Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Điện thay là đại lượng đặc thù cho riêng năng lượng điện ngôi trường về

A. năng lực sinch công của vùng không khí bao gồm năng lượng điện trường

B. năng lực sinh công trên một điểm

C. tài năng chức năng lực trên một điểm

D. khả năng chức năng lực trên tất cả các điểm vào không gian tất cả điện trường


*


Đại lượng đặc trưng mang đến kỹ năng triển khai công của điện ngôi trường Khi có một điện tích di chuyển thân 2 đặc điểm đó được gọi là:

A.

Bạn đang xem: Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về

Công của lực điện

B.Điện thế

C.Hiệu điện thế

D.Cường độ năng lượng điện trường


Đại lượng đặc trưng mang lại kĩ năng thực hiện công của điện trường Lúc có 1 điện tích dịch rời giữa 2 điểm đó được Điện thoại tư vấn là:

A.Công của lực điện

B. Điện thế

C.Hiệu điện thế

D.Cường độ năng lượng điện trườngĐáp án nên lựa chọn là: C


Một năng lượng điện điểm q dịch chuyển trong một điện ngôi trường tự điểm C tới điểm D thì lực điện sinh công 1,2J. Nếu nỗ lực năng của điện tích q trên D là 0,4J thì cố kỉnh năng của nó tại C là:

A. -1,6J

B.1,6J

C.

Xem thêm: Dịch Vụ Tìm Địa Chỉ Nhà Qua Số Điện Thoại Cố Định Mới Nhất 2020

0,8J

D. -0,8J.


Một điện tích điểm q dịch rời trong một điện trường từ bỏ điểm C tới điểm D thì lực năng lượng điện sinc công 1,2J. Nếu cố gắng năng của điện tích q tại D là 0,4J thì gắng năng của nó tại C là:

A. -1,6J

B. 1,6J

C. 0,8J

D. -0,8J


Khi một năng lượng điện q di chuyển vào một điện trường từ một điểm A bao gồm vậy năng tĩnh điện 2,5J mang đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5 J. Thế năng tĩnh điện của q trên B sẽ là

A.0

B.- 5 J

C.+ 5 J

D.-2,5 J


lúc một năng lượng điện q dịch rời trong một điện trường xuất phát từ một điểm A bao gồm cầm cố năng tĩnh điện 2,5 J mang đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5 J. Tính nạm năng tĩnh năng lượng điện của q trên B đã là

A. -2,5 J

B. -5 J

C. 5 J

D. 0 J


Khi một năng lượng điện q di chuyển vào một điện ngôi trường từ một điểm A mang lại một điểm B thì lực năng lượng điện sinc công 2,5J. Nếu thế năng của q tại A là 2,5J, thì vắt năng của chính nó trên B là

A. 0J.

B. -2.5 J.

C. 5 J

D. -5J


khi một năng lượng điện q dịch rời trong một điện ngôi trường xuất phát điểm từ 1 điểm A mang đến một điểm B thì lực điện sinch công 2,5J. Nếu cố kỉnh năng của q tại A là 2,5J, thì cố năng của chính nó tại B là

A. 0J.

B. -2.5 J

C. 5 J

D. -5J


khi một điện tích q dịch rời vào một điện ngôi trường xuất phát điểm từ một điểm A gồm cầm năng tĩnh năng lượng điện 2,5 J mang đến một điểm B thì lực điện sinc công 2,5 J. Tính cầm cố năng tĩnh điện của q tại B sẽ l