Đồ hoàng kim môn phái thieu lam

Mỗi trường phái trên cõi võ lâm đa số sở hữu phần lớn trang bị hoàng kim tính chất riêng của trường phái mình. Lúc cao thủ sở hữu được những món lắp thêm này, công lực sẽ tăng thêm bội phần. 

Hình ảnhThông tin đưa ra tiết
*

Bảo Rương Hoàng Kim

Bên trong chứa tự nhiên 01 vật dụng Hoàng Kim Môn Phái

Nguồn gốc: mở ra tại mốc dã tẫu 8.000 và tính năng

*

Chìa Khóa Bạc

Dùng để mở Bảo Rương Hoàng Kim

Nguồn gốc: thiết lập tại Bảo Vật