ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT

Để được tư vấn cụ thể về chủng loại giấy chuyển nhượng ủy quyền đất, người sử dụng vui mừng tương tác tới Tổng đài hỗ trợ tư vấn luật pháp khu đất đai 24/7: 19006236 <...>

 

Mẫu giấy chuyển nhượng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I.Phần ghi của những bên đưa nhượng

1.Bên chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất:

– Ông (Bà): ………………………………………… sinh vào năm ……………………….

Bạn đang xem: Đơn xin chuyển nhượng đất

– Chứng minh quần chúng số…….do………. cấp cho ngày: …….tháng…năm 20…..

– Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………….

– Địa chỉ hay trú: ………………………………………………………………….

2.Bên dấn chuyển nhượng quyền áp dụng đất:

– Ông (Bà): ……………………………………………… sinh năm ………………

– Chứng minh quần chúng. # số: ……do….. cung cấp ngày: ……..tháng…..năm đôi mươi …

– Hộ chiếu số:…………………do……………cấp cho ngày:…..tháng……năm 20….

– Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………

– Địa chỉ hay trú:…………………………………………………………………

Thửa khu đất chuyển nhượng:

– Diện tích đất đưa nhượng: …………………………………………. m2

– Loại đất: …………………………………………. Hạng khu đất (giả dụ có)…………..

– Thửa số: ………………………………………………………………………………..

– Tờ phiên bản đồ gia dụng số:…………………………………………………………………………..

– Thời hạn áp dụng khu đất còn lại: ……………………………………………………

– Giấy ghi nhận quyền áp dụng khu đất số: ……………………. do………….

………………………………………………………………………………………………..

– Cấp ngày …………………………. mon ………………………….. năm

Tài sản nối liền với khu đất (nếu có) ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3.Hai mặt nhất trí triển khai việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo những khẳng định sau đây:

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất (bằng số) ………………………..,

(bằng chữ) ……………………………………………………………………………

– Giá ủy quyền gia tài : (nhà tại, công trình xây dựng, vật phong cách thiết kế, cây lâu năm với tài sản khác gồm trên đất) (bằng số) …………………………………………………………………………………………….. ,

(bởi chữ) ………………………………………………………………………………

– Tổng quý giá chuyển nhượng (bởi số) ………………………………………

(bởi chữ) ………………………………………………………………………………

– Số tiền đặt cọc (nếu như có) là (bằng số) ………………………………………

(bởi chữ) ………………………………………………………………………………

– Thời điểm tkhô cứng toán thù …………………………………………………………….

– Phương thức thanh toán: …………………………………………………….

Xem thêm: Cách Báo Mất Sim Vinaphone, Cách Báo Mất Sim Và Làm Lại Sim Vinaphone

– Bên chuyển nhượng ủy quyền phải chuyển nhượng bàn giao đầy đủ diện tích S, đúng thực trạng và các sách vở và giấy tờ tương quan mang đến thửa khu đất chuyển nhượng cùng các tài sản kèm theo mang đến mặt nhận ủy quyền Lúc thích hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành.

– Bên chuyển nhượng quyền áp dụng đất nộp thuế đưa quyền thực hiện khu đất (giả dụ không có thỏa thuận hợp tác khác), chi phí thực hiện khu đất, lệ giá thành trước bạ ghi nợ trước đó (giả dụ có), lệ tầm giá địa thiết yếu theo chính sách của lao lý.

– Bên thừa nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất trả đầy đủ chi phí, đúng thời điểm với cách làm tkhô cứng tân oán vẫn khẳng định.

– Bên dìm ủy quyền quyền sử dụng đất nộp lệ tầm giá trước bạ.

Các khẳng định khác :

– Bên chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất xin cam kết thửa khu đất bao gồm xuất phát đúng theo pháp, hiện tại không có ttrẻ ranh chấp, ko thế chấp ngân hàng, không bảo hộ, ko góp vốn (trừ trường thích hợp những bên tất cả thỏa thuận). Nếu có gì trí trá vào bài toán ủy quyền quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn Chịu trách nát nhiệm trước pháp luật.

– Bên làm sao ko triển khai phần đa văn bản sẽ văn bản với cam kết nói bên trên thì bên đó cần bồi hoàn đến vấn đề vi phạm luật phù hợp đồng gây ra theo công cụ của quy định.

– Các cam kết khác:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Hợp đồng này lập tại ……… ngày …… tháng…… năm ……. thành …….. bạn dạng với có giá trị đồng nhất với bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày được ủy ban quần chúng cung cấp bao gồm thđộ ẩm quyền chứng thực được chuyển nhượng ủy quyền.

Đại diện Bên Đại diện Bên dìm chuyển nhượng Quyền Sử Dụng Đất chuyển nhượng Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rõ bọn họ tên, chữ ký) (Ghi rõ họ thương hiệu, chữ ký)

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày………tháng………..năm……… (bằng văn bản ………………………………………)

tại …………………………………………………………………………………………….(12),

tôi ………………………………………, Công triệu chứng viên, Phòng Công chứng số ……….,

tỉnh/thị trấn ……………………………….

 

CÔNG CHỨNG:

 

– Hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng khu đất được giao kết thân bên A là ………. với bên B là ……………….………….; những mặt đang từ nguyện văn bản thoả thuận giao phối kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công bệnh, các bên vẫn giao phối kết hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự cân xứng theo công cụ của pháp luật;

– Nội dung thoả thuận của các bên phía trong đúng theo đồng không vi phạm luật điều cnóng của điều khoản, ko trái đạo đức nghề nghiệp buôn bản hội;

– ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………(13)

– Hợp đồng này được làm thành ………. phiên bản thiết yếu (từng bản thiết yếu gồm ……. tờ, …….. trang), giao cho:

+ Bên A …… bạn dạng chính;

+ Bên B ……. bạn dạng chính;

Lưu tại Phòng Công triệu chứng một bạn dạng thiết yếu.

Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng góp vết cùng ghi rõ chúng ta tên)

Bài viết tđắm say khảo: