Giấy Xác Nhận Số Căn Cước Công Dân Và Chứng Minh Thư Là Của Một Người

Trên thực tế có một số trường thích hợp trong mã QR code trên thẻ Căn cước công dân không có thông tin về số chứng tỏ nhân dân cũ. Lúc này đòi hỏi phải gồm Giấy xác thực số chứng tỏ nhân dân, Căn cước công dân. Vậy Mẫu giấy xác nhận số chứng tỏ nhân dân, Căn cước công dân được quy định như vậy nào? Để hiểu biết thêm về sự việc này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Giấy xác nhận số căn cước công dân và chứng minh thư là của một người


Trên thực tế, minh chứng nhân dân cùng căn cước công dân đều là những loại sách vở và giấy tờ tùy thân của công dân và có giá trị pháp lý như nhau. Khi các cá nhân có cả nhị loại sách vở và giấy tờ này, trong trường hợp quan trọng thì cá nhân đó bắt buộc làm giấy xác nhận chứng minh nhân dân và thẻ căn cước là một trong nộp đến cơ quan đơn vị nước tất cả thẩm quyền.
Về cơ bản, Giấy này có chân thành và ý nghĩa lớn khi người dân đi tiến hành các giấy tờ thủ tục hành chính, nhằm xác thực số CMND (đặc biệt là 9 số) với người có thẻ CCCD 12 số là cùng một người. 

2. Chủng loại giấy xác nhận số minh chứng nhân dân, Căn cước công dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN 

Kính gửi(1): ………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………….. 

Họ, chữ đệm và tên(2):……………………..…………………………..………………………………………………………………..…………………………….. Họ, chữ đệm và tên thường gọi khác (nếu có)(2):………………………………………….……………………………..…..…………………… Ngày, tháng, năm sinh:……..……./…….…………./………………….; 4. Giới tính (Nam/nữ):……………………………… Dân tộc:…………………….……………………………………… 6. Quốc tịch: ……………………………….…………………………………………………. Nơi đăng ký khai sinh:…………………………………..………………………………………………………………………………………………………… Quê quán: …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… chỗ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………… Số CCCD đã được cấp(3):…………………………………………………………………………………………………………………………………… Số CMND đã có được cấp(4):……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị(1):………………………………………………………………………………………………………………..…………… xác nhận số chứng minh nhân dân và số thẻ Căn cước cước công dân đến tôi. Tôi xin khẳng định những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.

 

 

 

.…………………, ngày …………..…. tháng……………..… năm………..…

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

 

Ghi chú: – (1): ghi tên cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác thực số CMND.

– (2): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

– (3) cùng (4): Ghi số thẻ CCCD, số CMND đã làm được cấp.

– CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của chứng tỏ nhân dân./.

3. Hướng dẫn phương pháp ghi chủng loại giấy xác nhận số minh chứng nhân dân, Căn cước công dân

Cách ghi thông tin trên chủng loại Giấy đề nghị xác nhận số CMND

– Mục “Họ, chữ đệm và tên”: Ghi vừa đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa đầy đủ dấu;

– Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ tư chữ số. Đối với mon sinh từ thời điểm tháng 3 mang lại tháng 9 ghi 01 chữ số, những tháng sinh sót lại ghi 02 chữ số;

– Mục “Giới tính”: nam nữ nam thì ghi là “Nam”, giới tính cô bé thì ghi là “Nữ”;

– Mục “Dân tộc”: Ghi dân tộc của công dân đề nghị cấp giấy chứng thực số chứng minh nhân dân theo giấy khai sinh hoặc sách vở và giấy tờ chứng nhận dân tộc của cơ quan gồm thẩm quyền;

– Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch của công dân ý kiến đề nghị cấp giấy xác nhận số minh chứng nhân dân theo giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận tất cả quốc tịch việt nam của cơ quan có thẩm quyền;

– Mục “Nơi đăng ký khai sinh”: Ghi địa điểm hành thiết yếu cấp xã, cấp cho huyện, cấp tỉnh theo giấy khai sinh của công dân. Trường vừa lòng giấy khai sinh ko ghi vừa đủ địa danh hành thiết yếu theo cung cấp xã, cung cấp huyện, cung cấp tỉnh thì ghi địa điểm hành chủ yếu theo giấy khai sinh đó. Trường hòa hợp địa dạnh hành thiết yếu có sự chuyển đổi thì ghi theo địa điểm hành bao gồm mới đang được biến đổi theo quy định;

– Mục “Quê quán”: Ghi địa danh hành chính cấp xã, cung cấp huyện, cung cấp tỉnh theo giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu. Trường phù hợp các giấy tờ đó không ghi rất đầy đủ địa danh hành chính theo cấp xã, cung cấp huyện, cấp cho tỉnh thì ghi địa điểm hành chủ yếu theo sách vở và giấy tờ đó. Trường hợp địa danh hành bao gồm có sự biến hóa thì ghi theo địa danh hành thiết yếu mới đang được biến đổi theo quy định;”

– Mục “Nơi hay trú”: Ghi đầy đủ, chính xác theo số hộ khẩu”

*

mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

4. Đối tượng cấp cho giấy xác nhận số CMND, CCCD cũ

Công an nơi đón nhận hồ sơ cấp CCCD đính thêm chíp có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD cũ đến công dân khi bao gồm yêu mong trong ngôi trường hợp: Mã QR code bên trên thẻ CCCD lắp chíp không có thông tin về số CMND, số CCCD cũ.

Xem thêm: Holine Chuyển Phát Nhanh Viettel, Tổng Đài Bưu Chính Viettel : Vnpost

– ngôi trường hợp tin tức số CMND, số CCCD cũ của công dân không có trong các đại lý dữ liệu tổ quốc về người dân thì đề nghị công dân cung cấp phiên bản chính hoặc phiên bản sao thẻ CCCD, phiên bản sao CMND (nếu có).

Cơ quan lại Công an nơi đón nhận đề nghị cung cấp thẻ CCCD triển khai tra cứu, xác minh qua tàng thư CCCD, sách vở hợp pháp vày cơ quan tất cả thẩm quyền cấp có thể hiện thông tin số CMND, số CCCD để xác định chính xác nội dung thông tin.

– trường hợp gồm đủ địa thế căn cứ thì cung cấp Giấy chứng thực số CMND, số CCCD đến công dân, ngôi trường hợp không có căn cứ để xác nhận thì vấn đáp công dân bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do

5. Thành phần làm hồ sơ xin cung cấp Giấy chứng thực số minh chứng nhân dân, Căn cước công dân

– Giấy đề nghị xác thực số minh chứng nhân dân (CC13) hoặc thực hiện các yêu mong trên Cổng thương mại dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cỗ Công an.

– trường hợp tin tức về số chứng tỏ nhân dân, số Căn cước công dân chưa tồn tại trong các đại lý dữ liệu giang sơn về cư dân thì ý kiến đề xuất công dân cung cấp bạn dạng chính hoặc bạn dạng sao thẻ Căn cước công dân, phiên bản sao chứng tỏ nhân dân (nếu có).

– con số hồ sơ: 01 (một) bộ.

6. Giấy tờ thủ tục xin xác nhận số CMND tiến hành thế nào?

Bước 1: Công dân cho cơ quan làm chủ căn cước công dân vị trí đã làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Ngoài ra hiện thời Công dân hoàn toàn có thể đăng cam kết cấp Giấy xác thực số CMND, số CCCD bên trên Cổng dịch vụ thương mại công quốc gia, Cổng thương mại dịch vụ công bộ Công an tại bất kỳ cơ quan lại Công an nơi mừng đón hồ sơ cấp thẻ CCCD lúc công dân có thông tin số CMND, số CCCD trong cơ sở dữ liệu đất nước về dân cư.

Bước 2: Văn bạn dạng đề nghị cung cấp Giấy xác thực số CMND, xuất trình bạn dạng chính và nộp bạn dạng sao thẻ CCCD, bản sao CMND 9 số (nếu có) cho cán bộ đón nhận hồ sơ. 

Bước 3: Cán bộ chào đón hồ sơ kiểm tra thông tin của công dân, ngôi trường hợp tin tức hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ với viết giấy hứa trả công dụng cho công dân; trường đúng theo hồ sơ không phù hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn cung cấp Giấy chứng thực số CMND là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Việc cấp chứng thực số CMND không hẳn nộp lệ phí.

Trên đây là nội dung tư vấn về Mẫu giấy xác nhận số minh chứng nhân dân, Căn cước công dân mà luật pháp ACC muốn cung cấp đến mang đến qúy bạn đọc. Nếu còn ngẫu nhiên thắc mắc về nội dung này hoặc những vấn đề pháp luật khác, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, giải quyết và xử lý kịp thời với một nhóm ngũ giải pháp sư, nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm nhé!