Đơn xin dạy thêm trong nhà trường

Đơn xin ĐK dạy dỗ thêm vào bên ngôi trường là mẫu solo được cá nhân gia sư lập ra với gửi tới ban ngành cấp bên trên để xin được đăng ký dạy thêm tại trường.

Bạn đang xem: Đơn xin dạy thêm trong nhà trường

Mẫu đối chọi nêu rõ biết tin tín đồ có tác dụng đối chọi, thời gian và vị trí ĐK dạy thêm, môn học tập ĐK dạy. Sau đây là câu chữ cụ thể, mời các bạn thuộc tham khảo cùng cài đặt trên trên đây.

Đơn xin đăng ký dạy thêm vào bên ngôi trường - Mẫu 01

PHÒNG GD- ĐT ...................TRƯỜNG: ……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM NĂM HỌC 20… – 20….

Tôi tên :……………………………………

Ngày sinch :…………….Giới tính :………

Hiện nghỉ ngơi tại:………………………………….

Giáo viên dạy dỗ môn : ……………………

Nơi công tác:……………………………


Nếu được tđắm say gia dạy dỗ thêm vào nhà trường, tôi xin cam đoan :

1. Thực hiện trang nghiêm vẻ ngoài về dạy thêm, học thêm sẽ nêu nghỉ ngơi trên.

2. Hoàn thành tốt trọng trách của bạn cô giáo theo phép tắc.

............., ngày...tháng...năm...

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị

Người ĐK dạy dỗ thêm


Đơn xin ĐK dạy dỗ thêm vào bên trường - Mẫu 02

PHÒNG GD- ĐT ...................TRƯỜNG: ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG

(Dành cho giáo viên)

Kính gửi: Cơ sở dạy thêm trường ..................

Tôi tên: .............. Ngày sinh:.......................

Chức vụ:........................................................

Chuyên ngành đào tạo:

Sau khi phân tích Quyết định số ............... ngày...mon...năm... của Ủy ban nhân dân tỉnh giấc .......... phát hành Quy định dạy dỗ thêm, học thêm bên trên địa phận thức giấc ............

Xem thêm: Cách Thu Sóng Wifi Mạnh Hơn Cho Dien Thoai, 6 Thủ Thuật Tăng Tốc Độ Wi

Tôi làm cho đối chọi đăng ký dạy dỗ thêm tại cơ sở dạy dỗ thêm Trường.............

Dạy thêm lớp:...............................................

Hình thức dạy dỗ thêm (Luyện thi ĐH-CĐ, ôn thi giỏi nghiệp,...):

Tôi khẳng định vẫn tiến hành dạy thêm hợp qui định của Ngành và của đại lý tổ chức dạy dỗ thêm.

............., ngày...tháng...năm...

Xác dìm của Thủ trưởng(Nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lượng siêng môn)

Người ĐK dạy thêm

Đơn xin đăng ký dạy dỗ thêm vào bên ngôi trường - Mẫu 03


PHÒNG GD- ĐT ...................TRƯỜNG: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc------------

ĐƠN XIN QUẢN LÝ HỌC SINH HÈ

Kính gửi: - Phòng GD&ĐT thị xã ………………

- Ban gimật hiệu trường …………………………

Tên tôi là: …………………………………………

Chức vụ: ………………………………………….

Nơi công tác: ……………………………………

Lúc này trong thời hạn ngủ hè cổ, một số trong những phú huynh học viên có đơn đề nghị gia sư, Ban gimật hiệu nhà ngôi trường tổ chức cai quản học sinh vào hè nhằm mục đích ôn tập kiến thức và rèn khả năng sống, Cống hiến và làm việc cho các cháu.

Vậy tôi làm cho 1-1 này đề nghị chống GD&ĐT và bên trường cho tôi được quản lý các cháu góp những bậc phú huynh. Nếu được chống GD&ĐT cùng công ty ngôi trường tốt nhất trí, tôi xin ngừng xuất sắc trọng trách.

Tôi xin thật tình cảm ơn!

….ngày ….tháng ….năm……

Người viết đơn(Ký với ghi rõ họ tên)

Đơn xin ĐK dạy thêm vào đơn vị trường - Mẫu 04

PHÒNG GD- ĐT ...................TRƯỜNG: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc------------

Kính gửi: Ban giám Hiệu trường: ..........................

Tên tôi là: ...................thầy giáo lớp..........ngôi trường........

Htrần trong năm này ......tôi biết đến đơn vị trường tất cả tổ chức triển khai cho giáo viên với học viên vào ngôi trường dạy cùng học hnai lưng. Xét thấy bạn dạng thân tôi có thể sắp đến sếp được thời gian để tđắm đuối gia việc dạy dỗ học hè trên trường. Vì vậy tôi làm cho đối chọi này kính ao ước Ban giám Hiệu đơn vị ngôi trường tạo thành điều kiện mang lại tôi được tđắm đuối gia làm hè cổ. Thời gia ĐK mon ... với mon .... năm .....


Nếu được tham gia làm htrần tại Nhà trường trong thời gian đăng ký trên tôi xin cam kết đã chấp hành theo đúng nội quy, nguyên lý của Nhà trường đưa ra.