Hãy Cho Biết Có Tất Cả Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Nhỏ Hơn 2012

Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ dại hơn 2012.Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ bé dại rộng 2012.Có bao nhiêu số số chẵn tất cả 4 chữ số nhỏ dại rộng 2012?

 


Bạn đang xem: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2012


1, các số tự nhiên và thoải mái từ0 đến2012 bao gồm số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

các số thoải mái và tự nhiên bé dại rộng 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta tất cả dãy số nlỗi sau:

1 , 3 , 5 ..... , 2011

tất cả tất cả những số lẻ bé dại rộng 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta bao gồm hàng số nhỏng sau :

1000,1002.......,2010

gồm tất cả những số chẵn bao gồm 4 chữ số nhỏ rộng 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cấm chnghiền bài bác )

 1, những số thoải mái và tự nhiên từ0 đến2012 tất cả số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

các số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi hơn 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta gồm dãy số như sau:

1 , 3 , 5 ..... , 2011

bao gồm toàn bộ những số lẻ nhỏ tuổi rộng 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta tất cả hàng số như sau :

1000,1002.......,2010

có toàn bộ các số chẵn tất cả 4 chữ số nhỏ rộng 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cnóng chxay bài xích )

 Xem thêm: Maẫu Đơn Xin Vào Đảng : Mẫu 1, Mẫu Đơn Xin Vào Đảng (Xin Kết Nạp Đảng)

1, những số thoải mái và tự nhiên từ0 đến2012 tất cả số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

các số tự nhiên nhỏ dại hơn 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta bao gồm hàng số nlỗi sau:

1 , 3 , 5 ..... , 2011

tất cả toàn bộ các số lẻ nhỏ dại hơn 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta gồm hàng số nhỏng sau :

1000,1002.......,2010

có tất cả các số chẵn bao gồm 4 chữ số nhỏ dại rộng 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cấm chép bài xích )

 1, những số tự nhiên và thoải mái từ0 đến2012 gồm số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

những số tự nhiên nhỏ dại rộng 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta bao gồm hàng số nlỗi sau:

1 , 3 , 5 ..... , 2011

tất cả toàn bộ những số lẻ nhỏ dại rộng 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta có dãy số nlỗi sau :

1000,1002.......,2010

gồm tất cả các số chẵn có 4 chữ số bé dại hơn 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cấm chxay bài bác )

 


*

Giới thiệu| Câu hỏi thường gặp| Kiểm tra| Học mà chơi| Tin tức| Quy định sử dụng| Chính sách bảo mật| Góp ý - Liên hệ
*