Giáo trình máy điện đại học bách khoa hà nội

Sách xuất bạn dạng của Sở môn Thiết bị điện-Điện tử

Máy năng lượng điện 1. Koxtenko, Piottrovski. BM Kỹ thuật năng lượng điện dịch. NXB Giáo dục đào tạo. Hà nội. 1958. 288 trang

Máy năng lượng điện 2. Koxtenko, Piottrovski. BM Kỹ thuật điện dịch. NXB giáo dục và đào tạo. Hà nội. 1958

Thiết kế sản phẩm công nghệ điện.

Bạn đang xem: Giáo trình máy điện đại học bách khoa hà nội

Bùi Tiến Chiển, Trần Khánh Hà, Nguyễn Vnạp năng lượng Sáu. NXB ĐHBK HN. 1964. 263 trang

các bài luyện tập sản phẩm điện.BM Kỹ thuật điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1964. 169 trang

các bài luyện tập dài Kỹ thuật điện.Phạm Đức Gia, Phan Tử Thú.NXB ĐHBK Hà Nội. 1964. 178 trang

Thiết kế thiết bị điện.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1964. 204 trang

Thiết kế sản phẩm công nghệ năng lượng điện.Đặng Vnạp năng lượng Đào, Trần Thức. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1964. 326 trang

Thiết kế sản phẩm công nghệ năng lượng điện ko nhất quán.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK HN. 1967. 89 trang

Kỹ thuật điện đại cưng cửng.Đặng Văn uống Đào, Phan Ngọc Bích. NXB ĐHBK Hà Nội. 1967. 367 trang

Thiết kế trang bị trở nên áp.Bm Máy điện-Khí thay điện. NXB ĐHBK HN. 1967. 307 trang

Tính toán nâm châm năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí chũm điện. NXB ĐHBK Hà Nội. 1969. 134 trang

Thiết kế thiết bị ngắt cao áp.Bm Máy điện-Khí thay điện. NXB ĐHBK HN. 1969. 264 trang

Kỹ thuật năng lượng điện.Đặng Văn Đào, Lương Ngọc Hải, Huỳnh Ngọc Đường. NXB ĐH cùng THcông nhân. 1969.365 trang

Giáo trình Máy điện. Vũ Gia Hanh. NXB ĐHBK Hà Nội. 1969

Giáo trình Máy năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí rứa năng lượng điện. NXB ĐHBK Hà Nội. 1969; 1971; 1986. 310 trang

Máy điện. Dùng cho SV trên chức. Bm Máy điện-Khí nỗ lực điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1970. 312 trang

Công nghệ sản xuất Máy điện-Khí rứa điện.Bm Máy điện-Khí núm năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1970. 204 trang

Cửa hàng lý thuyết cơ chế năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí cụ điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1970. 299 trang

Khí cụ năng lượng điện hạ áp.Bm Máy điện-Khí thế điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1972. 254 trang

Khí nắm điện cao thế.Bm Máy điện-Khí gắng năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1973. 281 trang

Công nghệ chế tạo biện pháp điện.Bm Máy điện-Khí nắm điện. NXB ĐHBK HN. 1973. 451 trang

Kỹ thuật điện.Đặng Văn Đào. NXB ĐHBK Hà Nội. 1974. 257 trang

Khí nỗ lực điện. Bm Máy điện-Khí thay điện. NXB ĐHBK HN. 1975. 272 trang

Công nghệ sản xuất vật dụng đổi thay áp.Bm Máy điện-Khí nỗ lực năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1975. 219 trang

Giáo trình máy điện nhỏ.Dương Đình Văn uống. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1976. 269 trang

Giáo trình Khí cố gắng năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí nỗ lực năng lượng điện. NXB ĐHBK Hà Nội. 1978

Phần tử trường đoản cú động. Nguyễn Tiến Tôn, Phạm Vnạp năng lượng Chới. Bm Máy điện-Khí cầm năng lượng điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1980. 283 trang

Giáo trình xây cất lắp thêm điện.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK Hà Nội. 1980. 422 trang

Sổ tay thợ cuốn nắn dây sản phẩm công nghệ điện. A.S. Kokorep.Phan Hoài Bắc. NXB Công nhân nghệ thuật.

