Fe + s trong điều kiện không có không khí

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

đun cho nóng hh Fe và S (không có khí oxi) được chất rắn A. Hòa tan A bằng HCL dư thoát ra 6.72 lít khí ở đktc, dd B và hóa học rắn E nặng trĩu 3.2g.mang lại khí thoát ra nghỉ ngơi bên trên trải qua CuSO4 được 19.2g kết tủa đen.tính kim loại Fe, S ban đầu


*

Fe+S(oversett^0 ightarrowFeS)(1)

-A gồm FeS, Fe dư và S dư

Fe+2HCl( ightarrow)FeCl2+H2(2)

FeS+2HCl( ightarrow)FeCl2+H2S(3)

-E là S dư( ightarrow)mS(dư)=3,2 gam( ightarrow)nS=0,1mol

(n_Feleft(dư ight)=n_H_2=dfrac6,7222,4=0,3mol)

H2S+CuSO4( ightarrow)CuS(downarrow)+H2SO4(4)

(n_H_2S=n_CuS=dfrac19,296=0,2mol)

-Theo PTHH(1,3):

(n_Feleft(pu ight)=n_Sleft(pu ight)=n_FeS=n_H_2S=0,2mol)

( ightarrow)Ban đầu có:

nFe=0,2+0,3=0,5mol( ightarrow)mFe=0,5.56=28gam

nS=0,2+0,1=0,3 mol( ightarrow)mS=0,3.32=9,6 gam


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Đun nóng các thành phần hỗn hợp Fe và diêm sinh ko bao gồm ko khí chiếm được chất rắn A. Hòa tung A bởi HCl bay ra 6,72 l khí D nghỉ ngơi đktc với nhận được dung dịch B cùng chất rắn E. Cho khí D trải qua dung dịch CuSO4bóc tách ra 19,2 g kết tủa Black.

Bạn đang xem: Fe + s trong điều kiện không có không khí

a) Viết phương trình.

b) Tính trọng lượng Fe với lưu hoàng lúc đầu biết lượng E bởi 3,2 g.

Xem thêm: Tài Khoản Viettel Bị Tạm Khóa Trong Bao Lâu Thì Bị Khóa, Nạp Thẻ Điện Thoại Sai Bị Khóa


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

Đun lạnh hỗn hợp Fe và S gồm trọng lượng m (g) sau thời điểm phản bội ứng xong thu được hóa học rắn, kết hợp chất rắn trong HCl (dư) nhận được 4,47l khí. Dẫn toàn cục chất khí này vào dd Chì(ll)nitrat chiếm được 23,9g với bay ra 1 hóa học khí. Xác định m


Lớp 10 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

(H_2S + Pb(NO_3)_2 lớn PbS + 2HNO_3\n_H_2S = n_PbS = dfrac23,9239 = 0,1(mol)\Rightarrow n_H_2 = dfrac4,4822,4 - 0,1 = 0,1(mol)\sắt + 2HCl o lớn FeCl_2 + H_2\FeS + 2HCl o FeCl_2 + H_2S\Fe + S xrightarrowt^o FeS\n_Fe = n_Fe + n_FeS = n_H_2 + n_H_2S = 0,2(mol)\n_S = n_FeS = n_H_2S = 0,1(mol)\Rightarrow m = 0,2.56 + 0,1.32 = 14,4(gam))


Đúng 1

Bình luận (0)

Nung lạnh 3,72g tất cả hổn hợp bột các sắt kẽm kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn chiếm được sau bội nghịch ứng được hòa tan trọn vẹn bởi hỗn hợp H2SO4loãng, nhận ra có một,344 lít khí (đktc) bay ra.Xác định khối lượng mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp thuở đầu.


Lớp 10 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đặt nZn= x mol; nFe= y mol.

*

Ta tất cả hệ phương thơm trình:

*

Giải hệ phương thơm trình bên trên ta được:

x = 0,04 mol, y = 0,02 mol.

mZn= 65 × 0,04 = 2,6g

mFe= 56 × 0,02 = 1,12g


Đúng 0

Bình luận (0)

dẫn khí H2 dư đi qua 40 gam hỗn hợp A gồn Fe2O3 cùng CuO nung rét mang lại làm phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn B . Hòa tung B vào dung dịch HCL dư chiếm được hỗn hợp D , thoát ra V lkhông nhiều khí H2 (sống đktc) và còn sót lại hóa học rắn E . Nung E trong không gian cho kân hận lược ko đổi thấy trọng lượng chất rắn tăng 1,6 gam .viết pmùi hương trình phản ứng xảy ra . tính Phần Trăm khối hận lược các chất trong A cùng tính V


Lớp 8 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

PTHH:(Fe_2O_3+3H_2underrightarrowt^o2Fe+3H_2O)

(CuO+H_2underrightarrowt^oCu+H_2O)

(Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2uparrow)

(2Cu+O_2underrightarrowt^o2CuO)

Ta có:(n_O_2=dfrac1,632=0,05left(mol ight))(Rightarrow n_Cu=n_CuO=0,1left(mol ight))

(Rightarrow\%m_CuO=dfrac0,1cdot8040cdot100\%=20\%)

(Rightarrow\%m_Fe_2O_3=80\%)


Đúng 2

Bình luận (0)

Đun lạnh hh gồm 16,8g Fe và 3,2g S trong bình kín đáo không có không khí nhận được chất rắn A. Hòa tung A trong 0,5 lít dd HCl nồng độ x (mol/lít) dư nhận được hh khí B với dd C

a) Tính % thể tích những khí trong B

b) Trung hòa HCl dư đề nghị 100ml NaOH 2M. Tính CMcủa HCl vẫn dùng

(mk lm vt lại đầu bài