ĐỌC TRUYỆN TÌNH YÊU NGUY HIỂM GIẢN ĐỒNG

Đọc truyện: Tình yêu thương tương khắc cốt ghi trọng tâm - Trầm Tu Cẩn - Giản Đồng (tác giả: Kỳ Lão Du)

Thể loại: ngôn tình, hữu tình, sủng

Tình trạng: Full 331 chap

Cmùi hương truyện new cập nhật


Chương 331: Ngoại truyện.

Bạn đang xem: Đọc truyện tình yêu nguy hiểm giản đồng

Cmùi hương 330: Người tù đày là anh và tội phạm nhân là cô.
Cmùi hương 329: Giản Đồng, tự trước tới giờ em chỉ biết trốn chạy.
Chương thơm 328: Từng bước một xay tín đồ.
Chương thơm 327: Khách không mời nhưng cho.
Cmùi hương 326: Trong trò nghịch này tôi chiến bại rồi.
Chương 325: Anh yêu em.

Xem thêm: Top 10 Thủ Môn Trẻ Xuất Sắc Nhất Thế Giới Năm 2021, Những Thủ Môn Trẻ Triển Vọng Hiện Nay

Chương thơm 324: Cuối cùng Giản Đồng cũng đạt được phần đông gì...
Chương 323: Anh sẽ xây một công ty tù hãm không giống mang đến cô.
Cmùi hương 322: Rất khó để hiểu không nên.
Chương thơm 321: Chúng ta về lại quê hương.
Chương 310 Yêu hay là không yêu mọi buộc phải cố gắng hết sức
Chương 309 Thật tốt, sau cuối cũng rời khỏi
Chương 308 Đoạn Tuyệt
........
Chương 300 Hùng hổ dọa người
Chương thơm 299 Người bật mý túng thiếu mật
Cmùi hương 298 Chảy ngày tiết trong

Truyện giỏi đã hot

*

Nội dung truyện: Hạ Vi Minh bị tiêu diệt, Trầm Tu Cẩn đích thân tống Giản Đồng vào vào tù đọng. Ba năm tội nhân giam, Giản Đồng bị một câu nói “Chăm sóc tốt cho cô ta” của Trầm Tu Cẩn giày vò đến biến dị, thậm chí là trong tù túng còn “được đồng ý bỏ đi quả thận”, trước khi vào tội nhân, Giản Đồng nói: Tôi ko giết mổ cô ấy. Trầm Tu Cẩn kiên trì, sau thời điểm ra tù nhân, Trầm Tu Cẩn nói, tôi chuyển quả thận cho cô, cô gửi trái tlặng đến tôi đi, cuốn đái ttiết này nói cách khác vượt là hung tàn, Giản Đồng chớp chớp đôi mắt. Ai đã tắt đèn đi thế? Sao tự nhiên lại tối những điều đó.

Mời chúng ta theo dõi truyện:


Danh sách chương truyện "Tình yêu tự khắc cốt ghi tâm":

