Trước phía trên 5 năm tuổi ba bà bầu con cùng lại bởi 58 tuổi. Dưới đây 5 năm bà mẹ hơn chị 25 tuổi với hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, năm nay bà từng nào tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 thời gian trước tuổi bà vội vàng 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống mang đến 100 tuổi nhằm thấy cháu bà thành đạt !”. Bạn hãy tính tuổi cháu hiện giờ (biết rằng tuổi của bà và cháu phần đa là số tự nhiên)