ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

Mẫu Đơn xin chứng thực hộ khẩu thường xuyên được áp dụng trong ngôi trường thích hợp đề nghị đến sổ hộ khẩu tuy vậy sổ này bị mất, rách rưới, hư hoặc bởi vì các lý do không giống không thể áp dụng được…


Mẫu Đơn xin xác thực hộ khẩu

Hình ảnh 4x6 cm

(Đóng dấu gần kề lai của Công an nơi xác nhận)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vị – Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: - Công an phường (làng mạc, thị trấn) ............................

Bạn đang xem: Đơn xin xác nhận hộ khẩu thường trú

- Quận (huyện) .........................................

- Thành phố (tỉnh) ...................................

Tên tôi là: ..................................................................... Giới tính: …………………


Sinh ngày: .............................. tại ..............................................................................

CMND/CCCD số ...............................................................

Cấp ngày........... mon ...... năm ............ cơ sở cấp................................................

tất cả hộ khẩu thường xuyên trú tại: ......................................................................................

....................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin ý kiến đề nghị Cơ quan lại Công an chứng thực đến tôi tất cả ĐK hộ khẩu hay trú tại địa chỉ bên trên từ ngày ..... mon ...... năm ....... đến ngày ..... ..mon ....... năm .............. để …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………../.

..............., ngày ....... mon ....... năm 200....

Người có tác dụng đơn

(Ký cùng ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN:

Xác thừa nhận anh (chị) ...........................................sinch ngày ........ tháng ......................

năm .................... tất cả đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú tại: ...............................................

....................................................................................................................................

từ thời điểm ngày .......... mon ......... năm ........ cho ngày ......... mon ..... năm .....................

Xem thêm: Nếu Anh Đã Quyết Chia Tay Thì Em Xin Hứa, Lời Bài Hát Lỗi Do Em

.............................., ngày ....... mon ....... năm 200....

Trưởng Cơ quan Công an

(Ký, ghi rõ bọn họ thương hiệu với đóng dấu)


Mẫu Đơn xin xác nhận hộ khẩu với phương pháp điền(Ảnh minh họa)

Hướng dẫn điền chủng loại Đơn xin xác thực hộ khẩu

Mẫu Đơn xin chứng thực hộ khẩu bao gồm 02 phần chính:

- Phần chứng thực hộ khẩu bởi người dân có đề xuất xác nhận hộ khẩu knhị, bao gồm những thông tin về cá nhân, tương tác thường xuyên trú, Chứng minc nhân dân/Căn uống cước công dân, văn bản hộ khẩu hay trú phải xác thực.

- Phần xác nhận của ban ngành Công an, chữ ký kết với bọn họ tên của Thủ trưởng cơ quan xác thực.

Người dân Lúc điền vào chủng loại này sẽ không yêu cầu điền vào văn bản ở đoạn chứng thực cơ quan Công an mà chỉ cần viết chi tiết, ví dụ những báo cáo ở trong phần đầu.

- Kính gửi: viết thương hiệu công an phường (xã), quận (huyện), thành thị (tỉnh) khu vực người làm solo buộc phải xin xác thực hộ khẩu.

- Họ tên, giới tính: ghi khá đầy đủ bọn họ tên với nam nữ của tín đồ làm cho đơn.

- Sinch ngày…tại…: ghi theo giấy knhị sinc.

- Mục CMND/CCCD: ghi rõ số chứng minh dân chúng hoặc căn uống cước công dân hoặc số hộ chiếu của fan có tác dụng đối kháng, ngày cung cấp và địa điểm cấp trùng cùng với báo cáo bên trên sách vở và giấy tờ kia.

- Mục có hộ khẩu thường xuyên trú tại: ghi rõ ảnh hưởng nơi đăng ký thường xuyên trú của cá thể bao gồm đòi hỏi chứng thực hộ khẩu.

- Thời gian xác nhận: ghi chính xác thời hạn đúng đắn bao gồm hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên.

- Mục đích xin xác nhận hộ khẩu: ghi chính xác mục đích xin giấy xác nhận hộ khẩu của tình nhân cầu.

- Người có tác dụng đối chọi ghi liên tưởng, ngày, mon, năm làm solo, dán hình ảnh, cam kết cùng ghi rõ họ thương hiệu.

Sau kia nộp lên Công an phường (xã) nhằm xin xác thực.

Mặc dù không có nguyên lý nào đòi hỏi tín đồ làm Đơn xin xác thực hộ khẩu nên tuân thủ quy định về văn phong, chữ viết... Tuy nhiên, đề xuất để ý một số nội dung sau:

- Viết và một một số loại mực, không viết tắt, câu chữ viết rõ ràng, mạch lạc;

- Không tẩy xóa, sửa chữa câu chữ trong chủng loại Đơn chứng thực hộ khẩu. Nếu viết sai nên in lại mẫu new để điền.