Điện Lượng Chuyển Qua Tiết Diện Thẳng Của Dây Dẫn

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cường độ chiếc năng lượng điện chuyển hẳn qua huyết diện thẳng của dây dẫn là một trong,5A trong tầm thời gian 3 giây. Lúc đó điện lượng chuyển hẳn qua huyết diện dây là


*

Cường độ cái điện chạy qua máu diện thẳng của dây dẫn là một,5A trong vòng thời hạn 3s. khi đó điện lượng dịch chuyển hẳn sang huyết diện dây là

A. 0,5 (C)

B.

Bạn đang xem: Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn

2 (C)

C. 4,5 (C)

D. 4(C)


*

Cường độ cái năng lượng điện chạy qua ngày tiết diện thẳng của dây dẫn là 1,5A.Trong khoảng thời hạn 3sthì năng lượng điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện dây là

A. 0,5 C

B.2 C

C. 4,5 C

D.5,4 C


Dòng điện ko đổi chạy qua ngày tiết diện của dây dẫn gồm cường độ 1,5 A. Trong khoảng thời gian 3 s, điện lượng dịch chuyển hẳn sang tiết diện trực tiếp của dây là

A. 4,5 C

B.0,5 C

C.2 C

D.4 C


Dòng điện không đổi Lúc đi sang 1 dây dẫn. Điện lượng chuyển hẳn sang huyết diện trực tiếp của dây dẫn vào 30s là 15C. Số electron chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời hạn một giây là:

A. 8 . 10 - trăng tròn

B. 2 , 4 . 10 - 19

C. 9 , 375 . 10 19

D. 3 , 125 . 10 18


Chọn D.

Số electron chuyển qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn vào thời gian một giây là:

N e = 15 30 . 1 , 6 . 10 - 19 = 3 , 125 . 10 18


Dòng năng lượng điện ko đổi khi đi sang một dây dẫn. Điện lượng chuyển sang tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30s là 15C. Số electron chuyển sang máu diện trực tiếp của dây dẫn vào thời hạn một giây là:

A. 8.10 − trăng tròn .

B. 2 , 4.10 − 19 .

C. 9 , 375.10 19 .

D.

Xem thêm: Khoảng Cách Cần Thơ Đi Châu Đốc Bao Nhiêu Km ? Chỉ Đường Lái Xe Đến Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

3 , 125.10 18 .


Đáp án D

Số electron chuyển qua huyết diện trực tiếp của dây dẫn vào thời gian một giây là:

N e = 15 30.1 , 6.10 − 19 = 3 , 125.10 18 .


Một điện lượng 5 . 10 - 3 C dịch chuyển sang ngày tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong tầm thời hạn 2s. Cường độ loại năng lượng điện chạy qua dây dẫn này là:

A. 10 mA

B. 2,5mA

C. 0,2mA

D. 0,5mA


Một năng lượng điện lượng 5 . 10 - 3 C dịch chuyển hẳn qua máu diện thẳng của dây dẫn trong tầm thời hạn 2s. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn này là:

A. 10 mA

B. 2,5mA

C. 0,2mA

D. 0,5mA


Số electron dịch chuyển hẳn qua ngày tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong khoảng thời hạn 2s là 6 , 25.10 18 e . Khi kia mẫu năng lượng điện qua dây dẫn có độ mạnh bao nhiêu


Dòng năng lượng điện không thay đổi đi qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển sang máu diện trực tiếp của dây dẫn vào 30 s là 15 C. Số êlectron chuyển qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn vào thời hạn một giây là

A. 8. 10 - 20

B. 2,4. 10 - 19

C. 9,375. 10 19

D. 3,125. 10 18


Dòng điện ko đổi đi sang 1 dây dẫn. Điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của dây dẫn vào 30 s là 15 C. Số êlectron chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời hạn một giây là

A. 8. 10 - trăng tròn

B. 2,4. 10 - 19

C. 9,375. 10 19

D. 3,125. 10 18