– Chọn bài -Bài 3: Cấu trúc chương trìnhBài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩnBài 5: Khai báo biếnBài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gánBài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giảnBài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trìnhBài tập và thực hành 1Giải bài tập Tin học 11 trang 35, 36

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 11 – Sách Giải bài tập Tin học 11 trang 35, 311 giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Bài 1 (trang 35 sgk Tin học lớp 11): Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến?

Trả lời:

Hằng có đặt tên lưu trữ một hằng, giá trị này không thể thay đổi trong suốt thời gian chạy chương trình.

Đang xem: Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến

Biến cũng lưu trữ một giá trị.Giá trị này có thể thay đổi được.

Ví dụ :

Ta có const e=5;

Sau đó nếu ta có lệnh thay đổi giá trị trong e. e:=6; Thì khi biên dịch sẽ có lỗi.

Tuy nhiên nếu ta sử dụng biến e:=5;. Sau đó thay đổi giá trị e:=6; thì hoàn toàn hợp lệ.

Bài 2 (trang 35 sgk Tin học lớp 11): Tại sao phải khai báo biến ?

Trả lời:

+ Khai báo biến nhằm tạo ra cho trình biên dịch biết kiểu biến để cấp phát bộ nhớ cho phù hợp.

Ví dụ: nếu ta khai báo biến a kiểu integer trình biên dịch sẽ cấp phát 2 byte bộ nhớ để lưu trữ giá trị.

Còn nếu a kiểu real thì trình biên dịch sẽ cấp phát 6 byte bộ nhớ.

+ Trình dịch sẽ biết cách tổ chức ô nhớ chứa giá trị của biến. Đưa tên biến vào danh sách các đối tượng được chương trình quản lí.

+ Đưa tên biến vào danh sách các đối tượng được chương trình quản lí.

+ Trình dịch biết cách truy cập giá trị của biến và áp dụng thao tác thích hợp cho biến.

Bài 3 (trang 35 sgk Tin học lớp 11): Trong Pascal nếu một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 đến 25532 thì biến đó có thể được khai báo hằng trong các kiểu dữ liệu nào?

Trả lời:

Nhắc lại phạm vi của các biến.

Xem thêm: Cập Nhật Xu Hướng Giáo Dục Việt Nam Trong Thời Đại Mới, Xu Hướng Giáo Dục Việt Nam Trong Thời Đại Mới

*

Dựa vào bảng trên ta thấy biến đó có thể sử dụng các kiểu dữ liệu: integer, word, longint, Real, Extended.

Vì biến thực có thể chứa giá trị nguyên.

Bài 4 (trang 35 sgk Tin học lớp 11): Biến P có thể nhận các giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90 và biến X có thể nhận các giá trị 0,1; 0.2; 0,3; 0.4; 0.5. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng ?

Trả lời:

a) Var X,P: byte; (Sai vì biến kiểu Byte không nhận giá trị thực ).

b) Var P,X:real ; (Đúng vì biến thực có thể lưu được giá trị nguyên).

c) Var P:real;X:byte (Sai vì giá trị kiểu byte không lưu được giá trị thực)

d) Var X:real;P:byte (Đúng ).

Bài 5 (trang 35 sgk Tin học lớp 11): Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 100 đến 200, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất?

Trả lời:

a) Var S:integer; Tốn 2 byte bộ nhớ.

b) Var S:real; Tốn 6 byte bộ nhớ.

c) Var S:word; Tốn 2 byte bộ nhớ.

d) Var S:longint; Tốn 4 byte bộ nhớ.

e) Var S:boolean; Tốn 1 byte bộ nhớ tuy nhiên không lưu trữ được hết khoảng giá trị cần thiết.

Xem thêm: Asp : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha Petrol, Asp: Ctcp Tập Đoàn Dầu Khí An Pha

Vậy dùng kiểu integer và word vẫn đảm bảo đúng mà tốn ít bộ nhớ nhất.

Bài 6 (trang 35 sgk Tin học lớp 11):

*

Trả lời:

(1+z)*(x+y/z)/(a-(1/(1+x*x*x)))

Bài 7 (trang 36 sgk Tin học lớp 11): Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tương ứng:

Trả lời:

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *