ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ GÌ

*
*

Liên kết webTạp chí Tia sángTrang tin điện tử của Đảng cộng sản Việt NamTạp chí triết học năng lượng điện tửTạp chí cộng sản điện tử

KHOA lý luận thiết yếu trị


*


CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu

a. định nghĩa đường lối giải pháp mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

* Vai trò, bản chất của Đảng:

- Đảng là đại biểu trung thành công dụng của thống trị công nhân, quần chúng lao hễ và của dân tộc.

Bạn đang xem: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam là gì

- Đảng cộng sản vn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng hồ chí minh làm căn nguyên tư tưởng, mục tiêu cho hành động, lấy tập trung dân nhà làm nguyên tắc tổ chức triển khai cơ bản.

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố bậc nhất quyết định chiến thắng của giải pháp mạng Việt Nam.

- Trong chuyển động lãnh đạo của Đảng, vụ việc cơ bản trước hết là đặt ra đường lối phương pháp mạng, đây là công việc quan trọng số 1 của một bao gồm đảng.

* Đường lối giải pháp mạng của Đảng:

- Đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản vn là khối hệ thống quan điểm, chủ trương, cơ chế về mục tiêu, phương hướng, trách nhiệm và giải pháp của giải pháp mạng Việt Nam.

- Đường lối bí quyết mạng được biểu lộ qua cưng cửng lĩnh, quyết nghị của Đảng.

- chú ý tổng thể, mặt đường lối phương pháp mạng của Đảng bao hàm đường lối đối nội và đường lối đối ngoại.

- Đường lối biện pháp mạng của Đảng là toàn vẹn và phong phú. Gồm đường lối bao gồm trị chung, xuyên suốt cả quy trình cách mạng, cũng đều có đường lối mang đến từng thời kỳ lịch sử. Hình như còn bao gồm đường lối cách mạng vun ra đến từng lĩnh vực chuyển động cụ thể.

- Đường lối biện pháp mạng của Đảng chỉ có giá trị chỉ huy thực tiễn khi phản chiếu đúng quy pháp luật vận hễ khách quan.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Cân Một Con Cá Voi 190 Tấn Đang Bơi Trên Biển?

- Đường lối chính xác là nhân tố bậc nhất quyết định chiến thắng của giải pháp mạng, quyết định vị trí, đáng tin tưởng của Đảng đối với giang sơn dân tộc.

- kim chỉ nam của con đường lối nhằm mục đích phụng sự Tổ quốc, giao hàng nhân dân.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC

1. Phương thức nghiên cứu

a. Cơ sở cách thức luận

Dựa trên trái đất quan, phương thức luận khoa học của công ty nghĩa Mác – Lênin, các quan điểm bao gồm ý nghĩa phương pháp luận của chủ tịch Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng.

b. Phương pháp nghiên cứu

- phương pháp phổ trở nên là phương thức lịch sử và cách thức logic.

- sát bên đó, thực hiện các cách thức thích hợp: phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh, định lượng… mang đến từng câu chữ của môn học.

2. Ý nghĩa của việc học tập

- Môn học nhằm mục tiêu trang bị đến sinh viên phần lớn hiểu biết cơ bạn dạng nhất về sự thành lập và hoạt động và buổi giao lưu của Đảng, triệu tập vào nghành nghề đường lối của Đảng trong tiến trình lãnh đạo giải pháp mạng, duy nhất là trong thời kỳ đổi mới.

- học tập tập, quán triệt đường lối để hiểu và vận dụng, thực hiện xuất sắc đường lối, cơ chế của Đảng.

- Đường lối chủ yếu trị là phương bí quyết xử lý tình huống, cách giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng, của nước nhà trong những thời kỳ cùng các nghành nghề khác nhau, qua đó người học thêm hiểu biết, nâng cấp năng lực chuyển động và củng cố niềm tin vào Đảng, vào sự nghiệp biện pháp mạng.