Hai số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 156. số bé là

ü Đây là các gợi ý và đáp số của các bài tập về nhà siêng đề dãy số. Các bài giải chỉ mang tính gợi ý và đã được rút gọn. Một số bài tương tự thầy sẽ chỉ cung cấp đáp án. Phương pháp giải bài khôn cùng tốc của từng dạng thầy đã hướng dẫn vào các buổi học.

ü Mỗi giáo viên có thể có những cách trình bày khác nhau. Lúc làm bài ở trường chúng ta cần trình bày đúng theo cách mà thầy cô giáo bên trên lớp hướng dẫn.

Mặc dù thầy đã kiểm tra rất kỹ nhưng lại cũng có thể lúc đánh máy sẽ có những lỗi sai.Bạn nào phát hiện ra lỗi đánh máy sai nào hãy báo cho thầy biết để chúng ta cùng chỉnh sửa.

Bạn đang xem: Hai số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 156. số bé là

Bạn đang xem: nhị số từ bỏ nhiên tiếp tục có tích bằng 156. Số nhỏ xíu làBạn đang xem: bố số tự nhiên và thoải mái lẻ tiếp tục có tích là 315

3. TÌM MỘT SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ CÁCH ĐỀU

Chú ý:Công thức tìm kiếm số hạng thiết bị n.

Đối với hàng số tăng dần:

Số hạng sản phẩm n = Số đầu + (n – 1) khoảng cách.

Đối với dãy số giảm dần:

Số hạng thiết bị n = Số đầu – (n – 1) khoảng cách.

1. người ta viết các số tự nhiên thường xuyên từ 1945. Hỏi số hạng đồ vật 2001 của hãy số là số nào?

Giải:

Số hạng máy 2001 của hàng số bên trên là:

1945 + (2001 – 1) 1 = 3945

Đáp án:3945

2. người ta viết 200 số lẻ liên tục đầu tiên. Hỏi số hạng ở đầu cuối của hàng số là số nào?

Giải:

Dãy những số lẻ là:

1,3,5,…

Số hạng thứ 200 là :

1 + (200 – 1) 2 = 399

Đáp án:399

3. đến dãy số gồm những số chia 5 dư 2. Tìm kiếm số hạng đồ vật 300, biết rằng số hạng thứ nhất là số bé dại nhất tất cả hai chữ số.

Giải:

Dãy số kia là:12,17,22,27…

Số hạng lắp thêm 300 của dãy là:

12 + (300 – 1) 5 = 1507

Đáp án:1507

4. đến dãy các số từ bỏ nhiên, mỗi số đều sở hữu tận cùng là 3. Tìm kiếm số hạng thứ 123, biết rằng số hạng trước tiên là số nhỏ dại nhất tất cả 3 chữ số.

Giải:

Dãy số thoải mái và tự nhiên có tận cùng là 3 cơ mà số hạng thứ nhất là số bé dại nhất bao gồm 3 chữ số là:

103,113,123,…

Số hạng sản phẩm công nghệ 123 của hàng số bên trên là:

103 + (123 – 1) 10 = 1323

Đáp án:1323

5. fan ta viết dãy những số từ nhiên liên tục từ 1 đến n. Tìm n hiểu được tổng các số hạng đó thông qua số có nhị chữ số tương đương nhau.

Giải:

Áp dụng phương pháp tính tổng hàng số liên tục từ 1 mang lại n ta có:

(1 + n) n : 2 =

*

(0

ð (1 + n) n : 2 = 11 a

ð (1 + n) n = 11 a 2

ð n (n + 1) = (a 2) 11

Vì n với (n+1) là 2 số tự nhiên tiếp tục nên (a 2) với 11 cùng bắt buộc là 2 số trường đoản cú nhiên tiếp tục nên (a 2) = 10 hoặc 12

Thử TH1 cùng với (a 2) = 10 ta có:

n (n + 1) = 10 11

ð n = 10

Thử TH2 cùng với (a 2) = 12 ta có:

n (n + 1) = 12 11

ð n = 11

Đáp án:10 và 11

6.

Xem thêm: Phương Pháp Học Tiếng Anh Của Thầy Nguyễn Quốc Hùng, Thầy Nguyễn Quốc Hùng, Ma

có thể tìm được số thoải mái và tự nhiên n làm sao cho tổng các số tự nhiên tiếp tục từ 1 đến n bằng 999 được giỏi không?

Giải:

Áp dụng cách làm tính tổng hàng số liên tục từ 1 cho n ta có:

(1 + n) n : 2 = 999

ð n (n+1) = 999 2 = 1998

Vì không tồn tại 2 số từ nhiên liên tục nào gồm chữ số tận cùng bởi 8 nên không tồn tại giá trị như thế nào của n thỏa mã yêu ước đề bài.