1983. 303 trang

Thiết kế sản phẩm công nghệ đổi mới áp năng lượng điện lực.Phan Tử Thụ. NXB ĐHBK Hà Nội. 1985. 230 trang

Giáo trình quy định năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí cầm cố điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1985. 256 trang

Máy điện. Bm Máy điện-Khí cố gắng năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1986. 416 trang

Phương thơm pháp khẳng định với hạn chế và khắc phục đông đảo hỏng hư trong Máy điện. Phan Đoài Bắc, Nguyễn Đức Sỹ. NXB Công nhân chuyên môn. 1986

Thiết kế mức sử dụng điện. Bm Máy điện-Khí nuốm điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1987.

Thiết kế luật điện hạ áp. BM Thiết bị điện. NXB ĐHBK HN. 1987. 329 trang

Kỹ thuật điện. Phần bài bác tập.Đặng Văn Đào. Lê Văn Doanh. NXB Khoa học với kỹ thuật. Hà nội. 1991; 1993. 172 trang.

*

Kỹ thuật năng lượng điện.Đặng Vnạp năng lượng Đào. Lê Vnạp năng lượng Doanh. NXB giáo dục và đào tạo. 1992; 1995; 1997; 1999; 2000; 2001; 2002; 2006. 188 trang

Máy năng lượng điện 1. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Trúc. NXB Khoa học với chuyên môn. Hà nội. 1992;1995. 364 trang.

*

Máy năng lượng điện 2. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Trúc. NXB Khoa học tập cùng chuyên môn. Hà nội. 1993. 246 trang.

*

Máy điện 3. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Thú. NXB Khoa học với chuyên môn. Hà nội. 1992; 1995. 436 trang.

Động cơ không đồng bộ 3 trộn, 1 trộn hiệu suất nhỏ. Trần Khánh Hà. NXB Khoa học với nghệ thuật. Hà nội. 1993; 2002. 291 trang.

*

Điện tử năng suất và điều khiển và tinh chỉnh động cơ năng lượng điện. Cyril Lander.Lê Văn uống Doanh. NXB Khoa học với nghệ thuật. Hà nội. 1993; 1997. 490 trang.

*

101 thuật toán với chương trình Pascal.Lê Văn uống Doanh. Trần Khắc Tuấn. NXB Khoa học tập và kỹ thuật. Hà nội. 1993; 1995; 1996; 2000. 267 trang.

*
*

110 sơ vật thực hành khuyếch đại thuật toán. Ranond Marton.Lê Vnạp năng lượng Doanh,Võ Thạch Sơn. NXB Khoa học tập và kỹ thuật. Hà nội. 1994. 125 trang

Kỹ thuật năng lượng điện tử số ứng dụng. Võ Trí An.. NXB Khoa học và nghệ thuật. Hà nội. 1994. 210 trang.

*

Turbo C. Gerard Leblanc.Lê Văn uống Doanh. NXB Khoa học với kỹ thuật. Hà nội. 1995. 328 trang.

Xem thêm: Tạo Kết Nối 2 Máy Tính Qua Wifi Win 10 Bằng 2 Cách, Tạo Kết Nối Không Dây Giữa Hai Laptop

Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến chuyển áp.Nguyễn Đức Sỹ. NXB Giáo dục. Hà nội. 1995. 212 trang.

*

Kỹ thuật điện tử qua sơ đồ. Lê Vnạp năng lượng Doanh, Võ Thạch Sơn. NXB Khoa học tập với chuyên môn. Hà nội. 1995. 297 trang.

Kỹ thuật điện. Lý tmáu, bài tập giải sẵn, bài xích tập mang đến đáp số và bài bác tập trắc nghiệm.Đặng Văn uống Đào. Lê Vnạp năng lượng Doanh. NXB Khoa học tập và kỹ thuật. Hà nội. 1995; 1997; 1999; 2001; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008. 332 trang.

*

Kỹ thuật chiếu sáng. Patric Vandeplanque.Lê Vnạp năng lượng Doanh, Đặng Văn Đào. NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà nội. 1996; 2000; 2002; 2003. 243 trang.

Máy điện 1.Trần Khánh Hà.. NXB Khoa học và chuyên môn. Hà nội. 1997. 385 trang

*

Máy điện 2.Trần Khánh Hà.. NXB Khoa học với chuyên môn. Hà nội. 1997.

*

Thiết kế sản phẩm điện. Trần Khánh Hà. NXB Khoa học với chuyên môn. Hà nội. 1997; 2001; 2006. 679 trang

*

Kỹ thuật vi điều khiển và tinh chỉnh.Lê Văn Doanh, Phạm Khắc Chương thơm. NXB Khoa học tập và nghệ thuật. Hà nội. 1998. 306 trang.

Từ điển Kỹ thuật điện-năng lượng điện tử-Viễn Thông Anh –Việt-Pháp-Đức.Lê Văn uống Doanh, ......... NXB Khoa học tập với nghệ thuật. Hà nội. 1998. 383 trang.

Giáo trình sản phẩm điện. Tập 1. Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Thú. Nguyễn Vnạp năng lượng Sáu. Trường Đại học Bách khoa Hà nội. 1998. 216 trang.

Giáo trình thiết bị điện. Tập 2. Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Thụ. Nguyễn Văn Sáu. Trường Đại học Bách khoa Hà nội. 1998. 267 trang.

*

Máy điện. Tập 1.Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Thụ. Nguyễn Văn uống Sáu. NXB Khoa học tập và chuyên môn. Hà nội. 1998; 2003; 2005; 2006. 336 trang.

*
*

Máy điện. Tập 2.Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Trúc. Nguyễn Vnạp năng lượng Sáu. NXB Khoa học tập và nghệ thuật. Hà nội. 1998; 2001; 2003; 2006. 252 trang.

*

Điều khiển số máy điện. Lê Văn uống Doanh. Nguyễn Thế Công. Nguyễn Trung Sơn. Cao Văn uống Thành. NXB Khoa học tập cùng nghệ thuật. Hà nội. 1999. 296 trang.

*

Cẩm nang kỹ thuật điện, tự động hóa cùng tin học công nghiệp. R. Bourgeois.Lê Vnạp năng lượng Doanh. NXB Khoa học tập với chuyên môn. Hà nội. 1999. 356 trang

*

Cẩm nang sản phẩm công nghệ đóng góp cắt của ABB.Lê Văn uống Doanh. NXB Khoa học tập và nghệ thuật. Hà nội. 1998

*

Thiết kế Máy trở nên áp. Phạm Văn uống Bình.Lê Văn Doanh. NXB Khoa học tập cùng chuyên môn. Hà nội. 1999; 2001; 2003; 2006. 609 trang.

*

Kỹ thuật điện tử. Phần bài bác tập.Võ Thạch Sơn, Lê Văn uống Doanh. NXB Khoa học tập với nghệ thuật. Hà nội. 2000. 161 trang

Bảo chăm sóc cùng thí điểm sản phẩm trong hệ thống điện. Lê Văn uống Doanh. Phạm Văn Chới.Nguyễn Thế Công. Nguyễn Đình Thiên.. NXB Khoa học cùng kỹ thuật. Hà nội. 2000;2002; 2008. 354 trang

*

Sửa chữa trị Máy điện với vật dụng biến áp. Nguyễn Đức Sỹ. NXB Giáo dục. Hà nội .2000; 2006; 2007. 187 trang.

*
Máy điện vào thứ tự động. Nguyễn Hồng Tkhô cứng. NXB giáo dục và đào tạo. Hà nội. 1999; 2001. 168 trang

Các phương thức văn minh vào phân tích tính toán kiến tạo chuyên môn điện. Đặng Vnạp năng lượng Đào. Lê Văn uống Doanh. NXB Khoa học tập cùng nghệ thuật. Hà nội. 2001. 291 trang.

*

Thiết kế lắp thêm đổi mới áp năng lượng điện lực. Phan Tử Thú. NXB Khoa học với kỹ thuật. Hà nội. 2001; 2002; 2006. 231 trang.

*
*
*

Các cỗ cảm biến vào chuyên môn đo lường và thống kê và điều khiển. Lê Văn uống Doanh. Phạm Thượng Hàn. Nguyễn Văn uống Hòa. Võ Thạch Sơn. Đào Văn uống Tân.. NXB Khoa học tập cùng kỹ thuật. Hà nội. 2001; 2005; 2006; 2007. 503 trang.

