Đơn Xin Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp Thcs

Bằng tốt nghiệp thcs bị mất có xin cung cấp lại được không? tiến trình xin cấp lại bằng trung học cơ sở như vậy nào? Đây là những thắc mắc khá nhiều người thắc mắc đề nghị giải đáp. Hoatieu.vn xin giới thiệu tới chúng ta mẫu đối chọi xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS, mời chúng ta tải về.

Bạn đang xem: Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp thcs

Mẫu đối kháng xin vào Đội thiếu hụt niên chi phí phong hcm Đơn xin xác thực công tác Mẫu 1-1 xin thôi việc

1. Đơn xin cấp lại bằng giỏi nghiệp trung học cơ sở số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

Kính gửi: Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác huyện………..

Trường trung học cơ sở …………………………………

Họ với tên: ………………………..…….……, Nam, nữ………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………………………………………………………………

Hộ khẩu thường xuyên trú: ……………………………………………………….

Số chứng minh thư nhân dân: ………………….. , ngày cấp cho ……………………..

Nơi cấp chứng minh thư nhân dân: …………………………………………………..

Đã xuất sắc nghiệp thcs năm …………………., Hệ …………………………………….

Học sinh ngôi trường (lớp học tập cuối cấp): ……………………………………………………….

Xin được cấp phiên bản sao bằng xuất sắc nghiệp trung học cơ sở với lý do: …………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo đơn:

– 01 phiên bản photo chứng minh nhân dân tất cả công chứng;

……………., ngày …..tháng …….năm ……

Người làm đơn

(ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú: nhà trường khi xác nhận cần đóng góp dấu gần cạnh lai vào ảnh.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

địa thế căn cứ hồ sơ lưu tận nhà trường, trường trung học cơ sở ……………….….……xác nhận:

…………………………………………………….…………………..………………

Sinh ngày:… ./…../…. . . . .., địa điểm sinh: . .. ………………………………….………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Là học viên trường thcs ……………………………………………………………

Đã giỏi nghiệp năm …………………tại đơn vị trường.

Xem thêm: Bản Đồ Quy Hoạch Khu Công Nghiệp Giang Điền, Lợi Ích Của

Đã được cung cấp bằng tốt nghiệp …………….., xếp một số loại ………………………………..

Số hiệu bởi : ……………………………, ngày cấp cho ………………………………

HIỆU TRƯỞNG

2. Đơn xin cấp lại bằng xuất sắc nghiệp trung học cơ sở số 2

Nội dung cơ phiên bản của 1-1 xin cung cấp lại bằng xuất sắc nghiệp trung học cơ sở như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh Phúc

……., ngày …………….. mon …………… năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊXin cấp lại Bằng xuất sắc nghiệp Trung học tập cơ sở

Kính gửi: ngôi trường THCS……………………………………………………………………..

– Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo…………………………………………………………………..

– Họ và tên:…………………………….Giới tính: ……………………. Dân tộc:…………….

– Sinh ngày: ……….. / ………. / ………………. khu vực sinh:…………………………………….

– Hộ khẩu hay trú:……………………………..Số ĐT………………………………………

– Số CMND……………………..Ngày cấp:…………………Nơi cấp:………………………..

– câu chữ đề nghị: Xin cung cấp lại bằng giỏi nghiệp Trung học tập cơ sở

– Số hiệu:…………………………….

– Năm tốt nghệp ……………………. Xếp các loại TN: ………………………………. Hình thức đào tạo: thiết yếu Quy

– Lí vị xin cấp lại bằng:………………………………………………………………………….

– vị vậy tôi làm đối kháng này ý kiến đề nghị Trường THCS……..Phòng giáo dục đào tạo – Đào tạo………xét chăm chút và cấp cho lại Bằng xuất sắc nghiệp mang đến tôi.

– Tôi xin cam đoan những nội dung trình diễn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước điều khoản về nội dung trên.

Tôi xin thành tâm cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

XÁC NHẬN

CỦA TRƯỜNG THCS……….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký với ghi rõ họ, tên)

Mẫu đơn đề xuất cấp lại bằng xuất sắc nghiệp trung học tập cơ sở

*

Mời bạn đọc cùng xem thêm tại mục giáo dục đào tạo và huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.