Câu Hỏi Của Vinastudy

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Lúc này tổng thể tuổi của hai đồng đội là 26 tuổi.Cách phía trên 4 năm,tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em.Tính tuổi em hiện thời.

Bạn đang xem: Câu hỏi của vinastudy

nhớ giải chi tiết nhé ! Cảm ơn nhiều


*

cách đây 4 năm tổng cộng tuổi của nhị bạn bè là: 26-(4x2)=18(tuổi)

tổng cộng phần của tuổi anh với tuổi em 4 năm trước là :1+2=3(phần)

=> tuổi em 4 năm trước là: 18:3x1=6(tuổi)

=>tuổi em bây giờ là 6+4=10 (tuổi)


*

tổng số tuổi 2 bằng hữu 4 năm trước là: 26-4x2=18

số tuổi của em 4 năm về trước là 18:(1+2)=6

tuổi em hiện giờ là:6+4=10


1. Tuổi của Hoa trong tương lai 3 năm vội 3 lần tuổi của Hoa trước đó 3 năm .Hỏi bây chừ Hoa từng nào tuổi ?

2.Tuổi của tía Nam , người mẹ Nam với Năm cùng lại là 70 tuổi . Tổng số tuổi của bà mẹ và Nam là 34 tuổi .Bố rộng Nam 30 tuổi .Tính tuổi mỗi cá nhân ?

3.Lúc bấy giờ em 7 tuổi,anh 13 tuổi . Đến khi tuổi em bằng tuổi anh bây chừ thì anh bao nhiêu tuổi ?

4.Lúc bấy giờ em 4 , anh 10 tuoi . Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp hai tuổi em ?

Giúp bản thân với nhé chiều bản thân đến lớp . Cảm ơn nhiều ạ


Hiện nay toàn bô tuổi của nhì bạn bè là 30 tuổi.Khituổi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi anh gấp hai tuổi em.Tính tuổi em hiện nay?

ai vấn đáp nkhô hanh độc nhất vô nhị đến 1like


bây chừ,tuổi ông gấp đôi tuổi cha,tuổi cha cấp 3 lần tuổi anh và tuổi anh gấp đôi tuổi em.tính số tuổi của mọi cá nhân hiện nay,hiểu được tuổi của ông năm ngoái hơn tuổi của em sang năm là 64 tuổi.

Xem thêm: Cách Chia Sẻ Mạng Từ Máy Tính Sang Điện Thoại Đơn Giản, Cách Phát Wifi Từ Laptop Cho Điện Thoại


Trước đây, vào mức tuổi anh bởi tuổi em hiện thời thì tuổi anh gấp hai tuổi của em. Tổng số tuổi cả hai bạn bè bây giờ là 60 tuổi. Tính tuổi của em bây giờ.


hiện nay tổng số tuổi của nhị anh em la 30.Tìm tuổi em hiện thời biết lúc tuổi anh bằng tuổi em thì tuổi anh gấp hai tuổi em.Ai trả lời được thì giải hẳn ra nhé


Tuổi anh bây chừ là 11 tuổi. Biết trước đây 2 năm, tuổi anh vội 3 lần tuổi em.Tính tuổi em bây chừ.


Trước đây, vào lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện thời thì tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi của em. Tổng số tuổi cả nhị bằng hữu bây chừ là 60 tuổi. Tính tuổi của em hiện thời.Trả lời: Tuổi em hiên ni là


anh hơn em 4 tuổi , sau 3 năm nữa tuổi em bằng 3 phần tư tuổi anh . tính số tuổi của anh và của em hiện nay nay