Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Bài toán tìm giá chỉ trị lớn nhất (GTLN), giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất (GTNN) của hàm số mở ra khá hay xuyên trong số đề thi toán học. Với rất nhiều mức độ, những dạng không giống nhau. Phát âm được sự khó khăn của học viên khi bắt đầu tiếp xúc với các dạng bài này, bài xích học hôm nay umakarahonpo.com đang tổng thích hợp lại cụ thể các dạng toán và kiến thức và kỹ năng liên quan đến GTLN, GTNN trong toán học và nhất là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá bán trị béo nhất nhỏ tuổi nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) khẳng định trên tập D.

+) Số M được điện thoại tư vấn là giá chỉ trị lớn số 1 (GTLN) của hàm số y = f(x) trên tập D nếu như f(x) ≤ M với đa số x ∈ D với tồn tại x0 ∈ D thế nào cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Tóm tắt kim chỉ nan và bài xích tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu: