CÓ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CÓ 3 CHỮ SỐ KHÁC NHAU?

Câu hỏi: Hãy mang đến biết gồm tất cả từng nào số bao gồm 3 chữ số khác biệt mà các chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm tất cả : 0, 2, 4, 6, 8

Số bao gồm 3 chữ số đều chẵn :

- gồm 4 lựa chọn hàng trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

-Có 4 lựa chọn hàng chục (loại chữ số sản phẩm nghìn).

-Có 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị (loại 2 chữ số sản phẩm trăm với hàng chục).

Số tất cả 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng hàng trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số mặt hàng chục bao gồm 3 lựa chọn sản phẩm trăm cùng 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự hàng chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng toán về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng những số hạng của hàng số biện pháp đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT những em sẽ có công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 các em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 hàng số mà 2 số hạng liên tiếp giải pháp đều nhau 1 số đơn vị ta sử dụng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng những số hạng của một dãy cơ mà 2 số hạng liên tiếp bí quyết đều nhau 1 số đơn vị ta cần sử dụng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = 20. S = <20.(39+1)>:2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = 20. S = <20.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện mang đến trước


Phương pháp giải Liệt kê tất cả những số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết những tập hợp sau bằng giải pháp liệt kê các phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử theo tính chất đặc trưng cho những phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng đến trước, ta liệt kê tất cả những phần tử thỏa mãn tính chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là một trong ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c các số chẵn nhỏ hơn 10.

Xem thêm: Trực Tiếp Cô Dâu 8 Tuổi Phần 8 Tập 37+38 Ngày 9/3 Todaytv, Cô Dâu 8 Tuổi (Phần 8) Tập 29

b) Viết tập hợp L những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A tía số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, vào đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) những phần tử của tập hợp c là các số chẵn nhỏ hơn 10. Vì chưng đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) những phần tử của tập hợp L là các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) vào tập hợp A số nhỏ nhất là 18 nên hai số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = 20, đôi mươi 2 = 22.

Ta gồm : A = {18 ; trăng tròn ; 22).

d) trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 nên cha số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta gồm : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước tất cả diện tích lớn nhất, viết tập hợp B bố nước tất cả diện tích nhỏ nhất.