Hai Lần Chu Vi Một Hình Chữ Nhật Bằng Bảy Lần Chiều Dài Của Nó

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

nhị lần chu vi hình chữ nhật bằng bảy lần chiều nhiều năm của nó. nếu cung cấp chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông. tính diện tích hình chữ nhật đó


*

Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là: 5 + 5 = 10 ( centimet )

Bạn vẽ sơ đồra thì sẽ đọc nhé!

( a + b ) * 4 = a * 7

=> a *4+ b * 4 = a*7

=> b * 4 = a* 3

=> b *4 = ( b + 10 ) * 3

=> b* 4= b* 3+ 30

=> b * 1 = 30

=> b = 30; a= 40

Còn tính diện tích thì tự chúng ta tính nhé!

.

Bạn đang xem: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó


*

gấp đôi chu vi bằng 7 lần chiều rộng=> Nửa chu vi = 7/4 chiều dài=> tổng của chiều dài với chiều rộng lớn = 7/4D dài

=> Tổng chiều nhiều năm chiều rộng lớn bao gồm 7 phần, chiều nhiều năm chỉ chiếm 4 phần với chiều rộng lớn chiếm phần 3 phần.

Giảm chiều dẻo đi 5 centimet cùng thêm chiều rộng 5 centimet thì Hcông nhân thành HV => chiều dài hơn nữa chiều rộng 10 cm

Chiều lâu năm Hcông nhân : 10 : (4 - 3) x 4 = 40 cm

Chiều rộng lớn Hcông nhân : 40 - 10 = 30 cm

DI Hcông nhân : 40 x 30 = 1200 cm2


Bài làm:

Theo đề bài xích chu vi bằng 7/2 chiều nhiều năm.

Vậy nửa chu vi bởi 7/4 chiều dài.

Xem thêm: Giấy Xác Nhận Đang Làm Việc Tại Công Ty Mới Nhất 2020, Mẫu Giấy Xác Nhận Công Tác 2021 Mới Nhất

Hiệu của diện tích là: 5 + 5 = 10.

Mình có tác dụng biện pháp nkhô cứng gọn duy nhất, nếu đúng thì k không đúng thì thôi nha


Hai lần chu vi củamột hình chữ nhật bởi bảy lần chiều nhiều năm của chính nó. Nếu chế tạo chiều rộng 5centimet, bớt chiều dài 5centimet thì hình chữ nhật biến đổi hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Nếu cung ứng chiều rộng lớn 5centimet, bớt chiều dài 5cm thì hình chữ nhật biến hóa hình vuông vắn Tức là chiều dài rộng chiều rộng lớn 10cmTa lại có: Hai lần chu vi hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Điều này còn có nghĩa là: 4 lần chiều dài cùng với 4 lần chiều rộng lớn bởi 7 lần chiều dài. Suy ra: Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng lớn là: 4/3Tổng số phần đều nhau là: 4 - 3 = 1 (phần)Chiều dài của hình chữ nhật là: 10 : 1 x 4 = 40 (cm)Chiều rộng của hình chữ nhật là: 40 - 10 = 30 (cm)Diện tích hình chữ nhật đó là: 40 x 30 = 1200 (cm2)


Đúng 0
Bình luận (0)

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bởi 7 lần chiều nhiều năm của chính nó. Nếu tiếp tế chiều rộng 5centimet, giảm chiều dài 5centimet thì hình chữ nhật biến chuyển hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật kia.


Lớp 5 Tân oán
5
0
Gửi Hủy

Theo bài xích ra nêu ta coi chiều dài là 2 phần thì chu vi là 7 phần, như thế nửa chu vi hình chữ nhật là: 7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng tất cả số phần là: 3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng lớn bởi 3/4D dài

Hiệu chiều nhiều năm và chiều rộng là 5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng lớn là: 10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều dài là: 30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2


Đúng 0

Bình luận (0)

1200cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

Theo bài ra nêu ta coi chiều nhiều năm là 2 phần thì chu vi là 7 phần, như vậy nửa chu vi hình chữ nhật là:

7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng bao gồm số phần là:

3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng (frac34)chiều dài

Hiệu chiều lâu năm và chiều rộng lớn là

5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng là:

10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều lâu năm là:

30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

gấp đôi chu vi một hình chữ nhật bằng 7 lần chiều rộng lớn của chính nó . Nếu phân phối chiều rộng lớn 5cm , bớt chiều dài 5centimet thì hình chữ nhật biến hình vuông. Tính diện tích S hình chữ nhật đó


Lớp 5 Toán thù
11
0
Gửi Hủy

BẰNG 1200 CM VUÔNG


Đúng 0

Bình luận (0)

12 dm vuông


Đúng 0
Bình luận (0)

ta bao gồm 9^200=(9^2)^100=81

8^300=(8^3)^100=512

vì chưng 512>81=>9^200 Đúng 0

2
Đúng 0Đúng 0
76
Đúng 0Đúng 0Đúng 0

5
Đúng 0Đúng 0Đúng 0

2
Đúng 0Đúng 0
0

1
Đúng 0