Đơn xin vào đảng 2015

Đơn xin vào Đảng là biểu mẫu mã được ban hành kèm theo phía dẫn 09-HD/BTCTW của Ban tổ chức triển khai Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác làm việc Đảng viên.

Bạn đang xem: Đơn xin vào đảng 2015


Mẫu đối kháng xin vào Đảng tiên tiến nhất Ví dụ rõ ràng đơn xin vào Đảng Ý nghĩa của Đơn xin vào Đảng Điều kiện để được kết hấp thụ Đảng Đảng viên được tiếp thụ theo tiến trình thế nào?
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi:Chi uỷ: …………………………………………………………………………….Đảng uỷ:……………………………………………………………………….…..Tôi là:……………………………………., sinh ngày … tháng … năm ………
Nơi sinh:……………..……………………………………………………………..Quê quán:………………………………………………………………………….Dân tộc:………………………………..Tôn giáo: ……………………………….Trình độ học tập vấn:…………………………………………………………………..Nơi cư trú: …………………………………………………………………………Nghề nghiệp:……………………………………………………………………….Chức vụ bao gồm quyền, đoàn thể:…………………………………………………Vào Đoàn tuổi teen Cộng sản hcm ngày … mon ... Năm ……….tại: …………………………………………………………………………………..Được xét là tình cảm Đảng ngày … tháng … năm …… tại chi bộ………….Qua phân tích Điều lệ Đảng cùng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của đưa ra bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và phương châm cách mạng của Đảng, phấn đấu dứt tốt trọng trách được giao, xứng danh là Đảng viên của Đảng cùng sản Việt Nam.............., ngày … mon … năm ………NGƯỜI LÀM ĐƠN(ký, ghi rõ họ và tên)

Ví dụ cụ thể đơn xin vào Đảng


Tải về
Sửa/In biểu mẫu
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: (1)Chi uỷ: bỏ ra bộ trường AĐảng uỷ: làng B, thị xã C, tỉnh giấc DTôi là: Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 15 tháng 12 năm 199xNơi sinh: xóm B, thị trấn C, tỉnh DQuê quán: (2) làng mạc B, huyện C, tỉnh DDân tộc: khiếp Tôn giáo: Không trình độ chuyên môn học vấn: Đại họcNơi cư trú: thôn B, thị xã C, thức giấc DNghề nghiệp: Giáo viênChức vụ thiết yếu quyền, đoàn thể: KhôngVào Đoàn bạn trẻ Cộng sản sài gòn ngày 26 tháng 3 năm 2008tại: Trường thcs A, xóm B, thị trấn C, thức giấc D.Được xét là tình cảm Đảng ngày 15 tháng 3 năm 2010 tại đưa ra bộ trường A thôn B, thị xã C, thức giấc D.Qua nghiên cứu và phân tích Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, tu dưỡng của đưa ra bộ, của tổ chức triển khai Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận được thức được:- Đảng cộng sản nước ta là đội tiên phong của ách thống trị công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc bản địa Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của ách thống trị công nhân, của quần chúng lao rượu cồn và của dân tộc.- mục tiêu của Đảng là xuất bản nước nước ta độc lập, dân chủ, nhiều mạnh, làng hội công bằng, văn minh, không thể người bóc lột người....Tôi nguyện trung thành với chủ với lý tưởng và kim chỉ nam cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, xứng danh là Đảng viên của Đảng cùng sản Việt Nam.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Đồng Bộ Dữ Liệu Giữa 2 Máy Tính, Phần Mềm Đồng Bộ Dữ Liệu Giữa 2 Máy Tính

............., ngày … tháng … năm ………NGƯỜI LÀM ĐƠN(ký, ghi rõ họ và tên)
Lưu ý:1. Nơi không tồn tại chi uỷ thì ghi bỏ ra bộChi ủy là tổ chức Đảng, do chi bộ lãnh đạo và đưa ra quyết định mọi hoạt động, là cơ quan gồm trách nhiệm sẵn sàng nội dung sinh hoạt, buổi giao lưu của chi cỗ và không có thẩm quyền ra Nghị quyết, thi hành kỷ luật.Chi cỗ cơ sở là giữa những nền tảng của Đảng và có nhiệm vụ:- Là hạt nhân bao gồm trị nghỉ ngơi cơ sở. Bỏ ra bộ các đại lý cùng cùng với Đảng cỗ cơ sở là tổ chức triển khai cơ sở Đảng.- gia nhập lãnh đạo sản xuất và tiến hành có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan.- chăm sóc đời sống thiết bị chất, ý thức của cán bộ, công chức và người lao động.- xây cất Đảng bộ, đưa ra bộ và ban ngành vững mạnh…2. Ghi nơi thường trú hoặc địa điểm tạm trú.

Ý nghĩa của Đơn xin vào Đảng

*
mẫu Đơn xin vào Đảng tiên tiến nhất và điều kiện kết hấp thụ (Ảnh minh họa)

Điều kiện sẽ được kết nạp Đảng

Đảng viên được hấp thụ theo các bước thế nào?