Đơn Xin Chuyển Công Tác Viết Tay

Mẫu solo xin thulặng chuyển công tác được umakarahonpo.com.nước ta học hỏi dưới đây là mẫu 1-1 phổ dung được sử dụng cho những ngành nghề gia sư, viên chức, cán bộ, công nhân viên,... Việc tham khảo mẫu mã 1-1 này sẽ giúp mang đến các bạn không tốn không ít thời hạn tuy nhiên lại có một biểu mẫu chuẩn theo chính sách. Mời chúng ta cũng xem thêm.

Bạn đang xem: Đơn xin chuyển công tác viết tay


*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

---------o0o---------

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC VIẾT TAY

Kính gởi : - ...............................................................................

- Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo Quận, Huyện

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Lãnh đạo.................................

- Lãnh đạo.................................

Họ và tên:.................................................................................................. Nam......Nữ.....

Ngày, mon, năm sinh:......................................................................................................

Nơi sinh:............................................................................................................................

Hộ khẩu hay trú:...........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại nay:.................................................................................................................

Đơn vị công tác:.................................................................................................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Chia Sẻ Kết Nối Internet Giữa 2 Điện Thoại Thông, Chia Sẻ Kết Nối Dữ Liệu Di Động

Văn bằng chuyên môn:......................................................................................................

Giáo viên môn:..................................................................................................................

Năm vào ngành:................................................. Năm chỉ định ngạch:.............................

Chức vụ, công việc sẽ làm:............................................................................................

Nhiệm ssinh sống xin chuyển đến:.................................................................................................

1/.......................................................................................................................

2/.......................................................................................................................

Lý bởi vì thuyên chuyển:........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm trang các nguyên tắc ở trong phòng trường và hoàn thành quá trình chuyển giao mang lại đơn vị đang công tác làm việc rất đầy đủ cùng đúng hạn.