Đời sống xã hội và văn hóa nước đại cồ việt có gì thay đổi

Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (47.88 KB, 1 trang )


Bạn đang xem: Đời sống xã hội và văn hóa nước đại cồ việt có gì thay đổi

Đời sống xóm hội với văn hoá nước Đại Cồ Việt gồm gì thay đổi ?Đời sống buôn bản hội cùng văn hoá nước Đại Cổ Việt bao gồm những chuyển đổi như:- Trong xã hội : vua, các quan văn - võ, một số ít nhà sư tạo ra thành máy bộ thống trị. Những người bị trịbao tất cả : nông dân, thợ thủ công, bạn làm nghề buôn bán nhỏ, một số ít địa chủ, nô tì. Quan sát chungcuộc sống của nhân dân ta còn solo giản, bình dị.- Về văn hoá, giáo dục đào tạo : không phát triển. Nho học xâm nhập vào nước ta, dẫu vậy chưa ảnh hưởng đáng kể.Phật giáo được truyền tay rộng rãi, miếu chiền được kiến tạo ờ nhiều nơi. Nhiều mô hình văn hoá dângian (đánh đu, đấu vật, nhảy múa...) được gia hạn và phát triển.Đây là cách tiến quan lại trọng, nhất là việc phát triển của Phật giáo với các liên hoan được tiếp tục duy trì.


*
phương châm của lực lượng tiếp tế trong đời sống xã hội và vận dụng trong thừa trình phát triển lực lượng chế tạo ở việt nam hiện nay.DOC 19 16 71
*
sứ mệnh của quan tiền hệ cung cấp trong cuộc sống xã hội và vận dụng trong quá trình cải sinh sản quan hệ cung cấp ở Việt Nam.DOC 19 1 4
*
sứ mệnh của lực lượng sản xuất đối với đời sống thôn hội và áp dụng vào quá trình cải cách và phát triển của Việt Nam.DOC 16 1 4
*
sứ mệnh của lực lượng thêm vào trong cuộc sống xã hội và áp dụng trong cách tân và phát triển lực lượng tiếp tế ở vn hiện nay.DOC 22 4 23

Xem thêm: Lcđ Khoa Kinh Tế Chính Trị Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, Lcđ Khoa Lý Luận Chính Trị

*
sứ mệnh của LLSX trong cuộc sống xã hội và vận dụng trong vượt trình cách tân và phát triển LLSX 13 2 3
*
Tài liệu report " các quyền khiếp tế, buôn bản hội với văn hoá của bạn khuyết tật trong điều khoản Việt Nam" pdf 6 709 4
*
không gian văn hóa xứ tế bào Xoài diễn trình lịch sử, cuộc sống xã hội và văn hóa truyền thống 31 532 1
*
quyền khiếp tế, xã hội và văn hóa của người già trong xã hội đại nam cố kỉnh kỷ xix 35 416 0
*
*
truyền bá truyền hình trong kinh tế thị ngôi trường - CHƯƠNG 16 TÁC ĐỘNG NGẮN HẠN tuyệt DÀI HẠN ĐỐI VỚI XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA (KHÓ ĐO LƯỜNG) docx 30 574 1