ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

nullHọc viện Chính sách với Phát triển thông tin điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn ĐH hệ chủ yếu quy năm 2020 theo hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020
content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

*
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số 181/TB-HVCSPT

Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc

*

Hà Thành, ngày 04 mon 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020

theo công dụng thi giỏi nghiệp THPT năm 2020

Cnạp năng lượng cứ Quy chế tuyển chọn sinc trình độ chuyên môn đại học; tuyển sinh chuyên môn cao đẳng ngành giáo dục thiếu nhi phát hành dĩ nhiên Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày thứ 7 mon 5 năm 2020 của Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo;

Căn cứ đọng Biên bạn dạng họp ngày 04 tháng 10 năm 20đôi mươi của Hội đồng tuyển chọn sinh năm 2020;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển đại học hệ chủ yếu quy năm 20trăng tròn theo cách tiến hành xét tuyển dựa vào hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2020 nlỗi sau:

1. Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển theo ngành

STT

Tên Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

Kinc tế

7310101

20.0

2

Kinh tế phát triển

7310105

19.0

3

Kinc tế quốc tế

7310106

22.75

4

Quản lý Nhà nước

7310205

18.25

5

Quản trị ghê doanh

7340101

22.5

6

Tài chính – Ngân hàng

7340201

22.25

7

Kế toán

7340301

trăng tròn.25

8

Luật Kinch tế

7380107

21.0

2. Thời gian xác thực nhập học và nhập học

- Địa điểm: Học viện Chính sách với Phát triển, Khu thành phố Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.