ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Đơn đề xuất cấp giấy tờ xây dựng là mẫu đối kháng được cá nhân, tổ chức triển khai lập ra và gửi cho tới cơ quan có thẩm quyền nhằm xin được cấp thủ tục phép chế tạo cho dự án công trình nhà ở trơ trọi ở đô thị. Mẫu ban hành theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án chi tiêu xây dựng.

Bạn đang xem: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng


1. Đơn ý kiến đề xuất cấp giấy phép xây dựng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng mang lại công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến đường trong đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, tranh hùng hổ /Nhà sinh sống riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo quá trình cho công trình không theo tuyến/Theo tiến trình cho công trình xây dựng theo con đường trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: …………………………

1. Tin tức về công ty đầu tư:

- tên chủ đầu tư (tên nhà hộ): ……………………………………………………………….

- người đại diện: …………………………Chức vụ (nếu có): …………………………….

phường/xã: ………………..quận/huyện: ………………….tỉnh/thành phố: …………………..

- Số điện thoại: …………………………………………………………………….

2. Thông tin công trình:

- Địa điểm xây dựng:

Lô khu đất số: ………………………………….. Diện tích s ........... M2.

Tại số nhà: ……………………….đường/phố …………………………….

phường/xã: ……………………………. Quận/huyện: …………………………….

tỉnh, thành phố: …………………………….…………………………….………………………

3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra xây cất xây dựng:

3.1. Tổ chức/cá nhân lập xây dựng xây dựng:

- thương hiệu tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:

- Tên cùng mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra kiến tạo xây dựng:

- thương hiệu tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:

- Tên và mã số chứng từ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế:....

4. Nội dung đề nghị cấp phép:

4.1. Đối với công trình không áp theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo:

- nhiều loại công trình: ………………………………………………….Cấp công trình: ……………

- diện tích xây dựng: …………………………….m2.

- Cốt xây dựng: …………………………….m.

- Tổng diện tích s sàn (đối cùng với công trình gia dụng và dự án công trình có kết cấu dạng nhà):…………… m2 (ghi rõ diện tích s sàn các tầng hầm, tầng xung quanh đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- chiều cao công trình: …………………m (trong kia ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng cùng bề mặt đất, tầng lửng, tum - ví như có).

- Số tầng: ………………..(ghi rõ số tầng hầm, tầng xung quanh đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - nếu có).

4.2. Đối với dự án công trình theo đường trong đô thị:

- các loại công trình: ……………………………………Cấp công trình: …………………………

- Tổng chiều nhiều năm công trình: ……………m (ghi rõ chiều lâu năm qua từng khoanh vùng đặc thù, qua từng địa giới hành thiết yếu xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: …………………..m (ghi rõ cốt qua từng quần thể vực).

- độ cao tĩnh không của tuyến: ………m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình: ……………m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực vực).

4.3. Đối với dự án công trình tượng đài, tranh hoành háng:

- nhiều loại công trình: …………………………………… cung cấp công trình: .…………………………

- diện tích xây dựng: ……………………………………m2.

- Cốt xây dựng: ……………………………………m.

- chiều cao công trình: ……………………………………m.

4.4. Đối với công trình nhà nghỉ ngơi riêng lẻ:

- cấp công trình: ……………………………………

- diện tích xây dựng tầng trệt dưới (tầng trệt): ……………………………………m2.

Xem thêm: Cách Ngắt Kết Nối Wifi Viettel, Fpt Từ Xa, Cách Để Vô Hiệu Hóa Kết Nối Internet

- Tổng diện tích sàn: ……………………………………m2 (trong kia ghi rõ diện tích sàn những tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- chiều cao công trình: …………m (trong kia ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng cùng bề mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong kia ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Đối cùng với trường đúng theo cải tạo, sửa chữa:

- loại công trình: ……………………………………Cấp công trình: …………………………

- những nội dung theo lý lẽ tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương xứng với nhiều loại công trình.

4.6. Đối với ngôi trường hợp cấp thủ tục phép theo giai đoạn:

- giai đoạn 1:

+ các loại công trình: ……………………………………Cấp công trình: …………………………

+ những nội dung theo cách thức tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với nhiều loại và giai đoạn 1 của công trình.

- quá trình 2:

Các ngôn từ theo qui định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương xứng với các loại và quá trình 1 của công trình.

- quá trình ...

4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

- tên dự án: ………………………………………………………..

Đã được: …………….phê duyệt, theo ra quyết định số: …………..ngày …………….

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

Công trình số (1-n): (tên công trình)

* các loại công trình: ……………………………………Cấp công trình: ……………………………

* những thông tin chủ yếu của công trình: ...……………………………………

4.8. Đối với trường hợp di dời công trình:

- công trình cần di dời:

- loại công trình: …………………………………… cấp công trình: ……………………………

- diện tích xây dựng tầng trệt (tầng trệt): …………………………………… m2.

- Tổng diện tích s sàn: ……………………………………m2.

- độ cao công trình: ……………………………………m.

- Địa điểm công trình di chuyển đến:

Lô đất số: ……………………………………Diện tích…………………………………… m2.

Tại: …………………………………… đường: ……………………………………

phường (xã) …………………………………… quận (huyện) ……………………………………

tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………

- Số tầng: …………………………………………………………………………

5. Dự con kiến thời gian dứt công trình: ……………………………………tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp, trường hợp sai tôi xin hoàn toàn chịu nhiệm vụ và bị xử lý theo giải pháp của pháp luật.

Gửi hẳn nhiên Đơn này những tài liệu:

1 -

2 -

…………, ngày ….. tháng …. năm…..NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐU TƯ(Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng vệt (nếu có))


2. Giấy tờ thủ tục xin cấp chứng từ phép xây dựng nhà ở 2021

Bước 1: Nộp 01 hồ sơ tại ubnd cấp huyện nơi chuẩn bị xây dựng nhà tại và mong xin giấy tờ xây dựng.

Bước 2: phần tử tiếp nhấn hồ sơ soát sổ hồ sơ, ví như hồ sơ gần đầy đủ thì yêu thương cầu người sử dụng đất bổ sung thêm giấy tờ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận và trao cho những người sử dụng đất. Ngôi trường hợp cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp thủ tục phép thành lập phải thông báo bằng văn phiên bản cho người sử dụng đất biết lý do, đồng thời report cấp bao gồm thẩm quyền cai quản trực tiếp chu đáo và lãnh đạo thực hiện.

Bước 3: Sau đó, người tiêu dùng đất cho tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trên giấy tờ biên nhấn để nhận hiệu quả và nộp lệ tổn phí theo quy định. Người sử dụng đất nhận bản thảo xây dựng đương nhiên hồ sơ xây dựng có đóng vệt của cơ quan cấp giấy phép chế tạo hoặc văn phiên bản trả lời (đối cùng với trường đúng theo không đủ đk để cấp chứng từ phép xây dựng).

Mời bạn đọc cùng đọc thêm tại mục xây dựng bđs nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.