Chương thơm 1Chương 2Cmùi hương 3Chương thơm 4Chương 5
Cmùi hương 6Cmùi hương 7Chương 8Cmùi hương 9Chương thơm 10
Cmùi hương 11Chương 12Chương thơm 13Chương 14Cmùi hương 15
Cmùi hương 16Chương 17Chương 18Cmùi hương 19Cmùi hương 20
Chương thơm 21Chương 22Chương thơm 23Chương 24Cmùi hương 25
Chương 26Chương thơm 27Chương thơm 28Chương thơm 29Chương thơm 30
Cmùi hương 31Chương thơm 32Chương 33Chương thơm 34Chương 35
Chương 36Cmùi hương 37Chương 38Chương thơm 39Cmùi hương 40
Chương 41Chương 42Chương thơm 43Chương 44Chương 45
Cmùi hương 46Chương thơm 47Cmùi hương 48Chương thơm 49Cmùi hương 50
Cmùi hương 51Chương thơm 52Cmùi hương 53Chương thơm 54Cmùi hương 55
Chương thơm 56Chương thơm 57Cmùi hương 58Chương thơm 59Chương 60
Cmùi hương 61Chương thơm 62Chương thơm 63Chương 64Chương thơm 65
Cmùi hương 66Chương 67Chương thơm 68Chương thơm 69Chương thơm 70
Cmùi hương 71Chương 72Cmùi hương 73Chương 74Chương thơm 75
Chương thơm 76Chương 77Cmùi hương 78Cmùi hương 79Chương 80
Cmùi hương 81Chương 82Chương 83Chương thơm 84Cmùi hương 85
Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Cmùi hương 90
Chương thơm 91Cmùi hương 92Chương thơm 93Chương thơm 94Chương thơm 95
Chương 96Chương 97Chương thơm 98Chương thơm 99Chương 100
Chương thơm 101Chương 102Chương thơm 103Chương thơm 104Chương thơm 105
Chương thơm 106Chương 107Chương thơm 108Chương thơm 109Chương thơm 110
Cmùi hương 111Cmùi hương 112Chương thơm 113Chương thơm 114Chương 115
Chương thơm 116Cmùi hương 117Chương 118Cmùi hương 119Chương thơm 120
Chương thơm 121Chương thơm 122Chương thơm 123Chương thơm 124Cmùi hương 125
Chương 126Cmùi hương 127Cmùi hương 128Cmùi hương 129Cmùi hương 130
Chương thơm 131Cmùi hương 132Chương 133Cmùi hương 134Cmùi hương 135
Chương 136Chương thơm 137Chương 138Chương 139Chương thơm 140
Cmùi hương 141Cmùi hương 142Cmùi hương 143Chương thơm 144Chương 145
Chương 146Chương thơm 147Chương 148Chương thơm 149Chương thơm 150
Cmùi hương 151Chương thơm 152Chương thơm 153Chương 154Cmùi hương 155
Cmùi hương 156Chương thơm 157Cmùi hương 158Chương 159Chương 160
Chương thơm 161Chương 162Chương 163Cmùi hương 164Chương 165
Cmùi hương 166Cmùi hương 167Chương 168Chương 169Cmùi hương 170
Chương thơm 171Chương thơm 172Chương thơm 173Chương 174Cmùi hương 175
Chương 176Chương 177Cmùi hương 178Cmùi hương 179Chương thơm 180
Chương 181Chương thơm 182Chương 183Chương 184Cmùi hương 185
Chương thơm 186Chương 187Chương thơm 188Chương 189Chương 190
Cmùi hương 191Chương 192Chương 193Cmùi hương 194Chương 195
Chương 196Cmùi hương 197Chương 198Cmùi hương 199Chương 200
Cmùi hương 201Cmùi hương 202Chương 203Chương thơm 204Chương thơm 205
Cmùi hương 206Chương thơm 207Chương 208Cmùi hương 209Chương thơm 210
Chương thơm 211Cmùi hương 212Chương 213Chương thơm 214Chương thơm 215
Chương 216Cmùi hương 217Cmùi hương 218Chương thơm 219Chương thơm 220
Chương 221Chương 222Chương 223Cmùi hương 224Chương 225
Cmùi hương 226Chương thơm 227Chương thơm 228Chương 229Cmùi hương 230
Chương 231Chương thơm 232Chương thơm 233Chương 234Chương thơm 235
Chương 236Cmùi hương 237Cmùi hương 238Cmùi hương 239Cmùi hương 240
Cmùi hương 241Chương 242Cmùi hương 243Chương 244Chương thơm 245
Cmùi hương 246Cmùi hương 247Chương 248Cmùi hương 249Chương 250
Chương thơm 251Cmùi hương 252Cmùi hương 253Chương 254Chương thơm 255
Chương thơm 256Cmùi hương 257Chương thơm 258Chương 259Cmùi hương 260
Chương 261 Chương 262 Chương 263 Chương thơm 264Chương 265
Chương thơm 266 Chương thơm 267 Chương thơm 268 Chương 269Chương 270
Chương 271Chương thơm 272Chương 273Chương thơm 274Cmùi hương 275
Chương 276Chương 277Cmùi hương 278Cmùi hương 279Chương 280
Chương thơm 281Cmùi hương 282Chương 283Chương 284Cmùi hương 285
Chương 286Cmùi hương 287Chương 288Cmùi hương 289Chương 290
Chương 291Chương 292Chương 293Cmùi hương 294Chương thơm 295
Cmùi hương 296Chương thơm 297Chương thơm 298Chương 299Cmùi hương 300
Cmùi hương 301Chương 302Chương 303Chương 304Cmùi hương 305
Chương thơm 306Cmùi hương 307Chương thơm 308Cmùi hương 309Chương thơm 310
Cmùi hương 311Chương thơm 312Chương 313Chương 314Cmùi hương 315
Chương thơm 316Cmùi hương 317Chương thơm 318Chương 319Chương thơm 320
Cmùi hương 321Chương 322Chương 323Chương thơm 324Chương 325
Chương thơm 326Chương 327Chương 328Chương thơm 329Cmùi hương 330
Chương 331    

Truyện bắt đầu hay

Chiến thần ngơi nghỉ rể - Dương ThanhCmặt hàng rể chiến thần - Dương Chấn
Cường đại chiến yThiếu nhà bí mật

Top Truyện hay nhất

Rể quý ttránh choPhụ đại gia sinh sống rể
Con rể chiến thầnCục cưng tất cả chiêu

Tmê man gia Facebook Group nhằm đọc mau chóng nhất