Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân

*


*
*
*

⇒ khóa đào tạo Kế Toán Online Trực con đường 1 Kèm 1 Theo yêu Cầu⇒ khóa huấn luyện gia sư kế toán tận nơi 1 kèm 1 dạy dỗ theo yêu cầu
chủng loại giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân 2021

Mẫu giấy ủy quyền đk mã số thuế cá nhân năm 2021 và hướng dẫn giải pháp viết mẫu giấy ủy quyền đk mã số thuế TNCN

Mẫu giấy ủy quyền đk mã số thuế cá nhân năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc----o0o----

GIẤY ỦY QUYỀNĐăng ký kết mã số thuế thu nhập cá nhân

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):Ông: Lê Anh Tú

Nơi ở hiện tại: Số 18 Tam Trinh – minh khai – 2 bà trưng – Hà Nội

Mã số thuế: 0108369272Địa chỉ trụ sở chính: 5 Dốc An Dương, Tổ 51A cụm 8, Phường yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Anh Chức vụ: Giám đốc

Hai mặt thống nhất về bài toán ủy quyền đk mã số thuế cá nhân cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho mặt B tiến hành các các bước sau đây:- thao tác với bỏ ra cục Thuế Quận mong Giấy để làm thủ tục đk mã số thuế thu nhập cá nhân cho Ông Lê Anh Tú.

Bạn đang xem: Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày 5 mon 02 năm 2021đến ngày 25 tháng 02 năm 2021.

Xem thêm: Hãy Cho Ví Dụ Thực Tiễn Là Cơ Sở Của Nhận Thức, Thực Tiễn Là Gì

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước điều khoản về mọi lời cam đoan sau đây:

1. Mặt A chịu trách nhiệm cho mặt B tiến hành trong phạm vi được ủy quyền.2. Mặt B thực hiện công việc được ủy quyền yêu cầu báo cho bên A về việc thực hiện quá trình nêu trên.3. Câu hỏi giao kết Giấy uỷ quyền này hoàn toàn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối hoặc ép buộc4. Triển khai đúng và không hề thiếu tất cả các thỏa thuận đã ghi trên giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Phía hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nhiệm vụ và ích lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp luật của việc giao kết Giấy ủy quyền này.2. Hai bên đã tự gọi Giấy ủy quyền, vẫn hiểu và đồng ý tất cả các luật pháp ghi trên giấy và ký kết vào Giấy ủy quyền này.3. Giấy uỷ quyền này còn có hiệu lực từ ngày hai mặt ký.

Hà Nội, ngày thứ 5 tháng 02năm 2021

BÊN UỶ QUYỀN(ký, ghi rõ bọn họ tên)

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tải chủng loại giấyủy quyềnđăng cam kết mã số thuế cá nhân: Tạiđây