Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay

Điện thoại tư vấn nắng! Trên vai em ốm Đường xa áo cất cánh Nắng qua đôi mắt ai oán Lòng hoa bướm say Lối em trở về Ttránh không có mây Đường đi trong cả mùa Nắng lên thắp đầy hotline nắng! Cho cơn mê chiều Nhiều hoa trắng cất cánh Cho tay em lâu năm Gầy thêm nắng mai Cách chân em về Nào anh gồm giỏi Call tên mang đến nắng Chết trên sông dài Thôi xin ơn đời Trong cơn mê này gọi ngày thu cho tới Tôi đưa em về Chân em bước vơi Ttránh ai oán gió cao Đời xin bao gồm nhau Dài đến vĩnh cửu Nắng không Gọi sầu Áo xưa cho dù nhàu Cũng xin bạc đầu điện thoại tư vấn mãi thương hiệu nhau Gọi nắng! Cho tóc em tải chủng loại hoa nắng và nóng rơi Nắng đưa em về Miền cao gió cất cánh Áo em bây giờ Mờ xa nẻo mây call thương hiệu em mãi Suốt cơn mê này...

Bạn đang xem: Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Đại Học Khối D Năm 2013 Cua Bo Giao Duc Va Dao Tao

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.