Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con bằng 42 tuổi

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

hiện ni tổng số tuổi của 2 bà bầu con bởi 42 tuổi.Sau 3 năm nữa tuổimẹ vội 3 lần tuổi con tính tuổi bây giờ của mỗi người


*

tổng số tuổi của 2 bà bầu con sau 3 năm là:

42+3+3=48(tuổi)

tuổi người mẹ khiđó là:

48:(3+1)*3=36(tuổi)

tuổi mẹ bây chừ là:

36-3=33(tuổi)

tuổicon là:

42-33=9(tuổi)

**** nha ! avatar của bạnđẹp quáđóBài 1: hiện thời tổng số tuổi 2 anh em là 56. Biết tuổi anh hiện thời gấp song tuổi em lúc tín đồ anh bằng tuổi em hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Bài 2: bây chừ mẹ hơn bé 25 tuổi. Biết 5 năm kia tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay?

Bài 3: người mẹ sinh nhỏ năm chị em 24 tuổi. Khi tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi nhỏ thì hai chị em con bao nhiêu tuổi?

Bài 4: hiện giờ tổng số tuổi hai mẹ bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bằng tuổi chị hiện giờ thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em, Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Bài 5: cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng cộng tuổi hai chị em con thời điểm đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà bầu gấp gấp đôi tuổi con?

Bài 6: Trước đây 2 năm tuổi nhì chú con cháu cộng lại bởi 24 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chú cấp 3 lần tuổi cháu? hiểu được 2 năm trước tuổi chú gồm bao nhiêu tuần thì tuổi cháu gồm bấy nhiêu ngày.

Bạn đang xem: Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con bằng 42 tuổi

Lưu ý: Hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian.
Lớp 5 Toán
1
0

Bài 1 : toàn bô tuổi của mẹ, ông và nam nhi là 115 tuổi. Tuổi của ông bằng gấp đôi tuổi của chị em cộng cùng với 10. Tuổi của chị em bằng 3 lần tuổi bé trừ đi 5. Hỏi mọi người bao nhiêu tuổi ?

Bài 2 ; bây giờ tuổi của Lan bằng 1/4 tuổi mẹ. Tính tuổi của mọi người hiện nay, biết rằng 7 năm kia tuổi Lan bằng 1/25 tuổ bà mẹ ?

Bài 3 ; trong năm này tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi Bình. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, hiểu được 8 năm trước tuổi bà bầu gấp 5 lần tuổi Bình.

Xem thêm: Đánh Giá Cảm Quan Bằng Phương Pháp Cho Điểm, (Doc) Đánh Giá Cảm Quan Thực Phẩm

Bài 4 : trong năm này tuổi của tía gấp 3 lần tuổi của Hạnh. 12 năm trước, tuổi ba gấp 7 lần tuổi Hạnh. Hỏi hiện thời tuổi của mọi người là bao nhiêu ?

Bài 5 :Bố của Phúc nói với chúng ta ấy : 2 năm ngoái tuổi của tía gấp 9 lần tuổi của con. 1 năm sau nữa thì tuổi ba sẽ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và Phúc hiện thời là bao nhiêu ?

Ai giải được 1bài thì sẽ tiến hành *


Lớp 5 Toán
4
0

Hiện nay tổng số tuổi của hai bà bầu con là 42. Biết sau 3 năm nữa, tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện nay là


Lớp 5 Toán
5
0

hiện ni tổng số tuổi của bố,mẹ và con là 66 . Sau 10 năm nữa thì toàn bô tuổi của 2 bà mẹ con rộng tuổi tía là 8 với tuổi bà bầu bằng 3 lần tuổi con. Tính số tuổi của mỗi cá nhân hiện nay


Lớp 5 Toán
3
0

hiện nay tổng số tuổi của bố,mẹ và nhỏ là 66 . Sau 10 năm nữa thì tổng thể tuổi của 2 chị em con rộng tuổi tía là 8 và tuổi chị em bằng 3 lần tuổi con. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay


Lớp 5 Toán
1
0

Mẹ hơn con 24 tuổi.Sau 2 năm nữa tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.


Lớp 5 Toán
5
0

Hiện nay tổng số tuổi cuả hai bà bầu con là 52 tuổi . Biết sau hai năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi nhỏ . Tính tuổi mỗi người bây giờ .


Lớp 5 Toán
1
0

Hiện nay tổng số tuổi của hai bà bầu con là 42. Biết sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tuổi mẹ bây chừ là:

30 tuổi

31 tuổi

32 tuổi

33 tuổi


Lớp 5 Toán
2
2

Hiện ni tổng số tuổi của hai người mẹ con là 42. Biết sau 3 năm nữa, tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện giờ là:

30 tuổi

31 tuổi

32 tuổi

33 tuổi


Lớp 5 Toán
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)