Giáo trình Máy điện. Đặng VănĐào. Trần Khánh Hà. Nguyễn Hồng Thanh hao.. NXB Giáo dục đào tạo. 2002. 179 trang

*

101 thuật toán thù & lịch trình C. Lê Văn Doanh. Trần Khắc Tuấn. Lê Đình Anh. NXB Khoa học tập với kỹ thuật. Hà nội. 2002; 2006. 327 trang.

*

Máy biến đổi áp. Lý thuyết -Vận hành –Bảo dưỡng – Thử nghiệm. Phạm Vnạp năng lượng Bình. Lê Văn Doanh. Tôn Long Ngà. NXB Khoa học tập cùng kỹ thuật. Hà nội. 2002; 2006. 619 trang.

*

Khí gắng điện. Phạm Vnạp năng lượng Chới. Bùi Tín Hữu. Nguyễn Tiến Tôn. NXB Khoa học tập và nghệ thuật. Hà nội. 2002; 2004; 2006; 2008. 483 trang.

*
*

Giáo trình chuyên môn điện. Đặng Văn Đào. Lê Văn Doanh.. NXB Giáo dục đào tạo. 2003. 175 trang

*

Bài tậpKỹ thuật năng lượng điện. Trắc nghiệm cùng từ luận.Phan Thị Huệ.NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 2004. 123 trang

*

Giáo trình truyền động điện. Bùi Đình Tiếu.. NXB Giáo dục. 2004. 215 trang.

*

Điện tử công suất. Lý ttiết. Thiết kế. Ứng dụng.Tập 1. Lê Văn Doanh. Nguyễn Thế Công. Trần Văn Thịnh.. NXB Khoa học tập với nghệ thuật. Hà nội. 2004; 2007. 701 trang.

*

Điện tử hiệu suất. Lý tngày tiết. Thiết kế. Ứng dụng.Tập 2. Lê Văn Doanh. Nguyễn Thế Công. Trần Văn uống Thịnh.. NXB Khoa học với chuyên môn. Hà nội. 2005; 2007; 2008. 499 trang.

*

Máy giặt dân dụng. Trần Khánh Hà. NXB Khoa học cùng nghệ thuật. Hà nội. 2005. 158 trang

Giáo trìnhVận hành và sửa chữa thay thế trang bị điện. Nguyễn Đức Sỹ.. NXB Giáo dục. Hà nội. 2005. 2trăng tròn trang

*

Tính toán thi công Thiết bị năng lượng điện tử công suất. Trần Văn uống Thịnh.. NXB Giáo dục đào tạo.2005. 239 trang.

Nghề năng lượng điện dân dụng. Phạm Văn uống Bình.Lê Văn Doanh.Trần Mai Thu.. NXB Giáo dục đào tạo. Hà nội. 2007. 151 trang

*

*

Nghề năng lượng điện dân dụng. Phạm Văn Bình.Lê Văn uống Doanh.Trần Mai Thu.. NXB Giáo dục. Hà nội. 2007. 151 trang

*

Công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ điện. Nguyễn Đức Sỹ.. NXB Giáo dục đào tạo. Hà nội. 2007. 283 trang.

*

Máy điện. Tập 1. Bùi Đức Hùng. Triệu Việt Linh. NXB giáo dục và đào tạo. Hà nội. 2007. 155 trang.

*

Máy điện. Tập 2. Bùi Đức Hùng. Triệu Việt Linch. NXB Giáo dục. Hà nội. 2007. 215 trang.

Từ điển kỹ thuật cùng technology Anh-Việt. Lê Văn uống Doanh.NXB Giáo dục đào tạo. Hà nội. 2007. 1515 trang.

*

Máy điện tổng thể.Phạm Văn uống Bình. NXB Giáo dục. Hà nội. 2008

*

Tự hễ hóa điều khiển và tinh chỉnh Thiết bị điện. Trần Văn uống Thịnh. Nguyễn Vũ Tkhô nóng. Hà Xuân Hòa.NXB giáo dục và đào tạo. Hà nội. 2008.
*
Kỹ thuật phát sáng.Lê Văn Doanh, Đặng Văn uống Đào. NXB Khoa học tập với kỹ thuật. Hà nội. 2008.

*