FORM GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỘC THÂN

Mẫu tờ knhị xác thực tình trạng hôn nhân gia đình là biểu chủng loại được lập ra làm cho địa thế căn cứ chứng tỏ tại thời khắc chứng thực nhiều người đang vào triệu chứng hôn nhân như thế nào? Là tín đồ đã đơn chiếc tốt đang thành thân, hoặc kết duyên lần thiết bị mấy. Căn uống cđọng vào giấy xác nhận triệu chứng hôn nhân gia đình ban ngành bao gồm thđộ ẩm quyền tại địa phương đang cấp giấy chứng nhận đăng ký hôn phối cho cá nhân thử dùng.

Đây là mẫu mã tờ knhì tiên tiến nhất được ban kèm Thông bốn 15/2015/TT-BTP luật chi tiết thực hành một vài điều của Luật Hộ tịch. Sau đấy là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và cài đặt mẫu đơn trên trên đây.

Bạn đang xem: Form giấy chứng nhận độc thân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc---------o0o----------

TỜ KHAI CẤP.. GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: ..........................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:

Dân tộc: .............................. Quốc tịch:.............

Nơi cư trú: ......................................................(1)

Quan hệ với những người được cấp cho Giấy xác nhận chứng trạng hôn nhân:

Đề nghị cung cấp Giấy chứng thực chứng trạng hôn nhân gia đình cho tất cả những người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ................. Giới tính:.................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................

Nơi sinh:...................................................................

Dân tộc:.....................Quốc tịch:.............................

Giấy tờ tùy thân:(2)...................................................

Nơi trú ngụ. (1)...........................................................

Nghề nghiệp:..........................................................

Trong thời hạn ngụ tại..........................................

..................... từ thời điểm ngày..........mon...........năm .., mang đến ngày .......... mon .......... năm(3)

Tình trạng hôn nhân(4)....................................................

Mục đích áp dụng Giấy xác thực tình trạng hôn nhân: (5)...............

Xem thêm: Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông Violet, Bài Tập Chuyên Đề

Tôi khẳng định hầu hết ngôn từ knhì bên trên đấy là đúng sự thật với Chịu đựng trách rưới nhiệm trước quy định về lời khai của bản thân.

Làm tại:........,ngày ....... tháng ..... năm ..............

Người yêu cầu(Ký, ghi rõ bọn họ, chữ đệm, tên)


Hướng dẫn phương pháp viết

(1) Trường phù hợp công dân toàn quốc trú ngụ nội địa thì ghi theo khu vực ĐK hay trú, ví như không có chỗ đăng ký hay trú thì ghi theo chỗ đăng ký tạm bợ trú; ngôi trường vừa lòng không tồn tại nơi ĐK hay trú và vị trí đăng ký trợ thì trú thì ghi theo chỗ đang sinh sống và làm việc.

Trường phù hợp công dân cả nước trú ngụ ngơi nghỉ quốc tế thì ghi theo liên hệ thường trú hoặc trợ thì trú sinh hoạt quốc tế.

(3) Khai trong các trường hợp:

- Công dân toàn nước đã cư trú sinh sống nước ngoài có trải đời chứng thực chứng trạng hôn nhân trong thời hạn cư trú sinh hoạt quốc tế hoặc trong thời gian trú quán tại toàn quốc trước lúc xuất cảnh;

- Người đang có vợ/ông chồng từng trải xác nhận triệu chứng hôn thánh thiện thời điểm đầy đủ tuổi đăng ký kết bạn cho đến trước thời khắc đăng ký kết hôn;


- Người sẽ qua không ít vị trí thường trú khác biệt thì đề xuất ghi ví dụ từng thời điểm thường xuyên trú.

(4) Đối cùng với công dân toàn quốc cư trú sinh hoạt nội địa thì ghi rõ chứng trạng hôn nhân hiện tại tại: đang có bà xã hoặc tất cả chồng; hoặc chưa ĐK kết thân lần nào; hoặc đang ĐK kết thân, mà lại sẽ ly hôn hay bạn kia đang chết.

Đối với công dân cả nước cư trú sinh hoạt nước ngoài tất cả yên cầu xác thực tình trạng hôn nhân gia đình trong thời hạn trú quán tại cả nước trước lúc xuất chình ảnh, thì khai về triệu chứng hôn nhân gia đình của bản thân mình vào thời gian đã trú tại khu vực kia (Ví dụ: vào thời gian cư trú tại ............................................, từ ngày...... tháng ..... năm ......... mang lại ngày ........ mon ....... năm ........ chưa ĐK kết thân với ai).

Đối cùng với công dân cả nước sẽ trú ngụ nghỉ ngơi quốc tế, bao gồm trải đời xác thực tình trạng hôn nhân gia đình vào thời gian trú ngụ sinh hoạt nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân gia đình của bản thân mình vào thời hạn cư trú tại nước kia (Ví dụ: trong thời gian trú tại CHLB Đức từ thời điểm ngày ....... mon ..... năm ....... mang lại ngày ........ mon ....... năm ........ không ĐK thành hôn cùng với ai trên Đại sứ đọng quán Việt Nam trên CHLB Đức).

(5) Ghi rõ mục tiêu áp dụng Giấy chứng thực chứng trạng hôn nhân gia đình. Trường phù hợp sử dụng Giấy xác thực triệu chứng hôn nhân nhằm thành hôn, thì phải ghi rõ kết hôn cùng với ai (bọn họ cùng tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; khu vực thường xuyên trú/lâm thời trú); địa điểm đăng ký kết thân.