GIẤY XÁC NHẬN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

Dưới đấy là mẫu mã Đơn xin xác nhận hộ khẩu nhằm bạn hoàn thành xong hồ sơ, thủ tục xin trợ thì trú nhất thời vắng tanh, thay đổi nhân khẩu cho địa mới chỉ theo quy định của Công an phường xã, quận thị xã chào đón làm hồ sơ của khách hàng.

Bạn đang xem: Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú

Hình ảnh 4x6 cm(Đóng dấu cạnh bên lai của Công an địa điểm xác nhận)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi – Hạnh phúc---------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: - Công an phường (làng, thị trấn) ............................................................

- Quận (huyện) ......................................................................................

- Thành phố (tỉnh) .................................................................................


Tên tôi là (1): ..................................................................... Giới tính: Nam/nữ

Sinc ngày: .............................. tại ...............................................................................................

Chứng minh tlỗi dân chúng hoặc hộ chiếu số..............................................................................

Cấp ngày........... mon ...... năm ............ cơ sở cấp...............................................................

bao gồm hộ khẩu thường trú tại (2): ......................................................................................................

Xem thêm: Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 16, 17 Năm Học 2012

.....................................................................................................................................................

Làm solo này xin ý kiến đề xuất Cơ quan tiền Công an xác thực mang lại tôi gồm ĐK hộ khẩu thường xuyên trú ở địa chỉ bên trên từ ngày ........ mon ...... năm ....... mang đến ngày ................................... tháng ....... năm .............. để làm các thủ tục quan trọng làm việc quốc tế.


................., ngày ....... tháng ....... năm 200....

Người làm cho đơn

(Ký với ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN:

Xác dấn anh (chị) ...........................................sinch ngày ........ tháng ......................................

năm .................... có đăng ký hộ khẩu hay trú tại: ...............................................................

....................................................................................................................................................

từ thời điểm ngày .......... tháng ......... năm ........ mang đến ngày ......... tháng ..... năm ............