Đơn Xin Hủy Môn Học

Mẫu solo xin đươc thêm, hủy, chuyển môn học

Mẫu solo xin đươc thêm, hủy, gửi môn học là mẫu đối chọi được sv lập ra nhằm xin được thêm, hủy hoặc đưa môn học. Mẫu đối kháng nêu rõ tin tức người làm cho đơn, list môn học...

Bạn đang xem: Đơn xin hủy môn học

Mời bạn đọc cùng tham khảo cụ thể và sở hữu về tại dây.


Mẫu bạn dạng đăng ký chất lượng môn học tập năm học tập 2017-2018

Mẫu sổ phân định thiết bị dạy học cho từng bài xích dạy

Đơn xin miễn học giáo dục quốc phòng


Nội dung cơ bạn dạng của mẫu đơn xin đươc thêm, hủy, gửi môn học như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: chống Đào chế tác - ngôi trường ....................

Tên em là: ................................................................... Mã SV: .........................


Lớp ngành học: ........................................................... Khóa: ...........................

A- thương hiệu ngành 1: ...................................................., số tín chỉ đã đăng ký: ........

Xem thêm: Tổng Của Hai Số Tự Nhiên Gấp 3 Lần Hiệu Của Chúng Và Bằng Nửa Tích Của Chúng. Tìm Số Lớn.

B- thương hiệu ngành 2: ...................................................., số tín chỉ đang đăng ký: ........

Kính ý kiến đề xuất Phòng Đào tạo có thể chấp nhận được em đưa ...., diệt ....... Những học phần đã đk và đk thêm những học bên trong học kỳ:......., Năm học: 201... - 201... Cụ thể sau đây:

S

TT

Tên môn

Mã lớp học phần đã

đăng ký

Đề nghị (*)

Ghi chú

Chuyển mang đến lớp

(Ghi mã lớp)

Hủy

Thêm

a

b

c

d

e

f

g

1

2

3

4

5

6

7

8


Em xin trân trọng cảm ơn!

+ sinh viên tích X vào ô ngành 1 hoặc ngành 2. (*) tích X vào ô d, e, f tương ứng.

+ vậy vấn học tập tập xác minh số tín chỉ tối đa sinh viên được phép hủy, thêm.

+ sinh viên điền 3 bạn dạng Đơn ý kiến đề xuất để: 01 bạn dạng lưu tại phòng Đào tạo, 01 bản bộ phận thu học phí ở trong phòng Tài vụ lưu, 01 phiên bản sinh viên lưu giữ tập thích hợp lại làm thành sổ đăng ký học tập.

........, ngày...tháng...năm...

Xác nhận của vậy vấn học tập(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

Sinh viên ký tên(Ký cùng ghi rõ họ tên)

Mẫu đối chọi xin đươc thêm, hủy, chuyển môn học


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 1.524
Chia sẻ bài viết
tải về
Bạn hoàn toàn có thể tải về tập tin ham mê hợp cho mình tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*