Giải:

Giữa số trang bị 10 với số sản phẩm công nghệ 1 tất cả số khoảng cách là:

10 – 1 = 9 (khoảng cách)

Hiệu số hạng thiết bị 10 với số hạng lần đầu tiên là:

37 – 10 = 27

Khoảng bí quyết của dãy số là:

27 : 9 = 3

Dãy số buộc phải tìm là:

10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

Đáp án:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

8.Hãy viết dãy số biện pháp đều, biết số hạng thứ nhất là 1 và số hạng thiết bị mười lăm là 57.

Giải:

Cách giải tựa như bài số 7.

Đáp án:1,5,9,13,17,…

9. Tính tổng của dãy số cách đều sở hữu 10 số hạng:

a) Số hạng thứ nhất là 1 cùng số hạng lắp thêm hai là 5.

b) Số hạng đầu tiên là 5 cùng số hạng cuối cùng là 50.

Giải:

a) Số hạng trang bị 10 của hàng là:

1 + (10 – 1) 4 = 37

Tổng của hàng số này là:

(1 + 37) 10 : 2 = 190

b) Tổng của dãy số là:

(5 + 50) 10 : 2 = 275

Đáp án: a)190 b)275

10.Cho hàng số tự nhiên gồm 11 số hạng tất cả tổng bởi 176, hiểu được hiệu của số hạng cuối cùng và số hạng thứ nhất bằng 30. Hãy viết dãy số đó.

Giải:

Áp dụng bí quyết tính tổng ta được:

(số lớn nhất + số bé xíu nhất) 11:2 = 176

ð số lớn nhất + số nhỏ nhắn nhất = 176 2: 11 = 32

Như vậy ta bao gồm biểu thức sau:

số lớn số 1 + số bé xíu nhất = 32

số lớn nhất – số nhỏ nhắn nhất = 30

Áp dụng bí quyết tìm 2 số biết tổng cùng hiệu ta được:

Số lớn số 1 = (32 + 30 ): 2 =31

Số bé nhất = (32 – 30): 2 = 1

Từ số hạng máy 1 mang lại số hạng thứ 11 gồm số khoảng cách là:

11 – 1 = 10 (khoảng cách)

Khoảng cách của dãy số là:

30 : 10 = 3

Dãy số buộc phải tìm là:1 , 4 , 7 ,…, 31

Đáp án:1,4,7,10,…,28,31

11.Tìm tư số tự nhiên thường xuyên có tổng bởi 146.

Hướng dẫn: Vẽ sơ đồ:


*

Số lắp thêm 1: 1

Số trang bị 2:

Số thứ 3: 146

Số sản phẩm 4:

Số thứ nhất là:

(146 – 1 6) : 4 = 35

Dãy số nên tìm là: 35,36,37,38

Đáp án: 35,36,37,38

12.Tìm tư số chẵn thường xuyên có tổng bằng 156.

Giải: bí quyết làm giống như câu 11.

13. Tìm tía số lẻ liên tục có tích bằng 315.

Giải:

Vì 315

*

5 nên một trong những 3 số lẻ đó sẽ có một số bao gồm chữ số tận cùng bằng 5.

trằn 3 số hạng này đề nghị là số có một chữ số vì chưng nếu 3 số hạng này là số có 2 chữ số thì tích của chúng sẽ lớn hơn 1000.

nai lưng Ta có các bộ số sau: (1,3,5) ; (3,5,7);(5,7,9)

Nhận thấy chỉ có: 5x7x9 = 315 , đề nghị 3 số cần tìm là 5,7,9

Đáp án: 5,7,9

Giải:

Vì 4 số hạng này sẽ đề nghị là số có một chữ số vày nếu là số tất cả 2 chữ số trở lên trên thì tích của chúng sẽ lớn hơn 10000

Mà 4 số từ nhiên liên tục có tích có chữ số tận cùng là 4 thì chỉ bao gồm 2 cặp chính là (1,2,3,4) với (6,7,8,9)

Thử TH1 : 1x2x3x4 = 24

*

3024

Thử TH2: 6x7x8x9 = 3024

Vậy 4 số từ nhiên liên tục đó là:6,7,8,9

Đáp án:6 ; 7; 8; 9

b) Số 1935 có thể là tích của cha số tự nhiên liên tiếp hay là không ? vị sao ? c) Số 13579 hoàn toàn có thể là tổng của cha số thoải mái và tự nhiên liên tiếp hay là không ? vì sao ?

Giải:

a) Tích của 3 số trường đoản cú nhiên tiếp tục sẽ bắt buộc chia hết đến 3 tuy thế 916 không phân chia hết đến 3 yêu cầu 916 chưa hẳn là tích của 3 số từ nhiên liên tiếp

b)1935 tất yêu là tích của 3 số từ bỏ nhiên liên tục vì tích của 3 số từ nhiên liên tục sẽ có chữ số tận cũng là số chẵn.

c) Tổng của 3 số từ nhiên liên tiếp sẽ phân chia hết cho 3 mà lại 13579 lại không chia hết mang đến 3 yêu cầu 13579 cần yếu là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp.

16. Hãy viết dãy số giải pháp đều, biết rằng tía số hạng thứ nhất có tổng bởi 15 và tất cả tích bằng 80.