Hiện Nay Mai 11 Tuổi Bố Mai 41 Tuổi. Hỏi Trước Đây Mấy Năm Tuổi Bố Mai Gấp 6 Lần Tuổi Mai

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Bố rộng Mai số tuổi là :

41 - 11 = 30 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của hai cha con không thay đổi theo thời hạn .

Bạn đang xem: Hiện nay mai 11 tuổi bố mai 41 tuổi. hỏi trước đây mấy năm tuổi bố mai gấp 6 lần tuổi mai

Ta bao gồm sơ đồ vật lúc tuổi bố vội 6 lần tuổi Mai :

cha l------------l-------------l-------------l-------------l------------l------------l

Mai l------------l 30 tuổi

Tuổi Mai lúc đó là :

30 : ( 6 - 1 ) = 6 ( tuổi )

Trước phía trên số thời gian ba vội 6 lần tuổi Mai là :

11 - 6 = 5 ( năm )

Đáp số : 5 năm

k mk nha


Lúc Mai 10 tuổi thì cha Mai 40 tuổi ( các loại )

Lúc Mai 6 tuổi thì bố Mai 36 tuổi

vậytrướcphía trên 5năm tuổi bố Mai vội 6 lần tuổi Mai

chính vì tuổi Mai 11 tuổi tía Mai 41 tuổi bao gồm 2 chữ số 1ngơi nghỉ cuối cơ mà 36 lại gấp 6 tới 6 lần vì vậy trướcđây 5 năm tuổi ba Mai cấp 6 lần tuổi Mai


Trong thời điểm này Mai 11 tuổi, tía Mai 41 tuổi. Hỏi trước đó mấy năm tuổi ba Mai vội 6 lần tuổi Mai?

Bố hơn Mai số tuổi là :

41 - 11 = 30 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của nhì cha bé ko chuyển đổi theo thời gian .

Ta bao gồm sơ đồ dùng khi tuổi cha gấp 6 lần tuổi Mai :

tía l------------l-------------l-------------l-------------l------------l------------l

Mai l------------l 30 tuổi

Tuổi Mai lúc đó là :

30 : ( 6 - 1 ) = 6 ( tuổi )

Trước phía trên thời gian cha vội vàng 6 lần tuổi Mai là :

11 - 6 = 5 ( năm )

Đáp số : 5 năm

k mk nha


Lúc bấy giờ Mai 11 tuổi, ba Mai 41 tuổi. Hỏi trước đó mấy năm tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai?Trả lời: Trước phía trên............ năm tuổi cha Mai vội 6 lần tuổi Mai.


Hiện giờ Mai 11 tuổi, cha Mai 41 tuổi. Hỏi trước đó mấy năm tuổi tía Mai cấp 6 lần tuổi Mai?Trả lời: Trước đây.... .....năm tuổi ba Mai vội 6 lần tuổi Mai.

Xem thêm: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 34, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa Tập 34


Hiện nay Mai 11 tuổi, cha Mai 41 tuổi. Hỏi trước đó mấy năm tuổi cha Mai cấp 6 lần tuổi Mai?Trả lời: Trước đâynăm tuổi bố Mai vội vàng 6 lần tuổi Mai.


Hiện giờ Mai 11 tuổi, cha Mai 41 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi ba Mai vội vàng 6 lần tuổi Mai?Trả lời: Trước đâynăm tuổi ba Mai vội vàng 6 lần tuổi Mai.


Trong thời điểm này Mai 11 tuổi, tía Mai 41 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bố Mai vội 6 lần tuổi Mai?Trả lời: Trước đâynăm tuổi tía Mai vội vàng 6 lần tuổi Mai.